Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Hezké léto

Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci,

dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech výuky žáků českých škol. Uplatněná bezpečnostní a hygienická opatření způsobila, že zbytek školního roku proběhl v mimořádných podmínkách, které výrazně omezovaly osobní přítomnost žáků ve škole. Vzhledem k tomu, že se doba zákazu přítomnosti žáků ve škole stále prodlužovala, bylo nutné co nejdříve vytvořit stabilní komunikační kanály mezi žáky a rodiči a pedagogickými pracovníky. S velkým nasazením pedagogických pracovníků školy, rodičů a žáků se podařilo nastavit takový způsob komunikace, který podporuje distanční formu vzdělávání. Předpokladem k úspěšnému zvládnutí této těžké situace, byla spolupráce ze strany rodičů. Díky jejich aktivnímu přístupu a zasílání podnětů jsme mohli v rámci možností distanční formu vzdělávání více žákům přiblížit a dosahovat lepších výsledků.

V okamžiku, kdy byla umožněna přítomnost žáků ve škole v závislosti na uvolňování opatření se do školy začal postupně vracet „život“. Návrat žáků z 1. stupně s sebou z důvodu hygienických pravidel a doporučení přinesl nutnost nastavit novou organizaci výuky. Dle nařízení MŠMT vznikly tzv. školní skupiny, které denně od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020 školu navštěvovaly. I přes veškerou snahu nebylo možné najít takové řešení, které by umožnilo zařazení žáků z jedné třídy do stejné školní skupiny, a to především z důvodu požadavku rodičů na odchod žáků ze školy, který pro nás společně se stravováním ve školní jídelně byl klíčový při jejich obsazování.

Žáci druhého stupně dostali příležitost docházet do školy od 8. 6. 2020. Přestože se jednalo o přítomnost v jednom dni v týdnu, jsem přesvědčen, že tato možnost byla vnímána pozitivně.

Dnes 30. 6. 2020 obdrželi žáci naší školy závěrečné vysvědčení, které je současně vyjádřením k několika měsíční spolupráci pedagogů naší školy s žáky a jejich rodiči.

Děkuji všem aktivním a zodpovědným rodičům a žákům za jejich přístup ke vzdělávání distanční formou a za spolupráci s pedagogy naší školy.

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům děkuji za jejich osobní nasazení, zajištění výuky, stravování, pravidelného dezinfikování společných prostorů školy a zajištění provozu školy za ztížených podmínek.

 

S přáním příjemného prožití letních měsíců
Ing. Blažej Grznár, ředitel školy


Starší články:


13.08.2020
Informace pro prvňáčky
Vážení rodiče, slavnostní zahájení školní docházky Vašich dětí na naši školu se uskuteční 1. 9. 2020 v 8 hodin v prostorách školy. V případě nutnosti hygienických či jiných opatření Vás budeme informovat nejpozději 31.8.2020 zde na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy. Těšíme se n…
30.06.2020
Hezké léto
Vážení pracovníci školy, vážení rodiče, milí žáci, dostali jsme se do cíle velmi netypického školního roku, který byl zpočátku plný plánů a optimismu. V měsíci březnu 2020 se však naše společnost ocitla v nové situaci, která s sebou nesla nutnost zásadních změn v organizaci, přístupu a možnostech v…
19.06.2020
Organizace konce školního roku 2019/2020
Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 bude organizace výuky v posledních dnech školního roku probíhat následovně: Výuka žáků od 22. 6. do 29. 6. 2020 Organizace dopolední vý…
19.06.2020
Participativní rozpočtování v rukou našich žáků - videospot
V průběhu tohoto neobvyklého školního roku nám byla nabídnuta Magistrátem města Mostu příležitost zúčastnit se projektu Participativního rozpočtování pro školy tzv. "Školní PéBéčko". Principem projektu je zapojení žáků školy do navrhování nových nápadů, výběru nejlepších z navržených a realizace toh…
16.06.2020
Korálek - koncert
Vážení rodiče, někteří z vás si ještě  nevyzvedli peníze za lístky na koncert Korálku, který se nekonal. Máte možnost tak učinit do konce června - v pokladně divadla. Budeme se společně těšit na náhradní termín v příštím roce . DH
Zobrazit všechny novinky