Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 11. 12. - 15.12. 2017

Co se naučím?

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene K (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající K)

Analýza slov

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Slova s citovým zabarvením

Doplňování vhodných slov do vět.

Psaní 

Písnička – Kalamajka

Matematika

Psaní čísel 0 - 6

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 8

Součtové trojúhelníky

Rozklad čísel

Zápis plánu stavby z krychlí

Člověk a jeho svět

Zima v přírodě

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční stromeček

Tělesná výchova

Nácvik kolébky, cvičení na lavičkách

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

Domácí úkoly:

Pondělí: psaní se, te, tu, o, a (malý sešit), čtení Slabikář str. 35

Úterý: M-PS-str. 47/3,4 (zelený rámeček s domečkem), čtení Slabikář str.36

Středa: psaní si, su, pe, O, A (malý sešit), čtení Slabikář str.37

Čtvrtek: M- PS-str. 49/2 (zelený rámeček s domečkem), čtení Slabikář str. 38

Pátek: čtení Slabikář str. 39

Pokud nechcete číst ze slabikáře, můžete zvolit knihu, kterou děti zvládnou. Čtěte, ale s dětmi aspoň 5 minut denně.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


19.10.2018
Přerušení provozu školní družiny
Podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je v době podzimních prázdnin, tzn. 29. a 30. 10. 2018 přerušena činnost školní družiny. Blažej Grznár ředitel školy
19.10.2018
Chem show
Žáci 8.tříd měli možnost navštívit chemickou show, kterou zajistila Vysoká škola chemicko-technologická Praha v prostorách zasedací místnosti Magistrátu města Mostu. Sami si mohli vyzkoušet pokusy, které byly zaměřeny na hoření a výbušnost. Dozvěděli se nové informace týkající se střelného prachu, c…
15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky