Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 4. 12. - 8. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene D (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající d)

Analýza slov

Procvičování čtení 

Slova souřadná

Psaní - držení těla a náčiní při psaní

Matematika

Psaní čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sčítání, odčítání v oboru do 8, modelace sčítání a odčítání v prostředí krokování, rozklad čísel

Porovnávání čísel do 8

Zápis plánu krychových staveb a zápis dat do tabulky

Člověk a jeho svět

Zimní počasí

Slavíme Mikuláše

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Čert (tuš, vodovky)

Svíčka (práce s papírem - obkreslování, stříhání, lepení, dekorování)

Tělesná výchova

Manipulace se švihadlem, nácvik přeskoku

Střelba míčem na cíl

Cvičení na kladině

Hry během, hry s míčem

V úterý 5. 12. mohou příjít děti v převleku (čert) - třídní projekt ČERTOVSKÁ ŠKOLA

Domácí úkoly

Pondělí - psaní (malý sešit) - slabiky, čtení Slabikář str. 22

Úterý - matematika PS 45/3 šedý rámeček u domečku, čtení Slabikář str. 23

Středa - psaní (malý sešit) - a, A, čtení Slabikář str. 24

Čtvrtek - matematika PS, 46/4 zelený rámeček u domečku, , čtení Slabikář str. 25

Pátek - , čtení Slabikář str. 26

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky