Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 8. 1. - 11. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Z (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající Z)

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Psaní

Písnička – Proč?

Matematika

Psaní čísel 0 - 9

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Součtové trojúhelníky

Rozklady čísel na dva a tři sčítance.

Řešení slovních úloh

Člověk a jeho svět

Zima v přírodě

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Večerníček

Tělesná výchova

Nácvik kolébky a stoje na lopatkách

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

V úterý 9. 1. od 16. 30 se koná třídní schůzka.

V pátek 12. 1. 2018 je ředitelské volno.

Domácí úkoly:

Každý den 5-10 minut číst.

Po - psaní - PÍSANKA str. 19 první 4 řádky

Út - psaní číslice 9

St - psaní - PÍSANKA str. 21 první 4 řádky

Čt - matematika PS str. 57/3 + u domečku

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky