Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 8. 1. - 11. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Z (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající Z)

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Psaní

Písnička – Proč?

Matematika

Psaní čísel 0 - 9

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Součtové trojúhelníky

Rozklady čísel na dva a tři sčítance.

Řešení slovních úloh

Člověk a jeho svět

Zima v přírodě

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Večerníček

Tělesná výchova

Nácvik kolébky a stoje na lopatkách

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

V úterý 9. 1. od 16. 30 se koná třídní schůzka.

V pátek 12. 1. 2018 je ředitelské volno.

Domácí úkoly:

Každý den 5-10 minut číst.

Po - psaní - PÍSANKA str. 19 první 4 řádky

Út - psaní číslice 9

St - psaní - PÍSANKA str. 21 první 4 řádky

Čt - matematika PS str. 57/3 + u domečku

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


19.10.2018
Přerušení provozu školní družiny
Podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je v době podzimních prázdnin, tzn. 29. a 30. 10. 2018 přerušena činnost školní družiny. Blažej Grznár ředitel školy
19.10.2018
Chem show
Žáci 8.tříd měli možnost navštívit chemickou show, kterou zajistila Vysoká škola chemicko-technologická Praha v prostorách zasedací místnosti Magistrátu města Mostu. Sami si mohli vyzkoušet pokusy, které byly zaměřeny na hoření a výbušnost. Dozvěděli se nové informace týkající se střelného prachu, c…
15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky