Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Sdílení deníčků

07.03.2019 - Dne 7. 3. si žáci 3. B a 3. C prohlédli  své záznamy o přečtených knihách, které si zapisují  do "deníčků". Deníčky jsou součástí celoroční soutěže, které se účastní i žáci dalších škol v okrese, a které pro ně připravila Městská knihovna Most - oddělení pro děti a mládež.  Děti si ukázaly, jak do deníčků píšou o přečtených knih… Celý článek

Jarní školní putování

07.03.2019 - ...nebo také Den otevřených dveří proběhl ve středu 7. 3.. Dveře naší školy jsme pootevřeli pro předškoláky, kteří  během jarní exkurze nahlédli do dílen, tříd i tělocvičny, která se proměnila na pohádkový les. Během jarní exkurze se budoucí školáci potkali s vílami, klauny, vosami a dospělými ze skutečného světa, kteří si pro n… Celý článek

Beseda s Veronikou Kašákovou

07.03.2019 - Dne 6. 3. 2019 se osmé a deváté ročníky sešly v učebně hudební výchovy, aby se zúčastnily besedy se zajímavou osobností Veronikou Kašákovou. Kromě velice poutavého vyprávění o knize Zpověď, kterou napsala o svém nelehkém životě, jsme se dozvěděli také mnoho o tom, jak se dívat na sebe sama. Tento pořad byl tedy poučný v mnoha sm… Celý článek

Čtenářská gramotnost v testech k přijímacím zkouškám

07.03.2019 - Při třídnické hodině jsme se věnovali v rámci týdne čtenářské gramotnosti testům k přijímacím zkouškám. Vyhledávali jsme v testech umělecké texty, zkoušeli jsme správně odpovídat na testové otázky, které s nimi souvisely. Seznámili jsme se také s webovým slovníkem Hacknutá čeština 2.0 od Martina Kavky, snažili jsme se porozumět … Celý článek

Nejen čtení v angličtině

06.03.2019 - Týden čtenářské gramotnosti žáci 9.A podpořili čtením anglického časopisu Gate. Kromě čtení zajímavých článků se pokusili i o napsání básničky a jelikož už jsou zdatnější, tak byla celá v angličtině. Žáci 7.B, 8.A,B svou kreativitu projevili v literární technice zvané aliterace. Nejmladší žáci druhého stupně, 6.A a 6.C své umění… Celý článek

Honza a zázračné fazole

06.03.2019 - Třída 5. B přečetla v 1. B pohádku Honza a zázračné fazole. Po přečtení pohádky se děti rozdělily do skupin. Ve skupinách prvňáčci pracovali na úkolech, které pro ně páťáci připravili. Děti při plnění úkolů krásně spolupracovaly. Každá skupina byla oceněna malým překvapením. Na závěr si děti obrátily role, četli prvňáčci a zadáv… Celý článek

Čtení vtipných pohádek ve 4.A

06.03.2019 - Tento týden je věnovaný čtenářské gramotnosti. Naše třída se zapojila vymýšlením a hlavně čtením svých autorských vtipných pohádek. Nejprve jsme si tipovali nejlepší pohádku podle názvu, pak podle "obalu" a nakonec jsme zvolili nejlépe vydařenou pohádku podle obsahu. Nebylo to vůbec jednoduché. Zjistili jsme, že jméno knihy ani … Celý článek

Čteme v ruštině

05.03.2019 - V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme na hodinách ruského jazyka četli pohádku Hrnečku vař od K. J. Erbena, kterou žáci znají z dětství. Pohádku četli v ruském jazyce a neznámá slova si vyhledávali ve slovníku. (Kin)… Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

25.07.2019
Nabídka volného pracovního místa - Školník (správce budov)
V současné době hledáme pracovníka na pozici Školník (správce budov) v naší škole. Bližší informace zde. Blažej Grznár ředitel školy
03.07.2019
Vyhodnocení soutěže ve sběru
 V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...
03.07.2019
Školní olympiáda
Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. V…
01.07.2019
Zahradní slavnost
Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....
30.06.2019
Poděkování za spolupráci
Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žác…
Zobrazit všechny novinky