Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Svět očima dětí

27.05.2019 - Ministerstva vnitra ČR vyhlásilo již 16. ročník výtvarné soutěže – Svět očima dětí. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. V 1. kategorii, která byla určena dětem mateřských a základních škol, byla vyhláše… Celý článek

Korálek ve Slovinsku

23.05.2019 - Dětský pěvecký sbor Korálek navázal přátelství s dětským pěveckým sborem MAVRICA z obce Tišina v severním Slovinsku. Ve čtvrtek 23. 5. odcestovaly děti s oběma sbormistryněmi Danou Hodačovou, Libuší Kulíškovou a klavíristkou Karlou Babjákovou na pozvání sbormistryně Alenky Brulic-Šiplic do Tišiny. Pobyt pomohl zajistit i Magist… Celý článek

Výtvarný kurz Seč

22.05.2019 - 24.5. Příjezd nad školu ve 12:30 hod. 23.5.Zítra už vám přijedeme domů.  Rozloučili jsme se s přehradou, malovali jsme lodě, zatopené stromy po dešti, i přehradu samotnou u zříceniny hradu. Ráno nám ještě pršelo, tak jsme si jen nasbírali materiál, udělali náčrtek v lese a pospíchali do sucha. Během poledního klidu jsme si už n… Celý článek

Dopravní soutěž

21.05.2019 - Dne 9.května 2019, se žáci 9. třídy zúčastnili dopravní soutěže. Umístili se na nádherném 3. místě z 15 zúčastněných škol. Jan Černý byl dokonce vyhlášen nejlepším studentem se skvělými dopravními znalostmi. Odnesli si nádherné ceny a hlavně krásný pocit z umístění. Naši soutěžící : Nikola Potočková 9.A Veronika Kunová 9.A J… Celý článek

Experimentujeme "PASCO"

21.05.2019 - V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Chytré hlavy“, kterou organizuje Vršanská uhelná, a. s. Díky tomuto projektu se výuka přírodovědných předmětů (přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky) daleko více zatraktivnila, protože škola mohla zakoupit nejmodernější měřicí přístroje PASCO. Tato moderní technologie … Celý článek

Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"

15.05.2019 - Dne 15. 5. 2019 proběhlo na Magistrátu města Most předávání cen výtvarné soutěže na téma „Požární ochrana očima dětí“. Eliška Havlůjová se umístila v kategorii 1. - 2. tříd na 1. místě, Linda Jílková se umístila na 2. místě. Obě jsou žákyně třídy I. B. Děvčata převzala diplom a ocenění z rukou vedení dobrovolných hasičů a pana … Celý článek

Mladý zdravotník

11.05.2019 - Žáci devátých ročníků se 6. května zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“. Při soutěži si ověřovali své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci. Ošetřovali otevřenou zlomeninu končetiny, vyzkoušeli si i další obvazovou techniku, tlakový obvaz při tepenné krvácení, resuscitovali a poskytovali první pomoc při zástavě srdce. Př… Celý článek

Den prevence

08.05.2019 - Součástí Školního vzdělávacího programu je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 7. 5. 2019 proběhl na naší základní škole Den prevence. Letos to byl čtvrtý ročník tohoto projektového dne a tentokrát byl určen pro všechny žáky druhého stupně. Všechny třídy absolvovaly program rozložený do tří tematických bl… Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

25.07.2019
Nabídka volného pracovního místa - Školník (správce budov)
V současné době hledáme pracovníka na pozici Školník (správce budov) v naší škole. Bližší informace zde. Blažej Grznár ředitel školy
03.07.2019
Vyhodnocení soutěže ve sběru
 V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...
03.07.2019
Školní olympiáda
Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. V…
01.07.2019
Zahradní slavnost
Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....
30.06.2019
Poděkování za spolupráci
Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žác…
Zobrazit všechny novinky