Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 15. 1. - 19. 1. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene H (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající H)

Čtení skupiny AU, EU, OU

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Hra s písmeny (význam slov)

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Součtové trojúhelníky

Řešení slovních úloh

Rozklad čísel

Člověk a jeho svět

Orientace v čase - měsíce, dny v týdnu, hodiny

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Večerníček

Tělesná výchova

Nácvik kotoulu vpřed

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

Domácí úkoly

Po - psaní - Písanka str. 31 první 4 řádky

Út - matematika PS str. 64/1 - všechny 3 sloupečky

St - psaní - Písanka str. 33 první 4 řádky

Čt - matematika - malý sešit - opsat příklady a vypočítat

Čtení - každý den 5 - 10 minut

Děti dostanou v pondělí na obalení písanku č. 2. Prosím do pátku o její obalení. Pořiďte také dětem papírové hodiny a podepište je.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


19.10.2018
Přerušení provozu školní družiny
Podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je v době podzimních prázdnin, tzn. 29. a 30. 10. 2018 přerušena činnost školní družiny. Blažej Grznár ředitel školy
19.10.2018
Chem show
Žáci 8.tříd měli možnost navštívit chemickou show, kterou zajistila Vysoká škola chemicko-technologická Praha v prostorách zasedací místnosti Magistrátu města Mostu. Sami si mohli vyzkoušet pokusy, které byly zaměřeny na hoření a výbušnost. Dozvěděli se nové informace týkající se střelného prachu, c…
15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky