Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 18. 12. - 22. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene R  (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající R)

Analýza písmen ve slovech (hra na robota)

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Slova opačného významu

Psaní

držení těla a náčiní při psaní 

psaní slabik

kreslené psaní

Matematika

Psaní čísel 0 - 7

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 8

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Uspořádání

Člověk a jeho svět

Vánoce a tradice s nimi spojené

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční přání a dokončení stromečku

Tělesná výchova

Nácvik kolébky

Průpravná cvičení s míčem

Hry během

Prvky běžecké abecedy

V pátek si uděláme ve třídě Vánoční posezení. Děti si mohou přinést cukroví.

Ve škole se objevily vši, proto Vás prosím o pravidelnou kontrolu vlasů vašich dětí. Děkuji

Domácí úkoly

Pondělí: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem k)

Úterý: psaní číslice 7, čtení Slabikář str. 40

Srředa: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem r)

Čtvrtek: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 41 

Během prázdnin čtěte každý den 5 - 10 minut. Formou hry můžete procvičovat analýzu písmen ve slovech a sčítání, odčítání do 8.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


19.10.2018
Přerušení provozu školní družiny
Podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je v době podzimních prázdnin, tzn. 29. a 30. 10. 2018 přerušena činnost školní družiny. Blažej Grznár ředitel školy
19.10.2018
Chem show
Žáci 8.tříd měli možnost navštívit chemickou show, kterou zajistila Vysoká škola chemicko-technologická Praha v prostorách zasedací místnosti Magistrátu města Mostu. Sami si mohli vyzkoušet pokusy, které byly zaměřeny na hoření a výbušnost. Dozvěděli se nové informace týkající se střelného prachu, c…
15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky