Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 4. 12. - 8. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene D (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající d)

Analýza slov

Procvičování čtení 

Slova souřadná

Psaní - držení těla a náčiní při psaní

Matematika

Psaní čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sčítání, odčítání v oboru do 8, modelace sčítání a odčítání v prostředí krokování, rozklad čísel

Porovnávání čísel do 8

Zápis plánu krychových staveb a zápis dat do tabulky

Člověk a jeho svět

Zimní počasí

Slavíme Mikuláše

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Čert (tuš, vodovky)

Svíčka (práce s papírem - obkreslování, stříhání, lepení, dekorování)

Tělesná výchova

Manipulace se švihadlem, nácvik přeskoku

Střelba míčem na cíl

Cvičení na kladině

Hry během, hry s míčem

V úterý 5. 12. mohou příjít děti v převleku (čert) - třídní projekt ČERTOVSKÁ ŠKOLA

Domácí úkoly

Pondělí - psaní (malý sešit) - slabiky, čtení Slabikář str. 22

Úterý - matematika PS 45/3 šedý rámeček u domečku, čtení Slabikář str. 23

Středa - psaní (malý sešit) - a, A, čtení Slabikář str. 24

Čtvrtek - matematika PS, 46/4 zelený rámeček u domečku, , čtení Slabikář str. 25

Pátek - , čtení Slabikář str. 26

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden


Starší články:


15.05.2018
Mladý zdravotník
V úterý 15. 5. 2018 se žáci osmých tříd zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“, který organizuje Český červený kříž. V soutěži si ověřili své vědomosti a dovednosti v oblasti první pomoci. Ačkoli se žáci neumístili na předních místech, patří jim pochvala a poděkování za reprezentaci školy. Na jedno…
15.05.2018
Den prevence
Žáci prvního stupně prožili 9. květen v duchu prevence. Třetí ročník „DNE PREVENCE“ byl letos zaměřen především na téma zdraví. Do školy byli pozváni studenti zdravotní školy v Mostě, kteří si pro děti připravili stanoviště, kde si žáci vyzkoušeli ošetření popálenin a zásady první pomoci. Další…
29.04.2018
Legiovlak
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Jde o repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Legiovlak se skládá ze 1…
25.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
25.04.2018
Výtvarná soutěž Jirkovská paleta
Ve výtvarné soutěži Jirkovská paleta získaly naše žákyně Violet Betty Fialová a Mirka Fuňáková 3. místo za výtvarnou práci z keramiky Dvojčata Domingesova. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy. (Hl)
Zobrazit všechny novinky