Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 18. 12. - 22. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene R  (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající R)

Analýza písmen ve slovech (hra na robota)

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Slova opačného významu

Psaní

držení těla a náčiní při psaní 

psaní slabik

kreslené psaní

Matematika

Psaní čísel 0 - 7

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 8

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Uspořádání

Člověk a jeho svět

Vánoce a tradice s nimi spojené

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční přání a dokončení stromečku

Tělesná výchova

Nácvik kolébky

Průpravná cvičení s míčem

Hry během

Prvky běžecké abecedy

V pátek si uděláme ve třídě Vánoční posezení. Děti si mohou přinést cukroví.

Ve škole se objevily vši, proto Vás prosím o pravidelnou kontrolu vlasů vašich dětí. Děkuji

Domácí úkoly

Pondělí: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem k)

Úterý: psaní číslice 7, čtení Slabikář str. 40

Srředa: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem r)

Čtvrtek: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 41 

Během prázdnin čtěte každý den 5 - 10 minut. Formou hry můžete procvičovat analýzu písmen ve slovech a sčítání, odčítání do 8.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky