Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- Sporožiro

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Mikulášská diskotéka

08.12.2017 - Čerti, andělé i Mikuláš, byť jen papírový. Tak se děti vyšňořily na mikulášskou diskotéku. A opravdu si ji užily. Nakonec byla i malá nadílka.… Celý článek

Studentky SPgŠ Most hrají dětem divadlo

06.12.2017 - Stalo se již tradicí, že kolem Mikuláše naši družinu navštěvují studentky mostecké Střední pedagogické školy a zahrají dětem pohádku. Letos padla volba na Červenou Karkulku zpracovanou panem Zdeňkem Svěrákem, kterou děti znají z pohádky Tři bratři. Tu děti milují, proto si mohly pohádkové písničky zazpívat spolu s herečkami. Ty … Celý článek

Pásmo besed se studentkami Střední zdravotnické školy

02.12.2017 - Během měsíce listopadu uspořádaly studentky pro naše žáky besedy na téma: Základy první pomoci, Resuscitace, Léky a lékárnička, Krvácení, Základní hygienické návyky, Úrazy a zlomeniny a Orientace na lidském těle. Dětem se povídání líbilo, některé předvedly své znalosti a všechny se dozvěděly hodně nového.… Celý článek

Soutěž "Zázraky přírody"

29.11.2017 - Kde má žába pipa americká uložená vajíčka? Jak se liší kočka rybářská od ostatních koček? Kolik slonů vyváží jednoho plejtváka obrovského? Čtyři družstva poměřila své znalosti a zkrátka nepřišli ani diváci. … Celý článek

Opičí dráha

10.11.2017 - Druhý listopadový pátek přišla na řadu jedna z nejoblíbenějších sportovních činností našich dětí - opičí dráha. S nadšením překonávaly nástrahy paralelně postavených drah a vyřazovací metodou dospěly až k vítězům v jednotlivých ročnících. Gratulujeme! … Celý článek

Dýňové sportování

08.11.2017 - Dýně, to bylo téma a motivace pro dnešní sportování. Ve skutečnosti je samozřejmě nahradily různé velikosti míčů. Děti se pustily do závodění s vervou a tak byly nakonec odměněny úplně všechny.… Celý článek

Tony v SVČ

06.11.2017 - Při návštěvě výstavy stavebnice Merkur děti hlasovaly pro model, který byl podle nich nejlepší. Hlasovací lístky byly slosovatelné. Jaké bylo naše překvapení, když se družině telefonicky ozvala paní Lískovcová, ředitelka SVČ, a oznámila, že ze všech hlasujících vyhrál právě náš žák navštěvující 4. oddělení ŠD Tony Nduba Bondo. V… Celý článek

FIT TEST 1.část

03.11.2017 - Každý rok poměřují děti svou kondici na začátku a znovu na konci školního roku. Někteří se během těch několika měsíců opravdu zlepší, někdy je to ale bohužel i naopak.… Celý článek

Celé Česko čte dětem

24.10.2017 - Při dalším setkání u knížek představila své oblíbené dětské knihy paní vychovatelka Petra Willertová.… Celý článek

Soutěžní výstava stavebnice Merkur

18.10.2017 - Vydali jsme se na soutěžní výstavu stavebnice Merkur, abychom dali každý svůj hlas modelu, který se nám nejvíc líbil. Většina dětí hlasovala pro model naší školy. Ten vyhrál i cenu odborné poroty. Hlasovací lístky jsou slosovatelné, tak uvidíme....… Celý článek

1 2 3

21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky