Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

VV exkurze do Galerie výtvarného umění v Mostě, Současná česká mozaika

Ve dnech 4. a 5. 3. 2019 se žáci 6. – 8. tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy zúčastnili výstavy Současná česká mozaika, která se koná v Galerii výtvarného umění v Mostě. Po společné cestě městkou hromadnou dopravou, konkrétně tramvají – což už samo o sobě byl pro mnohé jedinečný zážitek – jsme se ocitli v galerii, která je umístěna ve sklepních prostorách kostela Nanebevzetí panny Marie. Výstavou nás provedla paní Brandová (pracovnice Oblastního muzea a galerie v Mostě). V rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti jsme si museli mnohé informace vyhledat v textu pracovního listu sami.

Samotná prohlídka prací je velmi inspirativní, mnohé práce jsme si nafotili a v rámci výuky zkusíme také mozaiku vytvořit.

(Em, Hr)

Výtvarná exkurze Současná česká mozaika


Starší články:


15.05.2019
Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"
Dne 15. 5. 2019 proběhlo na Magistrátu města Most předávání cen výtvarné soutěže na téma „Požární ochrana očima dětí“. Eliška Havlůjová se umístila v kategorii 1. - 2. tříd na 1. místě, Linda Jílková se umístila na 2. místě. Obě jsou žákyně třídy I. B. Děvčata převzala diplom a ocenění z rukou vede…
11.05.2019
Mladý zdravotník
Žáci devátých ročníků se 6. května zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“. Při soutěži si ověřovali své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci. Ošetřovali otevřenou zlomeninu končetiny, vyzkoušeli si i další obvazovou techniku, tlakový obvaz při tepenné krvácení, resuscitovali a poskytovali prv…
10.05.2019
Vyhlášení ředitelského volna v době voleb
Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji z provozně technických důvodů (volby do Evropského parlamentu) na den 24. 5. 2019 ředitelské vol…
08.05.2019
Den prevence
Součástí Školního vzdělávacího programu je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 7. 5. 2019 proběhl na naší základní škole Den prevence. Letos to byl čtvrtý ročník tohoto projektového dne a tentokrát byl určen pro všechny žáky druhého stupně. Všechny třídy absolvovaly program r…
06.05.2019
Korálek zpíval v Praze
Pěvecký sbor 11. ZŠ v Mostě obdržel pozvání mostecké senátorky Aleny Dernerové. Zvolila sbor jako kulturního reprezentanta města Most a pozvala jej, aby zazpíval v rámci  koncertů pod názvem Kulturní léto v senátu. Příprava vystoupení byla náročná, jednalo se o hodinový program ve Valdštejnské zahr…
Zobrazit všechny novinky