Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 12. 2. - 16. 2.

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Ž (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající ž)

Upevňování techniky čtení

Čtení s porozuměním, práce s textem Skládání vět.

Čtení věty oznamovací a věty tázací

Slova souznačná a slova nadřazená

Třídní recitační soutěž

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Čtení a psaní čísel 11 – 20

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 10)

Součtové trojúhelníky s čísly neposedy

Řešení slovních úloh

Prostředí autobusu – dramatizace

Prostředí hadi – matematické řetězce

Člověk a jeho svět

Zdravý jídelníček

Orientace v čase - měsíce, roční období a měsíce

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Kočka – koláž

Tělesná výchova

Cvičíme s předškoláky (návštěva MŠ Hutnická – pondělí a čtvrtek)

Domácí úkoly:

Po – psaní Deník domácí (slabiky s y)

Út – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit)

St – psaní Deník domácí (opis věty)

Čt – M – pracovní karta

Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve středu 14. 2. jdeme do divadla Rozmanitostí – Pohádka na předpis (nebude Hv), Tv přesunuta na čtvrtek.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky