Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

VV exkurze do Galerie výtvarného umění v Mostě, Současná česká mozaika

Ve dnech 4. a 5. 3. 2019 se žáci 6. – 8. tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy zúčastnili výstavy Současná česká mozaika, která se koná v Galerii výtvarného umění v Mostě. Po společné cestě městkou hromadnou dopravou, konkrétně tramvají – což už samo o sobě byl pro mnohé jedinečný zážitek – jsme se ocitli v galerii, která je umístěna ve sklepních prostorách kostela Nanebevzetí panny Marie. Výstavou nás provedla paní Brandová (pracovnice Oblastního muzea a galerie v Mostě). V rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti jsme si museli mnohé informace vyhledat v textu pracovního listu sami.

Samotná prohlídka prací je velmi inspirativní, mnohé práce jsme si nafotili a v rámci výuky zkusíme také mozaiku vytvořit.

(Em, Hr)

Výtvarná exkurze Současná česká mozaika


Starší články:


24.03.2019
Okresní kolo recitační soutěže 2019
Ve středu 20. března proběhlo v prostorách ZUŠ F. L. Gassmanna okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo osm žáků. Sofie Manencová z 5.C získala čestné uznání poroty za přirozený dětský projev. Blahopřejeme. (Fia)
19.03.2019
Zápis do prvních tříd
Vážení rodiče, zveme vás a vaše budoucí prvňáčky na zápis do 1. třídy, který se koná 4. a 5. dubna 2019 vždy od 14 do 17 hodin. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu …
18.03.2019
Podpora čtenářské gramotnosti – přírodní vědy
Žáci sedmých tříd se v prvním březnovém týdnu zapojili do projektu „Podpora čtenářské gramotnosti na Mostecku“. V hodinách přírodopisu pracovali s odbornou literaturou, kde vyhledávali, třídili a zpracovávali informace o savcích žijících v různých ekosystémech. Z atlasů, encyklopedií a další odborné…
18.03.2019
Práce s textem Hacknutá čeština
Žáci 7.B se během týdne podpory čtenářské gramotnosti měli možnost seznámit  s ukázkami zajímavé knihy, se kterou v hodině pracovali. Tou knihou byla Hacknutá čeština - Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny od Martina Kavky. Nejdřív jim byl objasněn výraz „neortodoxní“ a brzy dali objasnění za pravd…
08.03.2019
Týden s Harry Potterem
Tento týden jsme se velice bavili. Ocitli jsme se ve škole čar a kouzel, v Bradavicích. Nejdříve si každý jednotlivec vylosoval z moudrého klobouku danou kolej, podle ní jsme se rozdělili do skupin. Plnili jsme všelijaké úkoly, kreslili jsme erby jednotlivých kolejí, vymýšleli jsme si vlastní čarodě…
Zobrazit všechny novinky