Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Škola v přírodě Sklárna 2.-7. 10. 2017

ŠVP se zúčastnily třídy 3. A, 4.B a 5.B. Cyklistického kurzu se zúčastnilo 23 žáků ze 7. B, 8. A a 8.B. Soustředění sborů – Perlička a Korálek. Celkem se pobytu zúčastnilo 143 dětí.

Program pobytu:

Třídy 3. A, 4. B a 5. B se každý den věnovaly výuce a programu Robinsonův ostrov. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených skupin, ve kterých plnili připravený program, zaměřený na poznávání okolí, přírody, přírodnin, hub. Žáci navštívili laser game, lanové centrum, ohnivou show, zatančili si na diskotéce a karnevalu, kde se vyhodnocovaly nejzajímavější masky. V rámci plnění MPP vyslechli přednášku na téma Internet a jeho možná nebezpečí. Odpolední program připravovaný vychovateli byl zaměřený na vycházky a hry v přírodě.

Cyklistický kurz byl věnován poznávání okolí po cyklistických stezkách, lesních a polních cestách, ujeli celkem 86 km. Ve večerních hodinách věnovali čas přednáškám o bezpečnosti v dopravě, o první pomoci, péči o jízdní kolo, o práci s mapou místní krajiny. Navštívili laser game, lanové centrum, ohnivou show, opékali vuřty.

Pěvecké sbory nacvičovaly nový pěvecký repertoár a samozřejmě se také učily a chodily poznávat přírodu. Děti také navštívily laser game, lanové centrum, ohnivou show, diskotéku a karneval. Odpolední program s vychovateli byl přizpůsoben odpoledním zkouškám sborů.

Fotografie z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout na stránkách tříd 3.A, 4.B, 5.B.      HL.

švp Sklárna 2017


Starší články:


17.12.2017
Provoz školní družiny v době vánočních prázdnin
Vážení zákonní zástupci, po dohodě se zřizovatelem, Vám oznamujeme, že provoz školní družiny v době vánočních prázdnin bude přerušen, tzn. v době od 27.12 do 2.1.2018.
14.12.2017
Perlička stříbrná
Dne 2. 12. se dětský pěvecký sbor Perlička (přípravný sbor Korálku) z 11. základní školy v Mostě zúčastnil prestižního Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze. Akce se zúčastnilo celkem 21 sborů a byla to tělesa nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Po…
14.12.2017
Prevence na naší škole
Již několik let naše škola pravidelně spolupracuje v oblasti prevence (Minimálního preventivního plánu) s městskou policií. V rámci této spolupráce preventisté městské policie nabízí a realizují besedy a přednášky ve všech ročnících prvního i druhého stupně naší školy. Témata a zaměření těchto bese…
14.12.2017
Spolupráce s MŠ Pastelka
V úterý 12.12 a ve čtvrtek 14. 12.  navštívily třídu 4. B děti z MŠ Pastelka. Malí předškoláci přišli na předvánoční tvoření. Letos si děti vyrobily kapříka z papíru, s kterým jim pomáhali starší kamarádi ze 4.B. HL
14.12.2017
Bruslení
13. 12. navštívili žáci z naší školy ledové kluziště, kde někteří předváděli nesmělé krůčky na ledu úplně poprvé. HL
Zobrazit všechny novinky