Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 29. 1. - 1. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Č (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající č)

Určování hranice slov, vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Slova souznačná a slova nadřazená

Podstatná jména v čísle jednotném a podstatná jména v čísle množném

Čtení s porozuměním

Čtení starších spolužáků

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 12

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 10)

Součtové trojúhelníky

Rozklad čísel na dva a tři sčítance

Řešení slovních úloh

Zápis dat do tabulky

Prostředí autobusu - dramatizace

Člověk a jeho svět

Lidské tělo 

Orientace v čase -

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Můj nejoblíbenější příběh od Večerníčka

Tělesná výchova

Rytmická gymnastika

Pohybové hry a hry s míčem

Domácí úkoly:

Po – psaní Písanka č. 1 str. 29 – 4 řádky (Ota, !, maso, sele), každé slovo 3x – 4x

Út – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit)

St – psaní Písanka č. 1 str. 29 – 4 řádky (pusa, lupa, Oto!, Olo!), každé slovo 3x – 4x

Čt – M – opiš a vypočítej (malý sešit)

Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve středu 31. 1. dostanou děti výpis pololetního vysvědčení, které si ponechte doma.

V pátek 2. 1. mají děti pololetní prázdniny.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky