Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Škola v přírodě Sklárna 2.-7. 10. 2017

ŠVP se zúčastnily třídy 3. A, 4.B a 5.B. Cyklistického kurzu se zúčastnilo 23 žáků ze 7. B, 8. A a 8.B. Soustředění sborů – Perlička a Korálek. Celkem se pobytu zúčastnilo 143 dětí.

Program pobytu:

Třídy 3. A, 4. B a 5. B se každý den věnovaly výuce a programu Robinsonův ostrov. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených skupin, ve kterých plnili připravený program, zaměřený na poznávání okolí, přírody, přírodnin, hub. Žáci navštívili laser game, lanové centrum, ohnivou show, zatančili si na diskotéce a karnevalu, kde se vyhodnocovaly nejzajímavější masky. V rámci plnění MPP vyslechli přednášku na téma Internet a jeho možná nebezpečí. Odpolední program připravovaný vychovateli byl zaměřený na vycházky a hry v přírodě.

Cyklistický kurz byl věnován poznávání okolí po cyklistických stezkách, lesních a polních cestách, ujeli celkem 86 km. Ve večerních hodinách věnovali čas přednáškám o bezpečnosti v dopravě, o první pomoci, péči o jízdní kolo, o práci s mapou místní krajiny. Navštívili laser game, lanové centrum, ohnivou show, opékali vuřty.

Pěvecké sbory nacvičovaly nový pěvecký repertoár a samozřejmě se také učily a chodily poznávat přírodu. Děti také navštívily laser game, lanové centrum, ohnivou show, diskotéku a karneval. Odpolední program s vychovateli byl přizpůsoben odpoledním zkouškám sborů.

Fotografie z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout na stránkách tříd 3.A, 4.B, 5.B.      HL.

švp Sklárna 2017


Starší články:


30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
20.06.2018
Jako lázeňští šviháci .... 7. B, 8. B
………s těmito pocity, dojmy a plní zážitků jsme se vraceli z celodenního výletu v Karlových Varech. V tomto údolí, na soutoku říčky Teplé a Ohře, strávili jsme krásný, slunečný den. Ochutnali jsme z termálních pramenů, pokochali se secesní architekturou, 417 metrů jsme se projeli lanovkou, viděli čty…
Zobrazit všechny novinky