Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Školní PéBéčko

Realizace: září – listopad 2019

Účastníci projektu: 5. - 9. ročníky

 V letošním školním roce se naši žáci zapojí do dlouhodobého projektu pod názvem

„ Školní PÉBÉČKO“.

Cílem projektu je zvyšování technických znalostí a dovedností žáků, rozvíjení zájmu o polytechnické vzdělávání a technické obory. Projekty budou zaměřené na využití moderních digitálních technologií ve škole, které mohou při výuce žáci aktivně používat. Mají příležitost navrhnout takové pomůcky, které jim umožní pracovat s nejmodernějšími technologiemi a které jim v současnosti ve škole chybí.  Technologické prvky a moderní digitální technologie, které se v dnešní době zařazují do moderní výuky, výuku zatraktivňují a pro žáky se stává výuka v mnoha oblastech a oborech zajímavější a efektivnější. Žáci mají možnost pracovat s technologiemi, které budou moci využívat i při dalším studiu na středních školách především technického směru a v budoucím zaměstnání. „Školní PÉBÉČKO by mělo též naučit naše žáky se zodpovědně a demokraticky rozhodovat, prezentovat svou práci a lobbovat pro ni. Zároveň by měl projekt přispět ke kooperaci a rozvoji pozitivních vztahů ve škole.

Naši žáci mohou sami rozhodnout o tom, jak ve škole ​smysluplně ​využít finanční částku, kterou do projektu vložil magistrát města Mostu.

O projektu Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy, podrobné informace si můžete též přečíst ve vstupním prostoru školy.

školní pébéčko

timeline

Kr


Starší články:


14.10.2019
Po Evropě s úsměvem
Dne 14.10. 2019 se někteří žáci 9.B zúčastnili soutěže: Po Evropě s úsměvem. V rámci soutěže procházeli jednotlivými třídami. V každé třídě byl prezentován určitý stát Evropy (např. Dánsko, Itálie, Irsko, Portugalsko, Lucembursko, Rakousko, ...) a žáci zde plnili různé úkoly. Odpovídali na otázky, l…
14.10.2019
Zábavné dopoledne pro čtvrťáky
V minulém týdnu uspořádali žáci 8. B. „Zábavné dopoledne na Šibeníku“ pro své mladší spolužáky ze čtvrtých tříd. Akce v rámci MPP měla podpořit pozitivní vztahy žáků ve škole napříč ročníky. Osmáci na trase dlouhé cca 2 km připravili několik stanovišť, na kterých plnili čtvrťáci zajímavé vědomostní,…
14.10.2019
Prezentace zástupců středních škol
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhne Prezentace zástupců SŠ našeho regionu. Akce je určena rodičům a žákům 9. ale také 8. ročníků ve školní jídelně od 16 - 17 hodin.
10.10.2019
Za TGM do Lán
Jako každoročně se i letos žáci 9. ročníků, v rámci dějepisné výuky, vydali do Muzea TGM v Lánech. Od roku 1921, kdy se staly Lány letním sídlem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, je toto místo nesmazatelně spjato s jeho osobností a odkazem. Stavba, která byla určená k uskladňování zrní = špýcha…
09.10.2019
Vzdělávací veletrh pro pedagogy
Druhý ročník vzdělávacího veletrhu proběhl minulý týden v Litoměřicích v areálu „Výstaviště Zahrada Čech“. Veletrh určený především pro pedagogické pracovníky představil velké množství novinek hlavně z oblasti moderních informačních technologií, které se objevují na trhu. Učitelé tak mohli zhlédnout…
Zobrazit všechny novinky