Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 4. 12. - 8. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene D (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající d)

Analýza slov

Procvičování čtení 

Slova souřadná

Psaní - držení těla a náčiní při psaní

Matematika

Psaní čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sčítání, odčítání v oboru do 8, modelace sčítání a odčítání v prostředí krokování, rozklad čísel

Porovnávání čísel do 8

Zápis plánu krychových staveb a zápis dat do tabulky

Člověk a jeho svět

Zimní počasí

Slavíme Mikuláše

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Čert (tuš, vodovky)

Svíčka (práce s papírem - obkreslování, stříhání, lepení, dekorování)

Tělesná výchova

Manipulace se švihadlem, nácvik přeskoku

Střelba míčem na cíl

Cvičení na kladině

Hry během, hry s míčem

V úterý 5. 12. mohou příjít děti v převleku (čert) - třídní projekt ČERTOVSKÁ ŠKOLA

Domácí úkoly

Pondělí - psaní (malý sešit) - slabiky, čtení Slabikář str. 22

Úterý - matematika PS 45/3 šedý rámeček u domečku, čtení Slabikář str. 23

Středa - psaní (malý sešit) - a, A, čtení Slabikář str. 24

Čtvrtek - matematika PS, 46/4 zelený rámeček u domečku, , čtení Slabikář str. 25

Pátek - , čtení Slabikář str. 26

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden


Starší články:


11.01.2019
Vánoční koncert
V úterý 18.12.2018 patřily prostory Městského divadla v Mostě 11.ZŠ. Konal se tradiční vánoční koncert, který připravili zpěváci všech tří sborů naší školy – Kamínku, Perličky a Korálku. Jejich sbormistři vybrali repertoár složený převážně z koled a vánočních písní, ale zaplněné divadlo mělo možnost…
09.01.2019
Tvoření s dětmi z MŠ Hutnická
V úterý 8. 1 a ve středu 9. 1 navštívily třídy 5. A. a 5. B děti z MŠ Pastelka. Malí předškoláci přišli na tradiční tvoření. Letos si děti vyrobily sněhuláka z papíru, s kterým jim pomáhali starší kamarádi z pátých tříd. HL.
08.01.2019
Ředitelské volno
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že vzhledem k plánované prořezávce zeleně je na den 4. 2. 2019 z organizačních důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Provoz školní družiny bude zajištěn od 7:00 do 16:00 při minimálním počtu 12 přihlášených žáků. V tento de…
07.01.2019
Schody
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe...zpívá se v jedné známé písničce. Dokonce i obyčejné schody se můžou stát součástí edukativního procesu, stačí je správně využít. Nám k tomu posloužily polepy na schodech s nepravidelnými slovesy. Žáci tak mají možnost si na třech pavilonech pr…
20.12.2018
Vánoční dílny
Dne 20. prosince se konaly vánoční dílny. Ráno jsme se sešli v  určených týmech a vyrazili jsme  do jednotlivých tříd. Ve 2. B jsme vyráběli anděly a trošku zpívali, ve 4. A jsme si říkali různé vánoční zvyky, vyráběli prasátka a krájeli jablka. V malé hudebně jsme zpívali koledy, v 5.A jsme dělali …
Zobrazit všechny novinky