Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 15. 1. - 19. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene H (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající H)

Čtení skupiny AU, EU, OU

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Hra s písmeny (význam slov)

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Rozklad čísel

Člověk a jeho svět

Orientace v čase - měsíce, dny v týdnu, hodiny

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Večerníček

Tělesná výchova

Nácvik kotoulu vpřed

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

Domácí úkoly

Po - psaní - Písanka str. 31 první 4 řádky

Út - matematika PS str. 64/1 - všechny 3 sloupečky

St - psaní - Písanka str. 33 první 4 řádky

Čt - matematika - malý sešit - opsat příklady a vypočítat

Čtení - každý den 5 - 10 minut

Děti dostanou v pondělí na obalení písanku č. 2. Prosím do pátku o její obalení. Pořiďte také dětem papírové hodiny a podepište je.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky