Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 18. 12. - 22. 12. 2017

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene R  (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající R)

Analýza písmen ve slovech (hra na robota)

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Slova opačného významu

Psaní

držení těla a náčiní při psaní 

psaní slabik

kreslené psaní

Matematika

Psaní čísel 0 - 7

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 8

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Uspořádání

Člověk a jeho svět

Vánoce a tradice s nimi spojené

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční přání a dokončení stromečku

Tělesná výchova

Nácvik kolébky

Průpravná cvičení s míčem

Hry během

Prvky běžecké abecedy

V pátek si uděláme ve třídě Vánoční posezení. Děti si mohou přinést cukroví.

Ve škole se objevily vši, proto Vás prosím o pravidelnou kontrolu vlasů vašich dětí. Děkuji

Domácí úkoly

Pondělí: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem k)

Úterý: psaní číslice 7, čtení Slabikář str. 40

Srředa: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 28 (sloupečky s písmenem r)

Čtvrtek: psaní slabik ve velké písance, čtení Slabikář str. 41 

Během prázdnin čtěte každý den 5 - 10 minut. Formou hry můžete procvičovat analýzu písmen ve slovech a sčítání, odčítání do 8.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


15.05.2018
Mladý zdravotník
V úterý 15. 5. 2018 se žáci osmých tříd zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“, který organizuje Český červený kříž. V soutěži si ověřili své vědomosti a dovednosti v oblasti první pomoci. Ačkoli se žáci neumístili na předních místech, patří jim pochvala a poděkování za reprezentaci školy. Na jedno…
15.05.2018
Den prevence
Žáci prvního stupně prožili 9. květen v duchu prevence. Třetí ročník „DNE PREVENCE“ byl letos zaměřen především na téma zdraví. Do školy byli pozváni studenti zdravotní školy v Mostě, kteří si pro děti připravili stanoviště, kde si žáci vyzkoušeli ošetření popálenin a zásady první pomoci. Další…
29.04.2018
Legiovlak
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Jde o repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Legiovlak se skládá ze 1…
25.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
25.04.2018
Výtvarná soutěž Jirkovská paleta
Ve výtvarné soutěži Jirkovská paleta získaly naše žákyně Violet Betty Fialová a Mirka Fuňáková 3. místo za výtvarnou práci z keramiky Dvojčata Domingesova. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy. (Hl)
Zobrazit všechny novinky