Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Výtvarné práce našich žáků a dětí z přípravných tříd

07.05.2023 - Jak jsme se snažili vylepšit prostředí školy v dubnu? Tady jsou naše práce, které jsou v současnosti na různých místech v areálu školy ....… Celý článek

Rovník

04.05.2023 - V letošním školním roce se naše škola opět účastnila matematické soutěže Rovník. Žáci řešili rovnice od nejjednodušších k složitějším. Naši školu reprezentovali  Tereza Prokešová a  Miloš Štrouf ze třídy 8.A. V družstvech obsadili krásné třetí místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  (Kn)… Celý článek

Požární ochrana očima dětí

04.05.2023 - V okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí získala 1. místo Sofie Cicková z třídy 1. B. Gratulujeme a děkujeme i ostatním dětem za krásné obrázky. (HL)… Celý článek

Den Země

26.04.2023 - Téma letošního roku bylo "Naslouchejme přírodě a vnímejme ji"Ani naše škola nechtěla tuto významnou událost opomenout. Žáci 5.A a 5.B připravili pro spolužáky z 1. až 4. tříd dopolední program v areálu školy. Děti se ve třídách rozdělily do skupin, které postupně plnily úkoly na 22 stanovištích. Odpovídaly na otázky týkající se … Celý článek

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023-2024

26.04.2023 - Vážení zákonní zástupci, níže lze zobrazit seznam přijatých a nepřijatých dětí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2023-2024. V seznamu jsou uvedená registrační čísla, která Vám byla přidělena při podání elektronické přihlášky. Pokud přihláška nebyla podána elektronicky, bylo Vám přiděleno číslo při prezenčním zápisu př… Celý článek

Matematická soutěž násobík

21.04.2023 - V minulých dnech probíhala třídní kola matematické soutěže Násobík ve čtvrtých a pátých třídách. Žáci změřili své síly v násobilce. 20. 4. 2023 proběhlo školní kolo, ve kterém se utkalo 23 žáků. Vítězkou se stala T. Vinklárková z 5.A, na 2. místě se umístila L. Jílková z 5.B a bronzovou příčku obsadila V. Göhlerová z 5.B. Žáky… Celý článek

Prevence - spolupráce s e-duhou

21.04.2023 - Předposlední dubnový týden jsme v rámci plnění Minimálního preventivního plánu zrealizovali sérii preventivních pořadů ve spolupráci se vzdělávací společností e – DUHA. Tato společnost realizuje programy primární prevence již sedmým rokem. Spolupracovala s námi nad aktuálními tématy dnešního světa – světa sociálních sítí. Sedm… Celý článek

Matematický klokan – okresní kolo

13.04.2023 - V březnu se žáci naší školy účastnili školního kola soutěže. Výsledky žáků naší školy byly zaslány do okresního kola a takto se žáci umístili: Kategorie Klokánek pro 4. a 5. třídy (z 535 soutěžících) 4. místo Tereza Vinklárková 5. A 9. místo Michaela Šimanová 5. B 10. místo Daniel Ječmen 5. B Kategorie Kadet pro 8. a 9.… Celý článek


28.06.2024
Přerušení provozu školní družiny
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. do 1. 9. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.06.2024
Prázdniny jsou tady ...
Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy, dnešním dnem byl dovršen další rok vzdělávání žáků naší školy. Žáci obdrželi vysvědčení, na kterých je jejich celoroční práce stvrzena. Nyní žákům nastává čas na zasloužený odpočinek a prostor pro načerpání energie na školní rok nový. Děkujeme Vám z…
27.06.2024
Školní olympiáda 2024
Den před vysvědčením proběhla tradiční školní olympiáda. Děti z 1. stupně soutěžily na stanovištích. Žáci 2. stupně soutěžili v kolektivních sportech. Počasí se povedlo, akce byla úspěšná. Všichni jsme si parádně zasportovali. Vítězové obdrželi tradiční nanuky. Výsledky můžete vidět na fotografii. V…
26.06.2024
Exkurze do Krušných hor
V úterý 25.6. jsme se vydali do Krušných hor. Z Bohosudova jsme vyjeli nejstarší lanovou dráhou na Komáří vížku. Zde jsme shlédli pohled na České Středohoří. Za výstupní stanicí jsme viděli šachetní pinku. Z Komáří vížky jsme se vydali do prohlídkové štoly Starý Martin. Zde jsme absolvovali úžasnou …
24.06.2024
Školní výlet do Karlových Varů
21. 6. 2024 jsme se vydali na dlouho plánovaný školní výlet. Už v únoru jsme na třídnických hodinách dostali možnost celý výlet vymyslet, zvolili jsme tedy cestu vlakem do  nádherného města Karlovy Vary, které nás zaujalo svou zajímavou historií a zároveň jsme toužili vybít svůj temperament v Laser …
Zobrazit všechny novinky