Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

PTA- Vánoční zvyky – akce s rodiči

18.12.2022 - V úterý odpoledne proběhla moc pěkná akce s dětmi za přítomnosti rodičů. Děti rodičům zazpívaly a odříkaly básničky s vánoční tématikou. Nachystaly rodičům překvapení – pohoštění. V pondělí napekly  perníčky. Rozsvítili jsme si tři adventní svíčky. Pouštěli jsme koledy. Četli si o vánočních zvycích a tradicích. Rodiče mezi sebo… Celý článek

Olympiáda v německém jazyce

13.12.2022 - V úterý 13. prosince proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se zúčastnilo sedm žáků 8. a 9. tříd. Vyzkoušeli si využití poslechových dovedností a následnou práci s textem. Ústně se pak představovali a konverzovali na vylosované téma.  1.-2. místo obsadili František Jirásek z 9.B a Jakub Pitner z 9.A.  3. mís… Celý článek

Vlak nezastavíš

13.12.2022 - V úterý 13. 12. se všechny deváté ročníky zúčastnily programu: „Vlak nezastavíš“. Šlo o preventivní program, jehož cílem je vést mladistvé k zodpovědnosti za své chování, za svou bezpečnost především v železniční dopravě. Program pomocí prezentace, videí, grafů, statistik ukazuje, jak také může skončit zbytečné riskování, haza… Celý článek

Adventní neděle 11.12.2022 na Lesné

12.12.2022 - Zasněžené pláně, nazdobená svítící okénka horských chalup a domků, to byl pohled, který se naskytl všem účastníkům nedělního výjezdu na Lesnou, zpěvákům sboru Korálek. Úkol byl jasný – potěšit přítomné posluchače a navodit co možná nejlepší předvánoční atmosféru. Tentokrát doprovod kromě klavíristky obohatila ještě kytara H. Naj… Celý článek

Školní kolo dějepisné olympiády

08.12.2022 - Dne 8. 12. se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Šlo o 52. ročník této soutěže, která je určena žákům 8. a 9. ročníků. Tematické zaměření letošního ročníku znělo: „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945 – 1992“. Účast v olympiádě je dobrovolná. Žákům patří poděkování a pochvala! Nejlépe se dařilo těmto žákům: 1. mí… Celý článek

Educhem

08.12.2022 - V úterý 6.12. žáci osmých tříd navštívili Střední školu Educhem v Meziboří. V rámci programu se seznámili s obory, které tato škola nabízí. Měli možnost vyzkoušet si pokusy s chemií a elektrotechnikou. Akce se povedla a třeba naláká některé žáky ke studiu oborů z oblasti chemie. (Ht)… Celý článek

Den zdraví

08.12.2022 - Ve středu 7.12. navštívili žáci 9. tříd akci Den zdraví, kterou připravili studenti a pedagogové Střední zdravotnické školy v Mostě. Žáci pracovali v různých učebnách. Všechny přednášky a workshopy byly bezvadně připravené a žákům se líbily. "Z celého dne se mi nejvíce líbila Canisterapie. Zjistili jsme k čemu je dobrá a jak se… Celý článek

Školní kolekce oblečení

06.12.2022 - Vážení příznivci naší školy, ve spolupráci se společností Schools United jsme v minulosti nechali vytvořit originální volnočasovou kolekci oblečení s motivy naší školy. Vzhledem k zájmu, který v minulém roce o uvedené výrobky byl, a také proto, že naši školu navštěvují i noví žáci, jsme se rozhodli o zopakování této nabídky. … Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

04.03.2024
Nabídka volného pracovního místa
Hledáme nové spolupracovníky na pozici učitele na 2. stupni ZŠ a asistenta pedagoga - bližší detaily. Vedení školy
28.02.2024
Přerušení činnosti školní družiny v době jarních prázdnin
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době jarních prázdnin (tj. od 4. do 8. 3. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.02.2024
Putování za sluníčkem
Vážení rodiče, dne 21. 3. od 15,30 do 17,30 pro Vás i Vaše budoucí prvňáčky připravujeme „Putování za sluníčkem“. Budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy, učebny i celý areál, seznámit se s paní učitelkami a vychovatelkami, které budou Vaše děti provázet při výuce, pokud bude Vaše dít…
28.02.2024
Výtvarné práce v únoru
V měsíci únoru jsme vytvořili tato výtvarná díla ...
23.02.2024
Recitační soutěž 2024
Ve čtvrtek 22. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 60 soutěžících a nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Poděkování a gratulace patří všem, kteří se zúčastnili, překonali svou trému a potěšili svým výkonem publikum. I. kategorie: 1. místo Anežka Pětíková (2.C) 2. mí…
Zobrazit všechny novinky