Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Vyhráli jsme Roboshop 2019

17.06.2019 - V pondělí 17.6. proběhla soutěž Roboshop 2019 pro žáky devátých ročníků základních škol. Pořadateli soutěže byly Statutární město Most a Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem. Soutěžní disciplínou byl návrh, konstrukce a programování robota ze stavebnice Lego Mindstorms. Soutěžní týmy soupeřily o hlavní cenu, kterou byly 2 … Celý článek

Exkurze History park Ledčice, hora Říp

14.06.2019 - 7. 6. se 5. A a 5. B vydaly na exkurzi do History parku. Rozdělili jsme se na tři skupiny. Naše skupina se vydala na louku, kde byl stroj času, jedna paní nám dávala otázky a my jsme ji odpovídali. Pak jsme stříleli z luku. Můj nejlepší zážitek bylo odkrývání kostry. Hádali jsme, jestli je to muž nebo žena. Nakonec jsme vyráběl… Celý článek

Výsledky voleb člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

12.06.2019 - Dne 6. 6. 2019 proběhla během konání třídních schůzek volba člena do školské rady z řad zákonných zástupců.   Průběh voleb:                                                            Počet rozdaných volebních lístků                  463 Počet odevzdaných volebních lístků                     216 (z toho 2 hlasovací lístky byl… Celý článek

Poznáváme horem dolem Most (i co je kolem)

05.06.2019 - ...je název literární okresní soutěže, kterou pořádala pro čtenáře škol našeho okresu Městská knihovna Most za podpory Městského akčního plánu rozvoje II. Letos proběhl již devátý ročník, zúčastnilo se ho na 250 žáků a byl spojený s poznáváním míst našeho města a jeho blízkého okolí. Naši třeťáci sdíleli čtenářské deníčky v rámc… Celý článek

Výzdoba školy v dubnu a květnu

03.06.2019 - Takhle máme vyzdobené chodby, třídy, venkovní prostory ...… Celý článek

Protidrogový vlak – REVOLUTION TRAIN

01.06.2019 - Souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, který slouží jako nástroj protidrogové prevence. Příběh, který zachycuje cestu mladých lidí od počátku užívání drog, přes trestněprávní následky, až po následnou léčbu si prožili žáci 8. a 9. ročníků, kteří tuto vlakovou soupravu 31. 5. 2019 pr… Celý článek

Sdělení pro rodiče o probíhajících opravách potrubí v ul. Obránců míru

30.05.2019 - V Mostě, v ulici Obránců míru , u bloku 323, probíhá rekonstrukce popraskané kanalizace z roku 1960, která odvádí splašky od cca 600 napojených obyvatel. Rekonstrukci zajišťuje Severočeská vodárenská společnost, a. s. V průběhu prací může dojít ke zkomplikování dopravní situace. Dbejte proto zvýšené opatrnosti. Vlastní stavební … Celý článek

Pythagoriáda

28.05.2019 - Dne 28.5.2019 se úspěšní řešitelé školního kola Pythagoriády účastnili okresního kola. Získali jsme první místo v kategorii pátých tříd - Nicol Černá, úspěšným řešitelem byl také Tomáš Novák a v kategorii sedmých tříd - Matěj Říha. Všem reprezentantům naší školy děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům. (Kn)… Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

25.07.2019
Nabídka volného pracovního místa - Školník (správce budov)
V současné době hledáme pracovníka na pozici Školník (správce budov) v naší škole. Bližší informace zde. Blažej Grznár ředitel školy
03.07.2019
Vyhodnocení soutěže ve sběru
 V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...
03.07.2019
Školní olympiáda
Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. V…
01.07.2019
Zahradní slavnost
Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....
30.06.2019
Poděkování za spolupráci
Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žác…
Zobrazit všechny novinky