Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 12. 2. - 16. 2.

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Ž (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající ž)

Upevňování techniky čtení

Čtení s porozuměním, práce s textem Skládání vět.

Čtení věty oznamovací a věty tázací

Slova souznačná a slova nadřazená

Třídní recitační soutěž

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Čtení a psaní čísel 11 – 20

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 10)

Součtové trojúhelníky s čísly neposedy

Řešení slovních úloh

Prostředí autobusu – dramatizace

Prostředí hadi – matematické řetězce

Člověk a jeho svět

Zdravý jídelníček

Orientace v čase - měsíce, roční období a měsíce

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Kočka – koláž

Tělesná výchova

Cvičíme s předškoláky (návštěva MŠ Hutnická – pondělí a čtvrtek)

Domácí úkoly:

Po – psaní Deník domácí (slabiky s y)

Út – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit)

St – psaní Deník domácí (opis věty)

Čt – M – pracovní karta

Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve středu 14. 2. jdeme do divadla Rozmanitostí – Pohádka na předpis (nebude Hv), Tv přesunuta na čtvrtek.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky