Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Stříbro a zlato si odnesly Perlička s Korálkem

Dne 23. března se oba dva sbory naší školy zúčastnily krajského kola postupové přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů pořádané organizací NIPOS - Artama Praha. Stejně jako v loňském roce proběhla i ta letošní soutěž v Litoměřicích, v krásných prostorách auly tamní základní školy.  Na akci se oba naše sbory pečlivě připravovaly, vždyť ve vymezených deseti soutěžních minutách měly přesvědčit posluchače a hlavně porotu o svých interpretačních kvalitách: kvalitním tónu, rozmanitém repertoáru, dynamickém projevu, zdařilé dramaturgii, chuti do zpěvu aj. Perlička měla ve své kategorii opravdu nabito. Ale ani v tomto početném zastoupení ostatních sborů se neztratila a vyzpívala si stříbrné pásmo.  Korálek měl za soupeře pouze tři sbory. Byly to však sbory ze základních uměleckých škol z Ústí n.L., Lovosic a Děčína.  A to je vždy těžká konkurence, neboť jsou to sbory výběrové nikoli z jedné základky, ale z celého města a jeho okolí. Vždyť například Pomněnky z Děčína byly loňským vítězem celé soutěže! Korálek ale podal jeden ze svých nejlepších letošních výkonů a soustředěným provedením svých obtížných a rozmanitých skladeb zaujal porotu. To ho také chválila za přirozený bezvadný tón. Výkon Korálku byl oceněn zlatým pásmem, což byla pro děti i sbormistry sladká odměna za tvrdou přípravu a celoroční práci sboru.

sbormistři Korálku

Litoměřice


Starší články:


23.04.2018
Ředitelské volno
Vážení rodiče, v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že na den 7. 5. 2018 je z technických důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu, obědy žáků stravujících se ve školní jídelně jsou odhlášeny. Mgr. Sva…
23.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
23.04.2018
Den Země
Den Země se slaví v mnoha zemích 22. dubna. My jsme si k oslavám svátku naší Země stanovili čtvrtek 19. dubna a udělali jsme dobře. Počasí nám velmi přálo. Ráno se děti z prvního stupně sešly v amfiteátru, aby společně zahájily oslavy dnešního dne. Pak se organizátoři z 5. ročníků odebrali na Šibení…
22.04.2018
Okresní kolo Štafetového poháru 2018
Ve čtvrtek 19. dubna se výběr žáků ze 3.-5. ročníků zúčastnil okresního kola Štafetového poháru 2018 na atletickém stadioně ve Velebudicích. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa či s rozeběhem, štafeta 8x100m a 8x200m. V hodech a skocích se naši žáci umisťovali jako j…
17.04.2018
Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019
Seznam přijatých žáků v PDF
Zobrazit všechny novinky