Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Korálek zpíval v Praze

06.05.2019 - Pěvecký sbor 11. ZŠ v Mostě obdržel pozvání mostecké senátorky Aleny Dernerové. Zvolila sbor jako kulturního reprezentanta města Most a pozvala jej, aby zazpíval v rámci  koncertů pod názvem Kulturní léto v senátu. Příprava vystoupení byla náročná, jednalo se o hodinový program ve Valdštejnské zahradě. Bylo potřeba nazkoušet mn… Celý článek

Edubus

03.05.2019 - Dne 30.4 byl v areálu školy připraven program pro žáky 7. a 9. tříd zaměřený na rozvoj polytechnického vzdělávání. Pro 9. třídy byla tématem energie a žáci se zde seznámili s různými formami energie (tepelná, chemická, mechanická, pohybová). Vyzkoušeli si zapojit jednoduchý elektrický obvod, roztočili papírovou spirálu pomocí pl… Celý článek

Exkurze do Amazonu

02.05.2019 - V úterý 30. 4. 2019 se třídy 4. B a 5. A zúčastnily exkurze do firmy Amazon. V domluvený čas nás před školou vyzvedl pěkný firemní autobus, který nás dovezl až k firmě. Tam si nás převzali průvodci, kteří se o nás po celou dobu starali. Přivítali nás a pustili nám prezentaci o firmě, pak jsme se vydali do provozu se sluchátky, t… Celý článek

Den Země

02.05.2019 - Jako každoročně i letos probíhal na naší škole Den Země. Žáci prvního stupně již tradičně pojali tento den sportovně a vyrazili do parku Šibeník. Páťáci zde pro své mladší spolužáky připravili okruh s řadou zajímavých stanovišť a ti ve společných skupinách (prvňáci s druháky, třeťáci se čvrťáky) nadšeně vyráželi na trať plnit ro… Celý článek

Ovoce do škol

02.05.2019 - V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol žáci 1.stupně poznávali a ochutnávali různé druhy cizokrajného ovoce či zeleniny. O každém z nich se žáci dozvěděli zajímavé informace. (Pa)… Celý článek

Jarní koncert Korálku

02.05.2019 - Tradiční Jarní koncert sborů zazněl ve středu dne 24. 4. 2019 ve vyprodaném koncertním sále ZUŠ v Mostě. Na přípravě a realizaci koncertu se podílely sbormistryně Dana Hodačová, Hana Jíchová, Kateřina Kováčová a Libuše Kulíšková. Spolupracovala také Hana Najmonová, vedoucí kytarového kroužku. Jako host vystoupila Barbora Kamení… Celý článek

Volby členů školské rady

02.05.2019 - LISTINA KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY   Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.   Volby se uskuteční dne 6. 6. 2019 na třídních schůzkách.   Navržení kandidáti: Jméno a příjmení povolání rodič dítěte Havlůj Aleš, Ing. OSVČ 1.B Panuška Jaroslav,… Celý článek

Jirkovská paleta

20.04.2019 - V kategorii 1. - 5. tříd získala 3. místo Elena Richterová ze 3. B, za obrázek Můj mimozemšťan. Gratulujeme. (Hl)… Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

25.07.2019
Nabídka volného pracovního místa - Školník (správce budov)
V současné době hledáme pracovníka na pozici Školník (správce budov) v naší škole. Bližší informace zde. Blažej Grznár ředitel školy
03.07.2019
Vyhodnocení soutěže ve sběru
 V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...
03.07.2019
Školní olympiáda
Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. V…
01.07.2019
Zahradní slavnost
Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....
30.06.2019
Poděkování za spolupráci
Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žác…
Zobrazit všechny novinky