Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

ŠvP Sklárna - 2.-7.10.2017

2.10. - Po bezproblémové cestě autobusem se děti ubytovaly na svých pokojích, vybalily si své věci a tzv. se zabydlely, po obědě a poledním klidu se se svými vychovateli vydaly na první procházku po blízkém okolí. Večeře byla po náročném dni vítanou odměnou, hned po ní se děti se svými učiteli na hodinku setkaly, aby mohly vyprávět své první zážitky. Ve 21:00 hod. byla večerka (jako každý den).

3.10. - Ráno se některé děti budily dříve, i když budíček je až v 7:30 hod. Po snídani proběhla ranní hygiena a úklid pokojů. V 9:00 hodin děti s radostí zahájily první hodinu učení. Moc jsme toho nestihli, vlastně jen první společný dopis domů, protože po desáté hodině už na nás čekala LASERGAME, tam se některé děti opravdu vyřádily. Po návratu jsme zahájili cestu s Robinsonem Crusoem a rozvrhli si plán na celý pobyt. Po obědě se děti vydaly znovu do lesa, cestou sledovaly obrovské množství různých druhů hub a plnily různé úkoly se svou p. vychovatelkou. Po večeři jsme se spolu opět sešli, abychom si vyprávěli a doplnili si svůj vlastní deník a pokusili se vytvořit plánek nejbližšího okolí. Po návratu do svých pokojů nás čekalo překvapení, vítaná změna plánu - diskotéka.

4.10. - Dnes lepší připojení na web, tak doplňuji informace. Fotky ale pravděpodobně budou až po návratu.

Po příchodu do školy jsme měli konečně aspoň 1 celou hodinu na učení. Chvilku jsme se věnovali češtině, chvilku matematice a chvilku i přírodovědě. Po dopolední svačině jsme vyrazili do lesa, kde si skupiny složené z různých ročníků vytvářely přístřešek z různých přírodních materiálů, samozřejmě využily terén. Svůj příbytek si děti vyzdobily také vchodových kobercem a totemem. Po obědě si děti odpočinuly a pak vyrazily opět do lesa se svou p. vychovatelkou. Večerní hodina učení byla věnovaná hře na poznávání známých dvojic a hlavně orientaci ve znalosti hub. Připravili jsme pro děti "poznávačku" čerstvě nasbíraných hub, aby mohly ukázat své znalosti a dovednosti při určování rodových i druhových jmen podle atlasů hub. Po večerním programu následovala tělocvičná chvilka.

5.10. - Po ranní chvilce (ČJ, MA a VL) ve škole jsme opět vyrazili do lesa, potřebovali jsme dokončit a hlavně vyhodnotit naše postavené příbytky. Děti své stavby prezentovaly a nakonec se dohodly na té nejzajímavější. Odpoledne si děti vyslechly přednášku Městské policie na téma Internet a jeho možná nebezpečí, pak trávily čas zase venku, aby si užily krásnou přírodu. Večerní učení bylo věnováno našim deníčkům a čtení. Velký ohlas měla "Ohňová show", která byla připravena po večeři.

6.10. - Dnešní poslední hodina učení (ČJ, MA) utekla jako voda. Po svačině jsme zabalili všechny věci a vyrazili ven. Poslední dopoledne bylo věnováno Orientačnímu běhu s plněním úkolů. Dnes si děti mohly družstvo utvořit sami, důležitější než čas byly znalosti přírody. Z 18 otázek bylo v naší třídě nejlepší družstvo, které získalo 17 bodů - to není špatný výsledek, všichni ostatní měli bodů 16. Po krátkém poledním klidu, kdy si některé děti stačily i zabalit, jsme vyhodnotili soutěž Robinsona Crusoea v tělocvičně. Děti byly odměněny diplomy a sladkostmi a nejlepší 3 družstva také drobnými dárky. Po večeři jsme společně zhodnotili celý pobyt - děti byly spokojené, líbila se jim okolní příroda, bavily je hry a také jim chutnalo v jídelně. Potěšila mě jejich otevřenost a hlavně spokojenost. Pak už následoval jen závěrečný Karneval s oceněním některých masek.

7.10. - Odjezd domů - po bezproblémovém naložení zavazadel i kol jsme po 9:00 hod. vyrazili k domovu. Cesta uběhla rychle a ještě rychleji se děti rozutekly ke svým rodičům. Děkuji všem za pohodový návrat do reality.

ŠvP Sklárna 2.-7.10.2017


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky