Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 15. 1. - 19. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene H (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající H)

Čtení skupiny AU, EU, OU

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Hra s písmeny (význam slov)

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Rozklad čísel

Člověk a jeho svět

Orientace v čase - měsíce, dny v týdnu, hodiny

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Večerníček

Tělesná výchova

Nácvik kotoulu vpřed

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

Domácí úkoly

Po - psaní - Písanka str. 31 první 4 řádky

Út - matematika PS str. 64/1 - všechny 3 sloupečky

St - psaní - Písanka str. 33 první 4 řádky

Čt - matematika - malý sešit - opsat příklady a vypočítat

Čtení - každý den 5 - 10 minut

Děti dostanou v pondělí na obalení písanku č. 2. Prosím do pátku o její obalení. Pořiďte také dětem papírové hodiny a podepište je.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky