Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 14. 5. - 18. 5. 2018

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Čtení s porozuměním, správné dýchání při čtení, práce s textem

Vyhledávání chyb v textu a jejich oprava

Hranice slov

Pořadí slov ve větě

Dělení slov na slabiky a určování jejich délky

Druhy vět a jejich čtení se správnou intonací

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní do 20 s přechodem desítky

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 20 s přechodu desítky)

Řešení slovních úloh

Autobus

Prostředí – parkety (rovinná geometrie), práce s geodeskou

Člověk a jeho svět

Orientace v čase – měsíce, dny v týdnu, hodiny

Tělesná výchova

Běh - 50 m

Hry během a hry s míčem

Nácvik na akademii

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby

Dny v týdnu

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Jarní víla – vodovky + práce s papírem

Domácí úkoly:

Po – psaní Písanka str. 4 - opis prvních 3 vět

Út – matematika - PL

St – psaní Písanka str. 6 opis slov (olej, alej, jásá, myje) 3x

Čt – matematika - PL

Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve čtvrtek 17. 5. se budeme fotografovat.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


13.11.2018
Přednášky o etiketě
Od pondělí 12. listopadu do středy 14. listopadu probíhají na naší škole přednášky o etiketě stolování. Během těchto 4 dnů se přednášek zúčastní všechny třídy prvního stupně v rámci plnění minimálně preventivního programu. Při přednášce se žáci seznamují nejen s pravidly správného stolování, ale i s…
13.11.2018
Výtvarné práce říjen - listopad 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
09.11.2018
Nabídka pracovního místa
Přijmeme uklízečku na hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 476 703 517. Ing. Blažej Grznár ředitel školy
09.11.2018
Lípy republiky
Lípa vysazená v areálu naší školy při příležitosti 100. výročí vzniku Československa se stala jedním z mnoha národních stromů vysázených po celé České republice. Na naši lípu „Naděje“ je možné se podívat na těchto stránkách https://lipyrepubliky.cz/ (FL)
09.11.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
Zobrazit všechny novinky