Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 23. 4. - 28. 4. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Čtení neslabičné předložky se slovem

Čtení s porozuměním, správné dýchání při čtení, práce s textem

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Hranice slov

Dělení slov na slabiky a určování jejich délky

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní do 20 s přechodem desítky

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 20 bez přechodu desítky)

Řešení slovních úloh

Orientace na ploše

Finanční gramotnost – rozlišování mincí, hra na nákup

Rozlišování geometrických tvarů a těles, hledání společných vlastností

Člověk a jeho svět

Rozlišování částí bylin a dřevin

Nejznámější listnaté a jehličnaté stromy

Tělesná výchova

Nácvik vytrvalostního běhu, starty z různých poloh

Hry během, rytmická gymnastika

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby

Dny v týdnu

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Dokončení prací

Želva

Domácí úkoly:

Po – psaní Písanka str. 29 opis vět

Út – M pracovní list

St – psaní Písanka str. 31 přepis slov (můra, kůra, pórek, párek)

Čt – M pracovní sešit 38/5 (tři po sobě jdoucí čísla) Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve čtvrtek máme spojenou 3. a 4. hodinu, děti nebudou mít hudební výchovu.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
20.06.2018
Jako lázeňští šviháci .... 7. B, 8. B
………s těmito pocity, dojmy a plní zážitků jsme se vraceli z celodenního výletu v Karlových Varech. V tomto údolí, na soutoku říčky Teplé a Ohře, strávili jsme krásný, slunečný den. Ochutnali jsme z termálních pramenů, pokochali se secesní architekturou, 417 metrů jsme se projeli lanovkou, viděli čty…
20.06.2018
Přerušení provozu družiny
Vážení rodiče, v souladu s odst. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je z důvodu čerpání řádné dovolené p. vychovatelek v době hlavních prázdnin přerušen provoz škol…
19.06.2018
Zahradní slavnost 2018
Ve čtvrtek 14. června se konala již tradiční akce naší školy Zahradní slavnost. Letos byla věnovaná oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu.  Třídy se svými učiteli se podílely na přípravě programu a výzdobě areálu v barvách trikolory. Program byl sestaven chronologicky, začín…
11.06.2018
Workshop Starší kamarád
Žáci 6.B a 7.B se zúčastnili workshopu v rámci projektu Starší kamarád. 28. 5. 2018 se sedmáci přesunuli do ZUŠ a zkusili si vytvořit grafiku s námětem žaluzie. Práce dětí můžete obdivovat na Zahradní slavnosti. 4. 6. 2018 se do ZUŠ podívali i žáci 6.B, zpracovávali téma čára, snažili se dostat ur…
Zobrazit všechny novinky