Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 23. 4. - 28. 4. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Čtení neslabičné předložky se slovem

Čtení s porozuměním, správné dýchání při čtení, práce s textem

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Hranice slov

Dělení slov na slabiky a určování jejich délky

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní do 20 s přechodem desítky

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 20 bez přechodu desítky)

Řešení slovních úloh

Orientace na ploše

Finanční gramotnost – rozlišování mincí, hra na nákup

Rozlišování geometrických tvarů a těles, hledání společných vlastností

Člověk a jeho svět

Rozlišování částí bylin a dřevin

Nejznámější listnaté a jehličnaté stromy

Tělesná výchova

Nácvik vytrvalostního běhu, starty z různých poloh

Hry během, rytmická gymnastika

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby

Dny v týdnu

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Dokončení prací

Želva

Domácí úkoly:

Po – psaní Písanka str. 29 opis vět

Út – M pracovní list

St – psaní Písanka str. 31 přepis slov (můra, kůra, pórek, párek)

Čt – M pracovní sešit 38/5 (tři po sobě jdoucí čísla) Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve čtvrtek máme spojenou 3. a 4. hodinu, děti nebudou mít hudební výchovu.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


13.11.2018
Přednášky o etiketě
Od pondělí 12. listopadu do středy 14. listopadu probíhají na naší škole přednášky o etiketě stolování. Během těchto 4 dnů se přednášek zúčastní všechny třídy prvního stupně v rámci plnění minimálně preventivního programu. Při přednášce se žáci seznamují nejen s pravidly správného stolování, ale i s…
13.11.2018
Výtvarné práce říjen - listopad 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
09.11.2018
Nabídka pracovního místa
Přijmeme uklízečku na hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 476 703 517. Ing. Blažej Grznár ředitel školy
09.11.2018
Lípy republiky
Lípa vysazená v areálu naší školy při příležitosti 100. výročí vzniku Československa se stala jedním z mnoha národních stromů vysázených po celé České republice. Na naši lípu „Naděje“ je možné se podívat na těchto stránkách https://lipyrepubliky.cz/ (FL)
09.11.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
Zobrazit všechny novinky