Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Advent začal

05.12.2022 - Děkujeme všem žákům a pedagogům, kteří se zapojili do tvorby vánočních ozdob. Letošní stromeček je ozdoben ozdobami v bílé barvě a stříbrné barvě. A takhle jsme si naši školu předvánočně vyzdobili  (Hl)… Celý článek

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

05.12.2022 - V minulém týdnu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 26 žáků osmých a devátých tříd. Ti měli možnost porovnat úroveň svého jazykového a slohového projevu s ostatními. Dva nejúspěšnější soutěžící – Tomáš Lenny Novák (9.C) a Viktorie Vorálková (9.C) budou reprezentovat naši školu v okresním kole, k… Celý článek

Mikulášská nadílka

05.12.2022 - Podle staré lidové víry sestupuje každý rok, 5. prosince, z nebe na zem sv. Mikuláš. Obchází lidské příbytky a spolu s čertem a andělem rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako uhlí a brambory dětem zlobivým. Tuto tradici lidé dodržují od 14. století. Dodrželi jsme ji i my, na 11. ZŠ. Mikuláš, čert a anděl (skupink… Celý článek

Mikulášské učení

05.12.2022 - V pondělí 5.prosince navštívily děti 5.B svoje kamarády z 1.B. Měly pro ně připravené mikulášské učení. Nejprve jim přečetly pohádku s vánoční tématikou, naučily je básničku pro Mikuláše a společně pak řešily úlohy ze čtení a z matematiky. Během dvou hodin navštívil děti i opravdový Mikuláš, který obdaroval malé i velké školáky.… Celý článek

Bruslení 2022

05.12.2022 - Dnes jsme byli bruslit na mosteckém kluzišti. Bylo to úžasné. Snad to někdy ještě zopakujeme. V.N.… Celý článek

Výtvarné práce žáků naší školy

04.12.2022 - Na chodbách, ve třídách a ostatních prostorách školy máme takováto výtvarná díla ...… Celý článek

Hodina s prevencí

30.11.2022 - 28. 11. prožili všichni žáci naší školy hodinu s prevencí. Zařazení této hodiny do výuky bylo součástí našeho celoročního plánu primární prevence. Naší snahou je snížit zvýšený počet případů výskytu elektronických cigaret a tabákových výrobků na půdě naší školy. Usilujeme o informovanost našich žáků v oblasti sociálních sítí a … Celý článek

Bobřík informatiky

23.11.2022 - Bobřík informatiky je soutěž, ve které žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Naše škola se do této akce zapojuje každoročně a tento rok nebyl výjimkou. V kategorii Mini určené pro žáky 4. a 5. ročníku se ve dvojicích na 1. místě… Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

04.03.2024
Nabídka volného pracovního místa
Hledáme nové spolupracovníky na pozici učitele na 2. stupni ZŠ a asistenta pedagoga - bližší detaily. Vedení školy
28.02.2024
Přerušení činnosti školní družiny v době jarních prázdnin
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době jarních prázdnin (tj. od 4. do 8. 3. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.02.2024
Putování za sluníčkem
Vážení rodiče, dne 21. 3. od 15,30 do 17,30 pro Vás i Vaše budoucí prvňáčky připravujeme „Putování za sluníčkem“. Budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy, učebny i celý areál, seznámit se s paní učitelkami a vychovatelkami, které budou Vaše děti provázet při výuce, pokud bude Vaše dít…
28.02.2024
Výtvarné práce v únoru
V měsíci únoru jsme vytvořili tato výtvarná díla ...
23.02.2024
Recitační soutěž 2024
Ve čtvrtek 22. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 60 soutěžících a nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Poděkování a gratulace patří všem, kteří se zúčastnili, překonali svou trému a potěšili svým výkonem publikum. I. kategorie: 1. místo Anežka Pětíková (2.C) 2. mí…
Zobrazit všechny novinky