Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 4. 12. - 8. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene D (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající d)

Analýza slov

Procvičování čtení 

Slova souřadná

Psaní - držení těla a náčiní při psaní

Matematika

Psaní čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sčítání, odčítání v oboru do 8, modelace sčítání a odčítání v prostředí krokování, rozklad čísel

Porovnávání čísel do 8

Zápis plánu krychových staveb a zápis dat do tabulky

Člověk a jeho svět

Zimní počasí

Slavíme Mikuláše

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Čert (tuš, vodovky)

Svíčka (práce s papírem - obkreslování, stříhání, lepení, dekorování)

Tělesná výchova

Manipulace se švihadlem, nácvik přeskoku

Střelba míčem na cíl

Cvičení na kladině

Hry během, hry s míčem

V úterý 5. 12. mohou příjít děti v převleku (čert) - třídní projekt ČERTOVSKÁ ŠKOLA

Domácí úkoly

Pondělí - psaní (malý sešit) - slabiky, čtení Slabikář str. 22

Úterý - matematika PS 45/3 šedý rámeček u domečku, čtení Slabikář str. 23

Středa - psaní (malý sešit) - a, A, čtení Slabikář str. 24

Čtvrtek - matematika PS, 46/4 zelený rámeček u domečku, , čtení Slabikář str. 25

Pátek - , čtení Slabikář str. 26

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky