Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 23. 4. - 28. 4. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Čtení neslabičné předložky se slovem

Čtení s porozuměním, správné dýchání při čtení, práce s textem

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Hranice slov

Dělení slov na slabiky a určování jejich délky

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní do 20 s přechodem desítky

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 20 bez přechodu desítky)

Řešení slovních úloh

Orientace na ploše

Finanční gramotnost – rozlišování mincí, hra na nákup

Rozlišování geometrických tvarů a těles, hledání společných vlastností

Člověk a jeho svět

Rozlišování částí bylin a dřevin

Nejznámější listnaté a jehličnaté stromy

Tělesná výchova

Nácvik vytrvalostního běhu, starty z různých poloh

Hry během, rytmická gymnastika

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby

Dny v týdnu

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Dokončení prací

Želva

Domácí úkoly:

Po – psaní Písanka str. 29 opis vět

Út – M pracovní list

St – psaní Písanka str. 31 přepis slov (můra, kůra, pórek, párek)

Čt – M pracovní sešit 38/5 (tři po sobě jdoucí čísla) Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve čtvrtek máme spojenou 3. a 4. hodinu, děti nebudou mít hudební výchovu.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


22.02.2019
Volná pracovní místa
Přijmeme pedagoga 2. stupně ZŠ se zaměřením na informatiku a/nebo pracovní činnosti na dobu určitou po dobu nepřítomnosti jiného pedagoga. Doba pracovního poměru od 26. 2. 2019 na přibližně 1,5 až 2 měsíce (tzn. přibližně do konce dubna 2019) . V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonním …
07.02.2019
Den otevřených dveří - jarní
Vážení rodiče, zveme vás a vaše budoucí prvňáčky na exkurzi po naší škole. "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", tentokrát pod názvem JARNÍ ŠKOLNÍ PUTOVÁNÍ, které se bude konat 7. března od 16 do 18 hodin. Budete mít možnost prohlédnout si všechny prostory školy a vyzkoušet si činnosti, které budou školáky prováz…
07.02.2019
Olympiáda v anglickém jazyce
29.1. a 30.1. se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V okresním kole nás bude reprezentovat Adriana Boháčová z 9.B a Jakub Nechanický ze 7.A. Držme jim palce.
05.02.2019
Ornita - přednáška
Dnes přijeli do naší školy lektoři společnosti Ornita s programem Ptáci na obzoru. Program byl zaměřen na dravé ptáky žijící v naší přírodě. Žáci byli seznámeni s vlivy lidské činnosti na naši krajinu a život volně žijících ptáků. Byly nám sděleny možné nástrahy, se kterými se ptáci v naší volné pří…
03.02.2019
Olympiáda v českém jazyce
V lednu proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kde nejlepší řešitelé školních kol mohli porovnat úroveň svého jazykového a slohového projevu s ostatními. Naši školu skvěle reprezentovali žáci: Jan Černý (9.A) získal 6. místo a Rostislav Lacek (8.B) skončil na 11. místě. Blahopřejeme! (F…
Zobrazit všechny novinky