Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 12. 2. - 16. 2.

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene Ž (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající ž)

Upevňování techniky čtení

Čtení s porozuměním, práce s textem Skládání vět.

Čtení věty oznamovací a věty tázací

Slova souznačná a slova nadřazená

Třídní recitační soutěž

Psaní

Matematika

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 10

Čtení a psaní čísel 11 – 20

Psaní 5´ (sčítání, odčítání do 10)

Součtové trojúhelníky s čísly neposedy

Řešení slovních úloh

Prostředí autobusu – dramatizace

Prostředí hadi – matematické řetězce

Člověk a jeho svět

Zdravý jídelníček

Orientace v čase - měsíce, roční období a měsíce

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Kočka – koláž

Tělesná výchova

Cvičíme s předškoláky (návštěva MŠ Hutnická – pondělí a čtvrtek)

Domácí úkoly:

Po – psaní Deník domácí (slabiky s y)

Út – M – opiš příklady a vypočítej (malý sešit)

St – psaní Deník domácí (opis věty)

Čt – M – pracovní karta

Každý den 5 – 10 minut číst. Po přečtení textu si o jeho obsahu popovídat – kontrola porozumění.

Ve středu 14. 2. jdeme do divadla Rozmanitostí – Pohádka na předpis (nebude Hv), Tv přesunuta na čtvrtek.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


15.05.2018
Mladý zdravotník
V úterý 15. 5. 2018 se žáci osmých tříd zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“, který organizuje Český červený kříž. V soutěži si ověřili své vědomosti a dovednosti v oblasti první pomoci. Ačkoli se žáci neumístili na předních místech, patří jim pochvala a poděkování za reprezentaci školy. Na jedno…
15.05.2018
Den prevence
Žáci prvního stupně prožili 9. květen v duchu prevence. Třetí ročník „DNE PREVENCE“ byl letos zaměřen především na téma zdraví. Do školy byli pozváni studenti zdravotní školy v Mostě, kteří si pro děti připravili stanoviště, kde si žáci vyzkoušeli ošetření popálenin a zásady první pomoci. Další…
29.04.2018
Legiovlak
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Jde o repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Legiovlak se skládá ze 1…
25.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
25.04.2018
Výtvarná soutěž Jirkovská paleta
Ve výtvarné soutěži Jirkovská paleta získaly naše žákyně Violet Betty Fialová a Mirka Fuňáková 3. místo za výtvarnou práci z keramiky Dvojčata Domingesova. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy. (Hl)
Zobrazit všechny novinky