Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 4. 12. - 8. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene D (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající d)

Analýza slov

Procvičování čtení 

Slova souřadná

Psaní - držení těla a náčiní při psaní

Matematika

Psaní čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sčítání, odčítání v oboru do 8, modelace sčítání a odčítání v prostředí krokování, rozklad čísel

Porovnávání čísel do 8

Zápis plánu krychových staveb a zápis dat do tabulky

Člověk a jeho svět

Zimní počasí

Slavíme Mikuláše

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Čert (tuš, vodovky)

Svíčka (práce s papírem - obkreslování, stříhání, lepení, dekorování)

Tělesná výchova

Manipulace se švihadlem, nácvik přeskoku

Střelba míčem na cíl

Cvičení na kladině

Hry během, hry s míčem

V úterý 5. 12. mohou příjít děti v převleku (čert) - třídní projekt ČERTOVSKÁ ŠKOLA

Domácí úkoly

Pondělí - psaní (malý sešit) - slabiky, čtení Slabikář str. 22

Úterý - matematika PS 45/3 šedý rámeček u domečku, čtení Slabikář str. 23

Středa - psaní (malý sešit) - a, A, čtení Slabikář str. 24

Čtvrtek - matematika PS, 46/4 zelený rámeček u domečku, , čtení Slabikář str. 25

Pátek - , čtení Slabikář str. 26

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden


Starší články:


19.10.2018
Přerušení provozu školní družiny
Podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je v době podzimních prázdnin, tzn. 29. a 30. 10. 2018 přerušena činnost školní družiny. Blažej Grznár ředitel školy
19.10.2018
Chem show
Žáci 8.tříd měli možnost navštívit chemickou show, kterou zajistila Vysoká škola chemicko-technologická Praha v prostorách zasedací místnosti Magistrátu města Mostu. Sami si mohli vyzkoušet pokusy, které byly zaměřeny na hoření a výbušnost. Dozvěděli se nové informace týkající se střelného prachu, c…
15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky