Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Hezké léto

Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci,

dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech výuky žáků českých škol. Uplatněná bezpečnostní a hygienická opatření způsobila, že zbytek školního roku proběhl v mimořádných podmínkách, které výrazně omezovaly osobní přítomnost žáků ve škole. Vzhledem k tomu, že se doba zákazu přítomnosti žáků ve škole stále prodlužovala, bylo nutné co nejdříve vytvořit stabilní komunikační kanály mezi žáky a rodiči a pedagogickými pracovníky. S velkým nasazením pedagogických pracovníků školy, rodičů a žáků se podařilo nastavit takový způsob komunikace, který podporuje distanční formu vzdělávání. Předpokladem k úspěšnému zvládnutí této těžké situace, byla spolupráce ze strany rodičů. Díky jejich aktivnímu přístupu a zasílání podnětů jsme mohli v rámci možností distanční formu vzdělávání více žákům přiblížit a dosahovat lepších výsledků.

V okamžiku, kdy byla umožněna přítomnost žáků ve škole v závislosti na uvolňování opatření se do školy začal postupně vracet „život“. Návrat žáků z 1. stupně s sebou z důvodu hygienických pravidel a doporučení přinesl nutnost nastavit novou organizaci výuky. Dle nařízení MŠMT vznikly tzv. školní skupiny, které denně od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020 školu navštěvovaly. I přes veškerou snahu nebylo možné najít takové řešení, které by umožnilo zařazení žáků z jedné třídy do stejné školní skupiny, a to především z důvodu požadavku rodičů na odchod žáků ze školy, který pro nás společně se stravováním ve školní jídelně byl klíčový při jejich obsazování.

Žáci druhého stupně dostali příležitost docházet do školy od 8. 6. 2020. Přestože se jednalo o přítomnost v jednom dni v týdnu, jsem přesvědčen, že tato možnost byla vnímána pozitivně.

Dnes 30. 6. 2020 obdrželi žáci naší školy závěrečné vysvědčení, které je současně vyjádřením k několika měsíční spolupráci pedagogů naší školy s žáky a jejich rodiči.

Děkuji všem aktivním a zodpovědným rodičům a žákům za jejich přístup ke vzdělávání distanční formou a za spolupráci s pedagogy naší školy.

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům děkuji za jejich osobní nasazení, zajištění výuky, stravování, pravidelného dezinfikování společných prostorů školy a zajištění provozu školy za ztížených podmínek.

 

S přáním příjemného prožití letních měsíců
Ing. Blažej Grznár, ředitel školy


Starší články:


05.05.2021
Organizace výuky od 10. 5. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, informace k organizaci výuky během následujícího období v závislosti na platných mimořádných opatřeních a návratu žáků 2. stupně do školy naleznete v dokumentu Organizace výuky od 10. 5. 2021. Blažej Grznár, ředitel školy
30.04.2021
Výsledky zápisu do 1. tříd
Vážení zákonní zástupci, zde si otevřete výsledky zápisu do 1. tříd. Vedení školy
30.04.2021
Organizace výuky od 3. 5. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, informace k organizaci výuky během následujícího období v závislosti na platných mimořádných opatřeních naleznete v dokumentu Organizace výuky od 3. 5. 2021. Blažej Grznár, ředitel školy
22.04.2021
Organizace výuky od 26. 4. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, informace k organizaci výuky během následujího období v závislosti na platných mimořádných opatřeních naleznete v dokumentu Organizace výuky od 26. 4. 2021. Blažej Grznár, ředitel školy
08.04.2021
Organizace výuky od 12. 4. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, v závislosti na platných mimořádných opatřeních je od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost části žáků ve škole. Detaily k průběhu výuky v následujících týdnech naleznete v dokumentu Organizace výuky od 12. 4. 2021. Blažej Grznár, ředitel školy
Zobrazit všechny novinky