Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Družina

Vedoucí školní družiny

Hana Mičunovičová

476 703 463, 739 245 378

micunovicova@11zsmost.cz

Vychovatelky

Věra Voglová

voglova@11zsmost.cz

Taťana Turková

turkova@11zsmost.cz

Denisa Mrnková

mrnkova@11zsmost.cz

Petra Willertová

willertova@11zsmost.cz

Provozní řád školní družiny

Po - Čt: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.30 hodin

Pá: 6.00 - 9.00, 11.45 - 16.00 hodin

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu, musí mít

- zápisní lístek rodiči řádně vyplněný

- zaplacené stravování

- mýdlo, papírové utěrky, toaletní papír, podepsané tepláky /prosím, nedávejte jiné věci např. boty, ponožky atd., vzhledem k malému úložnému prostoru/.

- jedno balení papírových kapesníků – vše v igelitové tašce/podepsané/.

Příchody a odchody dětí

Do ŠD děti přichází do 7.15, v případě vyučování od 8.55 mohou děti přicházet do 8.00 hodin. Po obědě děti odchází domů v době od 12.30 do 13.30, dále pak po 15. hodině. V zápisním lístku rodiče uvedou, jak bude dítě ze ŠD odcházet (čas + sám nebo s doprovodem – s kým). Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, je nutné si pro ně přijít osobně nebo napsat lístek s řádným datem a časem, kdy má p. vychovatelka samotné dítě pustit domů. Není možné pouštět děti na základě telefonické žádosti.

Stravování

Vydávání obědů je na čipy. Čip musí mít každý strávník. Cena čipu je 115,- Kč. Čipy na obědy si rodiče zajišťují sami u vedoucí školní jídelny p. Vytlačilové. Označený jménem /na visačce/ ho odevzdají p. vychovatelce. Čip zůstává ve školní družině po celý školní rok. Každému dítěti před obědem bude vydán jeho vlastní čip, který po obědě odevzdá p. vychovatelce /v době oběda ručí za čip děti/.

Úhradu stravného je nutné provést nejpozději den před začátkem nového měsíce.

Způsob úhrady stravného:

- Sporožiro

- bankovním převodem

Jestliže není stravné uhrazeno včas, dítě nedostane oběd a není možné ponechat ho bez jídla ve školní družině.

Odhlašování obědů je možné den předem, nejpozději však do 8 hodin v den absence, a to u vedoucí školní jídelny M. Vytlačilové osobně, telefonicky (476 703 566) nebo mailem (vytlacilova@11zsmost.cz). V případě nemoci je možné odnést si oběd domů v přinesené nádobě pouze 1. den absence, na ostatní dny je nutné obědy odhlásit. Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče.

Pokud dojde ke ztrátě čipu, je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vrácení čipu - po ukončení stravování vedoucí ŠJ odkoupí čip zpět za cenu 100,- Kč

Placení školného

Školné činí 150 Kč měsíčně.

Platby školného budou prováděny čtvrtletně, a to následovně:

1. platba září – prosinec 600 Kč nejpozději do 15. září

2. platba leden – březen 450 Kč nejpozději do 15. ledna

3. platba duben – červen 450 Kč nejpozději do 15. dubna

/platbu lze provést rovněž za celé období, tj. leden – červen 900 Kč, nebo na celý školní rok, tj. 1500 Kč/

Způsob platby:

a) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy

Zákonný zástupce dítěte zadá jednorázový příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu základní školy.

b) vkladem na běžný účet základní školy

Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy na pokladně KB v Mostě.

číslo účtu:

0006338491/0100

konstantní symbol: ---

variabilní symbol: RČ dítěte

pozn. pro příjemce: ŠD nebo školní družina a uvést jméno dítěte (důležité)


Fandíme českým olympionikům

21.02.2018 - Sledováním olympiády a výkonů českých sportovců lze také, a velmi úspěšně, posilovat vztah ke sportu a rovněž národní hrdost a nastavování vlastních cílů. A dětem to jde náramně. Občas povzbuzují tak, až to vypadá, jako bychom byly přímo v dějišti olympiády!… Celý článek

Finále básnické soutěže

16.02.2018 - Další akcí na podporu čtenářské gramotnosti byla básnická soutěž. Děti nás velmi mile překvapily vlastní tvorbou i vážností, se kterou k soutěži přistupovaly. Veselý moment vnesla do přehlídky nesoutěžní kategorie paní vychovatelek. Bylo to opravdu pěkné odpoledne.… Celý článek

Beseda o knihách a čtení

07.02.2018 - Další akce v rámci podpory čtenářské gramotnosti byla beseda s paní knihovnicí o čtení, knížkách a radosti, kterou mohou čtenářům přinést. Povídání bylo moc pěkné a je to vidět i na tvářích dětí.… Celý článek

Netradiční zimní olympiáda

26.01.2018 - Na počest XXIII.Zimních olympijských her si zasportovaly i naše děti. Napodobovaly slalom na lyžích, skoky na lyžích, biatlon, který s dětmi v sezoně vždy sledujeme, curling a samozřejmě hokej. A podle olympijského hesla NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE všichni zúčastnění vyhráli medaili.:-) … Celý článek

Soutěž družstev BESIP

18.01.2018 - Znalost pravidel silničního provozu, důležitá telefonní čísla a další znalosti prověřily otázky naší soutěže. Někdo věděl, jiný si znovu připomněl. Vědomosti mají děti dobré. O tom hovoří i vysoký počet získaných bodů.… Celý článek

Sněhové veselí

17.01.2018 - Konečně! radovánky na sněhu si děti náramně užily. Na překážku nebylo ani to, že některé zapomněly rukavice. Však se taky při stavbě sněhuláků zahřály až dost. Ale jsou to fešáci, že?… Celý článek

Vánoční tradice a nadílka

21.12.2017 - Ježíšek na nás nezapomněl! Děti si vyzkoušely různé vánoční tradice, kromě obligátních hvězdiček v jablíčku či házení pantoflem však zkusily i méně známé zvyky, jako je například hlazení větvičky pomoučenou rukou, což má zajistit dobrou úrodu. Zazpívali jsme si koledy, popřáli krásné Vánoce a potom už přišla nadílka. Myslím, že … Celý článek

Návštěva vánočních trhů

20.12.2017 - Ani letos si družina nenechala ujít vánoční trhy. Mlsání, ovečky, hrající strom, to jsou pro děti stále velmi atraktivní záležitosti. Z fotek je vidět, že všichni měli výbornou náladu. A tak to má být! … Celý článek

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

15.12.2017 - V rámci našeho pásma KŘESLO PRO HOSTA jsme v předvánočním čase přivítali spisovatele Jana Opatřila. Mimo jiné je autorem dětských knížek o kapříku Metlíkovi, které dětem představil, vyprávěl o tom, jak knihy vznikaly, co je to křest knihy a došlo i na autorské čtení. Děti byly nadšené, v závěru si mnoho z nich koupilo knihu i … Celý článek

Vycházka na Šibeník

14.12.2017 - Během posledního měsíce se vydala všechna oddělení naší družiny na Šibeník. Děti si zahrály hry, ve kterých využily přírodní prostředí, stromy, kopečky..., poučily se na naučné stezce a vydováděly na dětském hřišti. Určitě jsme zde nebyli v tomto školním roce naposled!… Celý článek

1 2 3

21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky