Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 12. 2. - 16. 2.

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Ž (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající ž)

Upevňování techniky čtení

Čtení s porozuměním, práce s textem Skládání vět.

Čtení věty oznamovací a věty tázací

Slova souznačná a slova nadřazená

Třídní recitační soutěž

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Čtení a psaní čísel 11 – 20

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 10)

Součtové trojúhelníky s čísly neposedy

Řešení slovních úloh

Prostředí autobusu – dramatizace

Prostředí hadi – matematické řetězce

Člověk a jeho svět

Zdravý jídelníček

Orientace v čase - měsíce, roční období a měsíce

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Kočka – koláž

Tělesná výchova

Cvičíme s předškoláky (návštěva MŠ Hutnická – pondělí a čtvrtek)

Domácí úkoly:

Po – psaní Deník domácí (slabiky s y)

Út – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit)

St – psaní Deník domácí (opis věty)

Čt – M – pracovní karta

Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve středu 14. 2. jdeme do divadla Rozmanitostí – Pohádka na předpis (nebude Hv), Tv přesunuta na čtvrtek.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


19.10.2018
Přerušení provozu školní družiny
Podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je v době podzimních prázdnin, tzn. 29. a 30. 10. 2018 přerušena činnost školní družiny. Blažej Grznár ředitel školy
19.10.2018
Chem show
Žáci 8.tříd měli možnost navštívit chemickou show, kterou zajistila Vysoká škola chemicko-technologická Praha v prostorách zasedací místnosti Magistrátu města Mostu. Sami si mohli vyzkoušet pokusy, které byly zaměřeny na hoření a výbušnost. Dozvěděli se nové informace týkající se střelného prachu, c…
15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky