Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 15. 1. - 19. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene H (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající H)

Čtení skupiny AU, EU, OU

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Hra s písmeny (význam slov)

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Rozklad čísel

Člověk a jeho svět

Orientace v čase - měsíce, dny v týdnu, hodiny

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Večerníček

Tělesná výchova

Nácvik kotoulu vpřed

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

Domácí úkoly

Po - psaní - Písanka str. 31 první 4 řádky

Út - matematika PS str. 64/1 - všechny 3 sloupečky

St - psaní - Písanka str. 33 první 4 řádky

Čt - matematika - malý sešit - opsat příklady a vypočítat

Čtení - každý den 5 - 10 minut

Děti dostanou v pondělí na obalení písanku č. 2. Prosím do pátku o její obalení. Pořiďte také dětem papírové hodiny a podepište je.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


15.05.2018
Mladý zdravotník
V úterý 15. 5. 2018 se žáci osmých tříd zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“, který organizuje Český červený kříž. V soutěži si ověřili své vědomosti a dovednosti v oblasti první pomoci. Ačkoli se žáci neumístili na předních místech, patří jim pochvala a poděkování za reprezentaci školy. Na jedno…
15.05.2018
Den prevence
Žáci prvního stupně prožili 9. květen v duchu prevence. Třetí ročník „DNE PREVENCE“ byl letos zaměřen především na téma zdraví. Do školy byli pozváni studenti zdravotní školy v Mostě, kteří si pro děti připravili stanoviště, kde si žáci vyzkoušeli ošetření popálenin a zásady první pomoci. Další…
29.04.2018
Legiovlak
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Jde o repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Legiovlak se skládá ze 1…
25.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
25.04.2018
Výtvarná soutěž Jirkovská paleta
Ve výtvarné soutěži Jirkovská paleta získaly naše žákyně Violet Betty Fialová a Mirka Fuňáková 3. místo za výtvarnou práci z keramiky Dvojčata Domingesova. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy. (Hl)
Zobrazit všechny novinky