Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 11. 12. - 15.12. 2017

Co se naučím?

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene K (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající K)

Analýza slov

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Slova s citovým zabarvením

Doplňování vhodných slov do vět.

Psaní 

Písnička – Kalamajka

Matematika

Psaní čísel 0 - 6

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 8

Součtové trojúhelníky

Rozklad čísel

Zápis plánu stavby z krychlí

Člověk a jeho svět

Zima v přírodě

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční stromeček

Tělesná výchova

Nácvik kolébky, cvičení na lavičkách

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

Domácí úkoly:

Pondělí: psaní se, te, tu, o, a (malý sešit), čtení Slabikář str. 35

Úterý: M-PS-str. 47/3,4 (zelený rámeček s domečkem), čtení Slabikář str.36

Středa: psaní si, su, pe, O, A (malý sešit), čtení Slabikář str.37

Čtvrtek: M- PS-str. 49/2 (zelený rámeček s domečkem), čtení Slabikář str. 38

Pátek: čtení Slabikář str. 39

Pokud nechcete číst ze slabikáře, můžete zvolit knihu, kterou děti zvládnou. Čtěte, ale s dětmi aspoň 5 minut denně.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky