Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

VÝSLEDKY VOLEB DVOU ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

Dne 9.1. 2018 proběhla během konání třídních schůzek volba dvou členů do školské rady z řad zákonných zástupců. Z důvodu nemoci třídní učitelky třídy 4.C byla přesunuta třídní schůzka této třídy na 18. 1. 2018, a proto mohly být výsledky volby vyhodnoceny až nyní.

Průběh voleb:Počet rozdaných volebních lístků 400

Počet odevzdaných volebních lístků 306 (z toho 6 hlasovacích lístků bylo neplatných)

Pořadí kandidátů:

počet hlasů

1. Malá Monika, Bc. 115

2. Černý Miloslav, Ing. 98

3. Janošová Iveta, DiS. 87

Na základě proběhlé volby byla podle odevzdaných volebních lístků zvolena do školské rady paní Monika Malá, DiS. a pan Miloslav Černý, Ing. Volební období členů školské rady končí v roce 2021.

V Mostě dne 19. 1. 2018


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky