Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Škola v přírodě Sklárna 2.-7. 10. 2017

ŠVP se zúčastnily třídy 3. A, 4.B a 5.B. Cyklistického kurzu se zúčastnilo 23 žáků ze 7. B, 8. A a 8.B. Soustředění sborů – Perlička a Korálek. Celkem se pobytu zúčastnilo 143 dětí.

Program pobytu:

Třídy 3. A, 4. B a 5. B se každý den věnovaly výuce a programu Robinsonův ostrov. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených skupin, ve kterých plnili připravený program, zaměřený na poznávání okolí, přírody, přírodnin, hub. Žáci navštívili laser game, lanové centrum, ohnivou show, zatančili si na diskotéce a karnevalu, kde se vyhodnocovaly nejzajímavější masky. V rámci plnění MPP vyslechli přednášku na téma Internet a jeho možná nebezpečí. Odpolední program připravovaný vychovateli byl zaměřený na vycházky a hry v přírodě.

Cyklistický kurz byl věnován poznávání okolí po cyklistických stezkách, lesních a polních cestách, ujeli celkem 86 km. Ve večerních hodinách věnovali čas přednáškám o bezpečnosti v dopravě, o první pomoci, péči o jízdní kolo, o práci s mapou místní krajiny. Navštívili laser game, lanové centrum, ohnivou show, opékali vuřty.

Pěvecké sbory nacvičovaly nový pěvecký repertoár a samozřejmě se také učily a chodily poznávat přírodu. Děti také navštívily laser game, lanové centrum, ohnivou show, diskotéku a karneval. Odpolední program s vychovateli byl přizpůsoben odpoledním zkouškám sborů.

Fotografie z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout na stránkách tříd 3.A, 4.B, 5.B.      HL.

švp Sklárna 2017


Starší články:


23.03.2018
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE KONÁ VE DNECH 5. A 6. 4. 2018 OD 13 DO 17 HODIN CO NABÍZÍME VAŠIM DĚTEM? Chceme být školou bezpečnou, otevřenou, kreativní. Ve školním roce 2018/2019 otevíráme dvě první třídy, v nichž budou skupiny žáků se standardní výukou a s výukou rozšířené hudební či výtvarné výchovy.…
23.03.2018
Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí
V okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí, kterého se zúčastnili i  žáci 1.B, 3.B a 4.B naší školy, získala 2. místo v kategorii ZŠ 2 Klára Vysoudilová ze 3.B. Ocenění si převezme 23. 5. na Magistrátu města Most. Její práce postupuje do krajského kola. Blahopřejeme.
20.03.2018
Okresní kolo recitační soutěže
V pondělí 19. března se konalo okresní kolo recitační soutěže. Naše škola měla mezi stovkou soutěžících sedm zástupců ve čtyřech kategoriích. I. kategorie -Natálie Ondovčínová (2.C), Adéla Turečková (3.A), II. kategorie-Barbora Zápotočná (4.C), Matyas Filip Fiala (5.A), III. kategorie- Veronika Vobo…
20.03.2018
Krkavcovití
Krkavcovití jsou největšími ptáky z řádu pěvců. Vyznačují se vysokou inteligencí, výbornou přizpůsobivostí a dobrou pamětí, někteří se naučili používat nástroje a umí si s nimi hrát. Mají silný hlas a dokáží velmi dobře imitovat zvuky, včetně lidské řeči. Minulý týden zhlédli žáci 1. i 2. stupně vý…
15.03.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
Zobrazit všechny novinky