Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 18. 12. - 22. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene R  (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající R)

Analýza písmen ve slovech (hra na robota)

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Slova opačného významu

Psaní

držení těla a náčiní při psaní 

psaní slabik

kreslené psaní

Matematika

Psaní čísel 0 - 7

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 8

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Uspořádání

Člověk a jeho svět

Vánoce a tradice s nimi spojené

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční přání a dokončení stromečku

Tělesná výchova

Nácvik kolébky

Průpravná cvičení s míčem

Hry během

Prvky běžecké abecedy

V pátek si uděláme ve třídě Vánoční posezení. Děti si mohou přinést cukroví.

Ve škole se objevily vši, proto Vás prosím o pravidelnou kontrolu vlasů vašich dětí. Děkuji

Domácí úkoly

Pondělí: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem k)

Úterý: psaní číslice 7, čtení Slabikář str. 40

Srředa: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem r)

Čtvrtek: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 41 

Během prázdnin čtěte každý den 5 - 10 minut. Formou hry můžete procvičovat analýzu písmen ve slovech a sčítání, odčítání do 8.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky