Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Spolupráce s MŠ

Spolupráce s MŠ:

Také v letošním roce spolupracujeme s mateřskými školami, kdy pro předškoláky naše paní učitelky společně s žáky školy připraví program a následně jej uskuteční buď v prostorách naší školy nebo na návštěvě v MŠ. Cílem této spolupráce je seznámit předškoláky se školním prostředím, s pedagogy a s případnými staršími spolužáky, poznat činnosti, které možná z MŠ neznají (např. zapojení do hodiny tělesné výuky ve velké tělocvičně je pro předškoláky opravdu velkým zážitkem).

Naši spolupráci jsme navázali již před několika lety především s MŠ Hutnickou a v letošním roce rozšířili i s MŠ A. Sochora. Více informací o jednotlivých akcích naleznete v sekci "Novinky", případně ve fotogalerii v sekci "Pro budoucí prvňáčky".

Reakce na vystoupení dětí z 11. ZŠ v MŠ Fibicha:

Dobrý den, pane řediteli

chtěla bych touto cestou poděkovat za perfektně připravené a zvládnuté vystoupení dětí Vaší školy u nás na mateřské škole Fibicha. Pásmo, které si školní děti pro naše děti z  mateřské školy připravily, bylo opravdu takové pohlazení po duši. Krásné zastavení v předvánočním shonu, zpívání samotných dětí i společné bylo úžasné. Poděkování prosím předejte oběma p. učitelkám a také dětem – zaslouží si to.

Děkuji za spolupráci a hezký adventní čas přeji

Brožková

Děti z Mš u nás na návštěvě

Představení pro děti z mateřské školy


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky