Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Plavecká soutěž

18.06.2019 - Dne 14. června proběhla plavecká soutěž žáků 3. a 4. tříd základních škol okresu Most. Naši žáci se umístili hned několikrát. Ovšem to nejhezčí, co si mohli odnést, byl diplom za 1. místo ve štafetě z 8 zúčastněných základních škol. Složení štafety: Elen Richterová, Tomáš Najmon, Petr Hejč, Markéta Domecká (Be)… Celý článek

Vyhráli jsme Roboshop 2019

17.06.2019 - V pondělí 17.6. proběhla soutěž Roboshop 2019 pro žáky devátých ročníků základních škol. Pořadateli soutěže byly Statutární město Most a Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem. Soutěžní disciplínou byl návrh, konstrukce a programování robota ze stavebnice Lego Mindstorms. Soutěžní týmy soupeřily o hlavní cenu, kterou byly 2 … Celý článek

Výsledky voleb člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

12.06.2019 - Dne 6. 6. 2019 proběhla během konání třídních schůzek volba člena do školské rady z řad zákonných zástupců.   Průběh voleb:                                                            Počet rozdaných volebních lístků                  463 Počet odevzdaných volebních lístků                     216 (z toho 2 hlasovací lístky byl… Celý článek

Poznáváme horem dolem Most (i co je kolem)

05.06.2019 - ...je název literární okresní soutěže, kterou pořádala pro čtenáře škol našeho okresu Městská knihovna Most za podpory Městského akčního plánu rozvoje II. Letos proběhl již devátý ročník, zúčastnilo se ho na 250 žáků a byl spojený s poznáváním míst našeho města a jeho blízkého okolí. Naši třeťáci sdíleli čtenářské deníčky v rámc… Celý článek

Protidrogový vlak – REVOLUTION TRAIN

01.06.2019 - Souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, který slouží jako nástroj protidrogové prevence. Příběh, který zachycuje cestu mladých lidí od počátku užívání drog, přes trestněprávní následky, až po následnou léčbu si prožili žáci 8. a 9. ročníků, kteří tuto vlakovou soupravu 31. 5. 2019 pr… Celý článek

Pythagoriáda

28.05.2019 - Dne 28.5.2019 se úspěšní řešitelé školního kola Pythagoriády účastnili okresního kola. Získali jsme první místo v kategorii pátých tříd - Nicol Černá, úspěšným řešitelem byl také Tomáš Novák a v kategorii sedmých tříd - Matěj Říha. Všem reprezentantům naší školy děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům. (Kn)… Celý článek

Svět očima dětí

27.05.2019 - Ministerstva vnitra ČR vyhlásilo již 16. ročník výtvarné soutěže – Svět očima dětí. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. V 1. kategorii, která byla určena dětem mateřských a základních škol, byla vyhláše… Celý článek

Korálek ve Slovinsku

23.05.2019 - Dětský pěvecký sbor Korálek navázal přátelství s dětským pěveckým sborem MAVRICA z obce Tišina v severním Slovinsku. Ve čtvrtek 23. 5. odcestovaly děti s oběma sbormistryněmi Danou Hodačovou, Libuší Kulíškovou a klavíristkou Karlou Babjákovou na pozvání sbormistryně Alenky Brulic-Šiplic do Tišiny. Pobyt pomohl zajistit i Magist… Celý článek


30.06.2020
Hezké léto
Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci, dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech v…
19.06.2020
Organizace konce školního roku 2019/2020
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně: Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020 Organizace dopolední vý…
19.06.2020
Participativní rozpočtování v rukou našich žáků - videospot
V průběhu tohoto neobvyklého školního roku nám byla nabídnuta Magistrátem města Mostu příležitost zúčastnit se projektu Participativního rozpočtování pro školy tzv. "Školní PéBéčko". Principem projektu je zapojení žáků školy do navrhování nových nápadů, výběru nejlepších z navržených a realizace toh…
16.06.2020
Korálek - koncert
Vážení rodiče, někteří z vás si ještě  nevyzvedli peníze za lístky na koncert Korálku, který se nekonal. Máte možnost tak učinit do konce června - v pokladně divadla. Budeme se společně těšit na náhradní termín v příštím roce . DH
11.06.2020
Tělesná výchova
"Sport je poezie pohybu a činu."     Dominik Pecka filozof,teolog"Nedostatek aktivity ničí přirozený stav člověka, zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují."   Platón řecký filozofChtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům, kteří aktivně plnili výzvy z TV a podávali mi zprávy o svých výkonech.…
Zobrazit všechny novinky