Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Zahradní slavnost

19.06.2023 - Jako každoročně jsme se i letos ve čtvrtek 15.6. 2023 sešli na Zahradní slavnosti naší školy. I přes dešťovou přepršku těsně před začátkem slavnosti se nám podařilo akci uskutečnit. Velký dík patří všem organizátorům, dětem, které obětavě schovávaly před deštěm své výrobky a dobroty, i věrným návštěvníkům, kteří přišli a podpoři… Celý článek

Beseda o kyberšikaně

19.06.2023 - 19. 6. se žáci druhého stupně zúčastnili besedy o kyberšikaně. Besedy probíhaly v Městské knihovně v Mostě a vedl je Mgr. Vladimír Vácha, lektor primární prevence. Žákům představil zajímavou formou nebezpečí internetu, uváděl skutečné příběhy mladých lidí, kteří se stali obětí nebezpečných praktik v kyberprostoru. Představil n… Celý článek

Život pod lupou

14.06.2023 - Žáci šestých tříd navštívili ZOOPARK v Chomutově, kde pro ně byl připraven zážitkový výukový program pod názvem: “Život pod lupou”. Cílem výukového programu byla praktická ukázka spojená s poznáváním a určováním některých druhů hmyzu v dané lokalitě, význam hmyzu (hlavně opylovačů) pro ekosystémy i pro lidskou společnost. Část … Celý článek

Výtvarná soutěž Lidice

10.06.2023 - Jak jsme již uvedli 15.5.2023, účast našich žáků v 51. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2023 byla velmi úspěšná. V letošním ročníku na téma „TANEC“ do soutěže přišlo celkem 16 416 prací od dětí z 83 zemí světa, odborná porota udělila 1 356 ocenění včetně 187 medailí. Na fotografiích jsou zachyceny autorky oceně… Celý článek

Týden čtení dětem

06.06.2023 - Třída 2.B Jako druháci už si leckterou pohádku umíme přečíst sami. Přesto nás potěšila návštěva žákyň 5.A Terezky Vinklárkové a Adélky Kociánové, které nám přišly v rámci projektu Celé Česko čte dětem přečíst pohádku O třech bílých kočičkách. Milý příběh jsme si pozorně vyslechli a s chutí a správně odpovídali na otázky. Odměně… Celý článek

Já, jako součást životního prostředí

06.06.2023 - Cílem přednášky a následné besedy se žáky osmých a devátých tříd bylo upozornit na problematiku ochrany životního prostředí, na možnosti přispět k ochraně životního prostředí v každodenním životě. Žáci besedovali, jak se mohou aktivně zapojit a pomoci tak omezit nadprůměrnou spotřebu jednorázových obalů, jak třídit odpad, jak re… Celý článek

Výzdoba školy - květen

02.06.2023 - Takto vypadají chodby a nástěnky ve třídách ...… Celý článek

Sázení letniček

26.05.2023 - Naše třída, která je zapojena do projektu “Most k přírodě”, se dne 24.5. zúčastnila výsadby letniček u divadla, jelikož získala patronát nad touto lokalitou. Ve spolupráci s technickými službami jsme měli možnost podílet se na úpravě zelených ploch ve středu našeho města. V průběhu dopoledne jsme si mohli vyzkoušet práci, která … Celý článek


28.06.2024
Přerušení provozu školní družiny
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, bude v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. do 1. 9. 2024) přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny. Blažej Grznár, ředitel školy
28.06.2024
Prázdniny jsou tady ...
Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy, dnešním dnem byl dovršen další rok vzdělávání žáků naší školy. Žáci obdrželi vysvědčení, na kterých je jejich celoroční práce stvrzena. Nyní žákům nastává čas na zasloužený odpočinek a prostor pro načerpání energie na školní rok nový. Děkujeme Vám z…
27.06.2024
Školní olympiáda 2024
Den před vysvědčením proběhla tradiční školní olympiáda. Děti z 1. stupně soutěžily na stanovištích. Žáci 2. stupně soutěžili v kolektivních sportech. Počasí se povedlo, akce byla úspěšná. Všichni jsme si parádně zasportovali. Vítězové obdrželi tradiční nanuky. Výsledky můžete vidět na fotografii. V…
26.06.2024
Exkurze do Krušných hor
V úterý 25.6. jsme se vydali do Krušných hor. Z Bohosudova jsme vyjeli nejstarší lanovou dráhou na Komáří vížku. Zde jsme shlédli pohled na České Středohoří. Za výstupní stanicí jsme viděli šachetní pinku. Z Komáří vížky jsme se vydali do prohlídkové štoly Starý Martin. Zde jsme absolvovali úžasnou …
24.06.2024
Školní výlet do Karlových Varů
21. 6. 2024 jsme se vydali na dlouho plánovaný školní výlet. Už v únoru jsme na třídnických hodinách dostali možnost celý výlet vymyslet, zvolili jsme tedy cestu vlakem do  nádherného města Karlovy Vary, které nás zaujalo svou zajímavou historií a zároveň jsme toužili vybít svůj temperament v Laser …
Zobrazit všechny novinky