Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 12. 2. - 16. 2.

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Ž (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající ž)

Upevňování techniky čtení

Čtení s porozuměním, práce s textem Skládání vět.

Čtení věty oznamovací a věty tázací

Slova souznačná a slova nadřazená

Třídní recitační soutěž

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Čtení a psaní čísel 11 – 20

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 10)

Součtové trojúhelníky s čísly neposedy

Řešení slovních úloh

Prostředí autobusu – dramatizace

Prostředí hadi – matematické řetězce

Člověk a jeho svět

Zdravý jídelníček

Orientace v čase - měsíce, roční období a měsíce

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Kočka – koláž

Tělesná výchova

Cvičíme s předškoláky (návštěva MŠ Hutnická – pondělí a čtvrtek)

Domácí úkoly:

Po – psaní Deník domácí (slabiky s y)

Út – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit)

St – psaní Deník domácí (opis věty)

Čt – M – pracovní karta

Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve středu 14. 2. jdeme do divadla Rozmanitostí – Pohádka na předpis (nebude Hv), Tv přesunuta na čtvrtek.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


11.01.2019
Vánoční koncert
V úterý 18.12.2018 patřily prostory Městského divadla v Mostě 11.ZŠ. Konal se tradiční vánoční koncert, který připravili zpěváci všech tří sborů naší školy – Kamínku, Perličky a Korálku. Jejich sbormistři vybrali repertoár složený převážně z koled a vánočních písní, ale zaplněné divadlo mělo možnost…
09.01.2019
Tvoření s dětmi z MŠ Hutnická
V úterý 8. 1 a ve středu 9. 1 navštívily třídy 5. A. a 5. B děti z MŠ Pastelka. Malí předškoláci přišli na tradiční tvoření. Letos si děti vyrobily sněhuláka z papíru, s kterým jim pomáhali starší kamarádi z pátých tříd. HL.
08.01.2019
Ředitelské volno
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že vzhledem k plánované prořezávce zeleně je na den 4. 2. 2019 z organizačních důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Provoz školní družiny bude zajištěn od 7:00 do 16:00 při minimálním počtu 12 přihlášených žáků. V tento de…
07.01.2019
Schody
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe...zpívá se v jedné známé písničce. Dokonce i obyčejné schody se můžou stát součástí edukativního procesu, stačí je správně využít. Nám k tomu posloužily polepy na schodech s nepravidelnými slovesy. Žáci tak mají možnost si na třech pavilonech pr…
20.12.2018
Vánoční dílny
Dne 20. prosince se konaly vánoční dílny. Ráno jsme se sešli v  určených týmech a vyrazili jsme  do jednotlivých tříd. Ve 2. B jsme vyráběli anděly a trošku zpívali, ve 4. A jsme si říkali různé vánoční zvyky, vyráběli prasátka a krájeli jablka. V malé hudebně jsme zpívali koledy, v 5.A jsme dělali …
Zobrazit všechny novinky