Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Týdenní plán 11. 12. - 15.12. 2017

Co se naučím?

Český jazyk (čtení, psaní, sloh, literární a dramatická výchova)

Rozlišování tvarů písmene K (velké x malé, tiskací x psací)

Slovní zásoba (slova začínající K)

Analýza slov

Práce s tabulkou (slova- 5 hlásek)

Slova s citovým zabarvením

Doplňování vhodných slov do vět.

Psaní 

Písnička – Kalamajka

Matematika

Psaní čísel 0 - 6

Sčítání, odčítaní a porovnávání v oboru do 8

Součtové trojúhelníky

Rozklad čísel

Zápis plánu stavby z krychlí

Člověk a jeho svět

Zima v přírodě

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vánoční stromeček

Tělesná výchova

Nácvik kolébky, cvičení na lavičkách

Hry během, hry s míčem

Prvky běžecké abecedy

Domácí úkoly:

Pondělí: psaní se, te, tu, o, a (malý sešit), čtení Slabikář str. 35

Úterý: M-PS-str. 47/3,4 (zelený rámeček s domečkem), čtení Slabikář str.36

Středa: psaní si, su, pe, O, A (malý sešit), čtení Slabikář str.37

Čtvrtek: M- PS-str. 49/2 (zelený rámeček s domečkem), čtení Slabikář str. 38

Pátek: čtení Slabikář str. 39

Pokud nechcete číst ze slabikáře, můžete zvolit knihu, kterou děti zvládnou. Čtěte, ale s dětmi aspoň 5 minut denně.

Přeji Vám pěkný a úspěšný týden.


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky