Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 18. 12. - 22. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene R  (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající R)

Analýza písmen ve slovech (hra na robota)

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Slova opačného významu

Psaní

držení těla a náčiní při psaní 

psaní slabik

kreslené psaní

Matematika

Psaní čísel 0 - 7

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 8

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Uspořádání

Člověk a jeho svět

Vánoce a tradice s nimi spojené

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční přání a dokončení stromečku

Tělesná výchova

Nácvik kolébky

Průpravná cvičení s míčem

Hry během

Prvky běžecké abecedy

V pátek si uděláme ve třídě Vánoční posezení. Děti si mohou přinést cukroví.

Ve škole se objevily vši, proto Vás prosím o pravidelnou kontrolu vlasů vašich dětí. Děkuji

Domácí úkoly

Pondělí: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem k)

Úterý: psaní číslice 7, čtení Slabikář str. 40

Srředa: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem r)

Čtvrtek: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 41 

Během prázdnin čtěte každý den 5 - 10 minut. Formou hry můžete procvičovat analýzu písmen ve slovech a sčítání, odčítání do 8.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


11.01.2019
Vánoční koncert
V úterý 18.12.2018 patřily prostory Městského divadla v Mostě 11.ZŠ. Konal se tradiční vánoční koncert, který připravili zpěváci všech tří sborů naší školy – Kamínku, Perličky a Korálku. Jejich sbormistři vybrali repertoár složený převážně z koled a vánočních písní, ale zaplněné divadlo mělo možnost…
09.01.2019
Tvoření s dětmi z MŠ Hutnická
V úterý 8. 1 a ve středu 9. 1 navštívily třídy 5. A. a 5. B děti z MŠ Pastelka. Malí předškoláci přišli na tradiční tvoření. Letos si děti vyrobily sněhuláka z papíru, s kterým jim pomáhali starší kamarádi z pátých tříd. HL.
08.01.2019
Ředitelské volno
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že vzhledem k plánované prořezávce zeleně je na den 4. 2. 2019 z organizačních důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Provoz školní družiny bude zajištěn od 7:00 do 16:00 při minimálním počtu 12 přihlášených žáků. V tento de…
07.01.2019
Schody
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe...zpívá se v jedné známé písničce. Dokonce i obyčejné schody se můžou stát součástí edukativního procesu, stačí je správně využít. Nám k tomu posloužily polepy na schodech s nepravidelnými slovesy. Žáci tak mají možnost si na třech pavilonech pr…
20.12.2018
Vánoční dílny
Dne 20. prosince se konaly vánoční dílny. Ráno jsme se sešli v  určených týmech a vyrazili jsme  do jednotlivých tříd. Ve 2. B jsme vyráběli anděly a trošku zpívali, ve 4. A jsme si říkali různé vánoční zvyky, vyráběli prasátka a krájeli jablka. V malé hudebně jsme zpívali koledy, v 5.A jsme dělali …
Zobrazit všechny novinky