Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 5. 2. - 9. 2. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Upevňování techniky čtení

Čtení s porozuměním, práce s textem

Skládání vět.

Čtení věty oznamovací a věty tázací

Určování hranice slov, vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Slova souznačná a slova nadřazená

Podstatná jména v čísle jednotném a podstatná jména v čísle množném

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 12

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 10)

Součtové trojúhelníky s čísly neposedy

Rozklad čísel na dva a tři sčítance

Řešení slovních úloh

Prostředí autobusu – dramatizace

Prostředí hadi – matematické řetězce

Člověk a jeho svět

Lidské tělo - správná životospráva

Orientace v čase

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Kočka – vodové barvy

Kočka – prostorová práce s papírem

Tělesná výchova

Cvičení na kladince

Pohybové hry a hry s míčem

Domácí úkoly:

Po – psaní Deník domácí (b a B, ba, be, bo, bu), 4x – 5x

Út – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit), opakování psaní čísla 0 a 1

St – psaní Deník domácí - opsat 3x větu

Čt – M – opakování psaní čísla 2, 3, 4, 5, 6

Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění. Příští týden proběhne ve třídě třídní kolo recitační soutěže, připravte si, prosím, s dětmi nějakou oblíbenou dětskou básničku.

Ve středu 14. 2. jdeme do divadla Rozmanitostí – Pohádka na předpis (přinést 50,- Kč).

V úterý 20. 3. pojedeme na školní exkurzi do Lesné, na program Pojďte s námi na koledu. Propozice Vám pošlu v pondělí v ŽK.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky