Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- Sporožiro

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Výšlap na Benedikt

02.05.2018 - Počasí nám opět přálo a od oběda se na nás usmívalo sluníčko. Hezké prostředí, prolézačky, dobroty ve stánku, zkrátka ideální odpoledne. … Celý článek

Čarodějnická diskotéka

27.04.2018 - Slet čarodějnic se u nás družině konal už v pátek. Čarodějnice, čarodějové i ostatní rozvlnili své boky a všichni se dobře pobavili.… Celý článek

Den Země

24.04.2018 - Planeta Země slavila svůj svátek 22.4, my se však připojili díky aprílovému počasí až v úterý. Družstva sbírala kartičky s obrázky spotřebního zboží a třídila je do barevných krabic simulujících kontejnery. Správně vytříděné kartičky jsme spočítali a bylo to velmi těsné vítězství. … Celý článek

Štafetové hry

20.04.2018 - A opět je tu sport. Děti protáhly svá těla v klasických i méně známých disciplínách, někdy zápolily samy se sebou:-).… Celý článek

Návštěva kina - Čertoviny

06.04.2018 - V půl druhé jsme nadšeně vyrazili směr kino Kosmos, kde na nás čekalo překvapení. V kině byla jen paní uklízečka. Zapomněli na nás! Pan Král, vedoucí kina, však zareagoval rychle a tak jsme pohádku nakonec přece jen viděli. Jen rodiče si museli na děti počkat o něco déle. Děkujeme jim.… Celý článek

Ukliďme si Česko

05.04.2018 - Také naše družina se zapojila do celorepublikového projektu Ukliďme si Česko. Nám na úklid stačil areál školy, ale některé "úlovky" byly opravdu zajímavé!… Celý článek

Návštěva velikonočních trhů

27.03.2018 - Krásné počasí vylákalo i nás k návštěvě trhů. Dýchla na nás ta správná jarní nálada.… Celý článek

Cvičíme v latinskoamerickém rytmu

23.03.2018 - Trocha pohybu nemůže nikdy škodit! A obzvlášť v exotických rytmech. Překvapili nás zejména kluci, které odpoledne velmi bavilo. Odměnou pro paní vychovatelku Denisu, která program připravila, bylo prohlášení malé Lucinky, že to byl "nezapomenutelný zážitek!"… Celý článek

Družinový slavíček

21.03.2018 - Po poezii přišla na řadu i hudba a soutěžících bylo opravdu dost. Volba písniček procházela napříč žánry a všichni se dobře bavili. … Celý článek

Florbalový turnaj

02.03.2018 - Ani přesná pravidla, ani vytříbená taktika, zato velká chuť a nasazení. To je to, co nám všem přineslo v pátek odpoledne tolik radosti z pohybu. A nenechali se zahanbit ani někteří fanoušci!… Celý článek

1 2 3 4 5

30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
20.06.2018
Jako lázeňští šviháci .... 7. B, 8. B
………s těmito pocity, dojmy a plní zážitků jsme se vraceli z celodenního výletu v Karlových Varech. V tomto údolí, na soutoku říčky Teplé a Ohře, strávili jsme krásný, slunečný den. Ochutnali jsme z termálních pramenů, pokochali se secesní architekturou, 417 metrů jsme se projeli lanovkou, viděli čty…
Zobrazit všechny novinky