Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně

Mgr. Zuzana Klatovská

klatovska@11zsmost.cz

476 703 463

Výchovná poradkyně ve spolupráci se školskými pedagogickými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogickými centry apod.) zajišťuje vyšetření dětí v těchto zařízeních. Podle potřeby a zájmu rodičů organizuje setkání pracovníků těchto zařízení s rodiči našich žáků. Výchovný poradce se věnuje zejména procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných). Vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání individuálního vzdělávacího plánu pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Výchovná poradkyně má za úkol pomáhat i žákům s jejich problémy, spolupracovat s rodiči a třídními učiteli, organizovat setkání s ředitelem školy, rodiči a dalšími pedagogy v případě problémového chování žáků.  Spolupracuje zejména s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, OSPOD v Mostě, pediatry, středisky výchovné péče a výchovnými poradci ostatních základních a středních škol.


15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
30.09.2018
Začínáme s výukou Dějepisu - Exkurze v městském archivu
27. 9. 2018 se všechny šesté třídy  vydaly na exkurzi do městského archivu. V rámci dějepisné výuky se seznámily s určením této instituce. „Archivem nás provázel pan archivář. Už víme, že tato budova je určená k uchovávání písemných pramenů. Viděli jsme spoustu listin, pergamenů. Listovali jsme kni…
26.09.2018
Evropský den jazyků
Dne 24. 9. měli žáci poprvé možnost se seznámit s projektem věnovaným Evropskému dni jazyků, který se tradičně koná 26.9. Žáci 6. až 9. ročníků se zapojili do různých soutěží, jejichž cílem bylo poznání zajímavostí evropských států a metropolí. Plnění úkolů, jako například skládání puzzle hlavních …
Zobrazit všechny novinky