Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Škola v přírodě Sklárna 2.-7. 10. 2017

ŠVP se zúčastnily třídy 3. A, 4.B a 5.B. Cyklistického kurzu se zúčastnilo 23 žáků ze 7. B, 8. A a 8.B. Soustředění sborů – Perlička a Korálek. Celkem se pobytu zúčastnilo 143 dětí.

Program pobytu:

Třídy 3. A, 4. B a 5. B se každý den věnovaly výuce a programu Robinsonův ostrov. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených skupin, ve kterých plnili připravený program, zaměřený na poznávání okolí, přírody, přírodnin, hub. Žáci navštívili laser game, lanové centrum, ohnivou show, zatančili si na diskotéce a karnevalu, kde se vyhodnocovaly nejzajímavější masky. V rámci plnění MPP vyslechli přednášku na téma Internet a jeho možná nebezpečí. Odpolední program připravovaný vychovateli byl zaměřený na vycházky a hry v přírodě.

Cyklistický kurz byl věnován poznávání okolí po cyklistických stezkách, lesních a polních cestách, ujeli celkem 86 km. Ve večerních hodinách věnovali čas přednáškám o bezpečnosti v dopravě, o první pomoci, péči o jízdní kolo, o práci s mapou místní krajiny. Navštívili laser game, lanové centrum, ohnivou show, opékali vuřty.

Pěvecké sbory nacvičovaly nový pěvecký repertoár a samozřejmě se také učily a chodily poznávat přírodu. Děti také navštívily laser game, lanové centrum, ohnivou show, diskotéku a karneval. Odpolední program s vychovateli byl přizpůsoben odpoledním zkouškám sborů.

Fotografie z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout na stránkách tříd 3.A, 4.B, 5.B.      HL.

švp Sklárna 2017


Starší články:


19.10.2017
Bobřík informatiky
Žákyně sedmých ročníků se zapojily do soutěže Bobřík informatiky. Cílem soutěže bylo seznámit žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Naše žákyně odpovídaly na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informac…
19.10.2017
Florbal
Dne 18. 10. 2017 se žáci naší školy zúčastnili ve sportovní hale florbalového turnaje. K reprezentaci školy byli vybráni žáci 2.,3.,4. a 5. ročníku.  (Šin)
18.10.2017
Putování za bludičkou
31. října v 16 hodin zveme všechny předškoláky a jejich rodiče k putování za bludičkou. Průvodci po naší světýlky osvětlené škole Vám budou pohádkové postavy, které si připravily rozličné úkoly. Těšíme se na Vás!   Mgr. Sarah Hrazdirová
18.10.2017
Den stromů
Minulý týden si žáci připomněli významný den „Den stromů“. Celé dopoledne bylo věnováno nejen stromům a jejich důležitosti pro naši planetu, ale i využití stromů. Ochrana přírody byla dalším důležitým tématem k zamyšlení. Cílem projektového dne bylo opustit školní lavice, projít se podzimní přírodou…
15.10.2017
Osmý div světa - terakotová armáda
V rámci dějepisné výuky navštívili žáci sedmých tříd výstavu v Oblastním muzeu v Mostě. Výstava dětem doplnila informace o starověké Číně. O prvním čínském císaři, který dokázal sjednotit Čínu a ještě za svého života nechal vybudovat masivní pohřebiště, hlídané obrovskou armádou z vypálené terakoto…
Zobrazit všechny novinky