Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Nabídka volného pracovního místa - Školník (správce budov)

25.07.2019 - V současné době hledáme pracovníka na pozici Školník (správce budov) v naší škole. Bližší informace zde. Blažej Grznár ředitel školy… Celý článek

Vyhodnocení soutěže ve sběru

03.07.2019 -  V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...… Celý článek

Školní olympiáda

03.07.2019 - Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. Výhercem mladších žákyň ve vybí… Celý článek

Zahradní slavnost

01.07.2019 - Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....… Celý článek

Poděkování za spolupráci

30.06.2019 - Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žáci se seznámili nejen s problem… Celý článek

Přerušení činnosti školní družiny a jídelny

26.06.2019 - Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, je v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. 2019 do  30. 8. 2019) přerušena činnost školní družiny a školní jídelny.   Blažej Grznár ředitel školy… Celý článek

Uhelné Safari

25.06.2019 - Dne 20.6.2019 se zúčastnili žáci 9. ročníku exkurze Uhelné Safari. Náplní této exkurze je seznámit žáky s těžbou uhlí v naší krajině a její následná obnova - tedy rekultivace. Po pohledu z Vršanské vyhlídky se žáci mohli podívat na lomovou jámu a zakladač v akci. Průvodce je zasvětil do historie Hipodromu a Děkanského kostela v … Celý článek

Plavecká soutěž

18.06.2019 - Dne 14. června proběhla plavecká soutěž žáků 3. a 4. tříd základních škol okresu Most. Naši žáci se umístili hned několikrát. Ovšem to nejhezčí, co si mohli odnést, byl diplom za 1. místo ve štafetě z 8 zúčastněných základních škol. Složení štafety: Elen Richterová, Tomáš Najmon, Petr Hejč, Markéta Domecká (Be)… Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

25.07.2019
Nabídka volného pracovního místa - Školník (správce budov)
V současné době hledáme pracovníka na pozici Školník (správce budov) v naší škole. Bližší informace zde. Blažej Grznár ředitel školy
03.07.2019
Vyhodnocení soutěže ve sběru
 V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...
03.07.2019
Školní olympiáda
Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. V…
01.07.2019
Zahradní slavnost
Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....
30.06.2019
Poděkování za spolupráci
Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žác…
Zobrazit všechny novinky