Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 15. 1. - 19. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene H (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající H)

Čtení skupiny AU, EU, OU

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Hra s písmeny (význam slov)

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Rozklad čísel

Člověk a jeho svět

Orientace v čase - měsíce, dny v týdnu, hodiny

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Večerníček

Tělesná výchova

Nácvik kotoulu vpřed

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

Domácí úkoly

Po - psaní - Písanka str. 31 první 4 řádky

Út - matematika PS str. 64/1 - všechny 3 sloupečky

St - psaní - Písanka str. 33 první 4 řádky

Čt - matematika - malý sešit - opsat příklady a vypočítat

Čtení - každý den 5 - 10 minut

Děti dostanou v pondělí na obalení písanku č. 2. Prosím do pátku o její obalení. Pořiďte také dětem papírové hodiny a podepište je.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


11.01.2019
Vánoční koncert
V úterý 18.12.2018 patřily prostory Městského divadla v Mostě 11.ZŠ. Konal se tradiční vánoční koncert, který připravili zpěváci všech tří sborů naší školy – Kamínku, Perličky a Korálku. Jejich sbormistři vybrali repertoár složený převážně z koled a vánočních písní, ale zaplněné divadlo mělo možnost…
09.01.2019
Tvoření s dětmi z MŠ Hutnická
V úterý 8. 1 a ve středu 9. 1 navštívily třídy 5. A. a 5. B děti z MŠ Pastelka. Malí předškoláci přišli na tradiční tvoření. Letos si děti vyrobily sněhuláka z papíru, s kterým jim pomáhali starší kamarádi z pátých tříd. HL.
08.01.2019
Ředitelské volno
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že vzhledem k plánované prořezávce zeleně je na den 4. 2. 2019 z organizačních důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Provoz školní družiny bude zajištěn od 7:00 do 16:00 při minimálním počtu 12 přihlášených žáků. V tento de…
07.01.2019
Schody
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe...zpívá se v jedné známé písničce. Dokonce i obyčejné schody se můžou stát součástí edukativního procesu, stačí je správně využít. Nám k tomu posloužily polepy na schodech s nepravidelnými slovesy. Žáci tak mají možnost si na třech pavilonech pr…
20.12.2018
Vánoční dílny
Dne 20. prosince se konaly vánoční dílny. Ráno jsme se sešli v  určených týmech a vyrazili jsme  do jednotlivých tříd. Ve 2. B jsme vyráběli anděly a trošku zpívali, ve 4. A jsme si říkali různé vánoční zvyky, vyráběli prasátka a krájeli jablka. V malé hudebně jsme zpívali koledy, v 5.A jsme dělali …
Zobrazit všechny novinky