Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Vikingové na naší škole

Dne 11.1. 2018 se na 11. ZŠ konala přednáška. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, např. že Vikingové nebývali neupravení a smradlaví lidé, byli čistotní. Do přednášky byly zařazeny i ukázky, do kterých se zapojili i žáci. Jedna ukázka obsahovala například to, jak Vikingové bojovali. Druhá ukázka byla o tom jak určovali kam mají plout. Přednáška se mi líbila.

Natálie Nehézová

Dozvěděli jsme se mnoho nových informací. Viděli jsme, jak mohl vypadat boj. Pořadatelé byli z Pardubic. Někteří si mohli vyzkoušet bojové formace.Viděli jsme, jak Vikingové chodili oblečeni. 

Ondřej Fiala

Na přednášce jsme se dozvěděli, co v době Vikingové na sobě nosili, jakým způsobem se bránili a bojovali. Některé děti si i mohly vyzkoušet výcvik Vikingů. Na konci pořadu jsme mohli vidět zápas mezi Vikingy.

Tereza Tůmová

Dozvěděli jsme se o životě Vikingů, o zbraních, které používali, a jaké oblečení nosili. Do přednášky byli zařazeni někteří naši žáci, zkoušeli si plavbu na lodi, obranu Vikingů a útok. Bylo to poučné a určitě se to žákům líbilo.

Nikola Potočková

Na přednášku přijeli z Pardubic dva muži, kteří pracují v šermířském divadle. Zapojili i děti z publika jako posádku. Tato akce se mi velmi líbila.  

Lucie Eisenmayerová

Žáci se dozvěděli nové informace. Jako například jaké měli Vikingové zbraně, jaké postavení měly ženy. Dokonce si vybrali pár žáků, aby jim tvořili posádku. Přednáška byla zajímavě zpracována.

Tereza Zebishová


Starší články:


15.05.2018
Mladý zdravotník
V úterý 15. 5. 2018 se žáci osmých tříd zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“, který organizuje Český červený kříž. V soutěži si ověřili své vědomosti a dovednosti v oblasti první pomoci. Ačkoli se žáci neumístili na předních místech, patří jim pochvala a poděkování za reprezentaci školy. Na jedno…
15.05.2018
Den prevence
Žáci prvního stupně prožili 9. květen v duchu prevence. Třetí ročník „DNE PREVENCE“ byl letos zaměřen především na téma zdraví. Do školy byli pozváni studenti zdravotní školy v Mostě, kteří si pro děti připravili stanoviště, kde si žáci vyzkoušeli ošetření popálenin a zásady první pomoci. Další…
29.04.2018
Legiovlak
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Jde o repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Legiovlak se skládá ze 1…
25.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
25.04.2018
Výtvarná soutěž Jirkovská paleta
Ve výtvarné soutěži Jirkovská paleta získaly naše žákyně Violet Betty Fialová a Mirka Fuňáková 3. místo za výtvarnou práci z keramiky Dvojčata Domingesova. Gratulujeme k úspěšné reprezentaci školy. (Hl)
Zobrazit všechny novinky