Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Informace k zápisu dětí ukrajinských azylantů

Vážení rodiče,

dle §2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) proběhne na naší škole "zvláštní zápis" dětí do 1. ročníku. Zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.


Ředitel školy vyhlašuje zvláštní zápis v termínu 15. 6. 2022 od 10:00 do 17:00 hod., který proběhne prezenčně na adrese školy. Zápis lze provést také elektronicky prostřednictvím aplikace ZapisyOnline, a to od 1. 6. 2022 do 16. 6. 2022.


Více v dokumentu Oznámení o vyhlášení zvláštního zápisu ve dvojjazyčném provedení (CZ/UA). 


Harmonogram průběhu "zvláštního zápisu"

Termín

Popis jednotlivých fází období "zvláštního zápisu" do 1. tříd pro školní rok 2022-2023

1. až 16. června 2022

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky k zápisu (přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

15. června 2022

Prezenční část zápisu dětí do 1. tříd v prostorách školy od 10:00 do 17:00 hod.

24. června 2022

Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy v případě, že zákonný zástupce podával přihlášku pouze elektronicky.

27. června 2022

Zveřejnění výsledků zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022-2023 na webových stránkách školy a na úřední desce organizace.


Možnosti podání přihlášky (Žádosti o přijetí)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud podáte přihlášku elektronicky prostřednictvím aplikace Zápisy Online, je přesto nutné vyplněný a podepsaný dokument doručit do školy některým z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky naší školy: 595xkut),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobním podáním v sekretariátu školy ve všedních dnech od 8:00 do 14:00 hod. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 24. 6. 2022 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.


Přijímání dětí podléhá Kritériím přijímání dětí do prvních tříd v rámci "zvláštního zápisu".

Odpovědi na Vaše případné dotazy k zápisu dětí do prvních tříd získáte u zástupkyně ředitele Mgr. Daniely Emmerové na tel. č. 476 703 463 nebo 730 599 747 nebo na e-mailové adrese emmerova@11zsmost.cz.


Užitečné dokumenty ke stažení:

- Zápisový plakát (UA)
- Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání (CZ/UA)
- Žádost o odklad povinné školní docházky (CZ/UA)

Blažej Grznár, ředitel školy


Starší články:


27.06.2022
Výsledky "zvláštního zápisu - Lex Ukrajina
Vážení rodiče, výsledky "zvláštního zápisu" do prvních tříd dle Lex Ukrajina jsou zveřejněny na úřední desce školy (u hlavního vstupu do areálu školy) a také na elektronické úřední desce. Blažej Grznár, ředitel školy
24.06.2022
Školní výlet do Bíliny - Kyselky
Dne 24.6. se vypravili žáci 7.A a 8.B vlakem na školní výlet do Bíliny Kyselky. Původní plán pokořit Bořeň jsme pod vlivem nepříznivého počasí pozměnili a vydali se do areálu minigolfu. Tam žáci změřili své schopnosti při hraní minigolfu, někteří si zahráli pink - ponk. Velmi ochotné pracovnice zapů…
23.06.2022
World of fake
20. 6. se třída 8.B a 7.A zúčastnila edukativní inscenace v ZUŠ F. L. Gassmanna. Inscenaci připravil divadelní spolek Šprajc. Pořad měl objasnit principy šíření dezinformací a upozornit na důležitost ověřování informací. (FL)
21.06.2022
Plavba lodí Porta Bohemica
Jednou z exkurzí byl i výlet lodí po řece Labi překrásným Labským údolím. Exkurze začala dopoledne na Dřevěné vyhlídce u Café Zámeček, odkud je krásný výhled na dominantu města Lovosice Lovoš a na řeku Labe. Cesta lodí krásnou přírodou začala v přístavišti v parku Osmička a trvala dvě hodiny.   Vše…
20.06.2022
Přerušení provozu školní družiny v době hlavních prázdnin
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. do 31. 8. 2022) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
Zobrazit všechny novinky