Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Prevence na naší škole

Již několik let naše škola pravidelně spolupracuje v oblasti prevence (Minimálního preventivního plánu) s městskou policií. V rámci této spolupráce preventisté městské policie nabízí a realizují besedy a přednášky ve všech ročnících prvního i druhého stupně naší školy.

Témata a zaměření těchto besed jsou „šitá“ na aktuální problémy v jednotlivých ročnících, např. na problematiku záškoláctví, skrytého záškoláctví, trestní odpovědnosti dětí a mládeže, dopravní bezpečnosti dětí.

Výstupy z besed a přednášek se objeví v „kalendáři prevence“, který během celého školního roku třídní kolektivy vytvářejí. Zážitky, názory, pocity z besed mohou třídní učitelé se svými žáky probrat i v rámci nově zavedených třídnických hodin, které jsou důležitou podpůrnou částí Minimálního preventivního plánu.

Celoroční preventivní činnost vyvrcholí projektovým Dnem prevence, jehož třetí ročník se bude letos konat.

Školní metodik prevence I.Fleissnerová

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ – VANDALISMUS 

Pro žáky šestých tříd byla na 17. ledna připravena beseda s p. Větrovcem z Městské policie Most na téma Vandalismus. Žáci měli základní informace z hodin Výchovy k občanství, tudíž dokázali o této problematice diskutovat. Společně rozebrali, co považují za vandalismus a co naopak vandalismem nenazýváme. Jmenovali konkrétní projevy vandalského chování, proč se vandalové takových činů vůbec dopouštějí, co je k tomu vede. Dověděli se, jakým způsobem se vandalismus trestá, v čem je nepřijatelný pro společnost, vyslechli konkrétní kazuistiky a sami navrhovali možná řešení vandalismu v našem městě.

Fia

Přednáška Městské policie Most 15. 1. 2018

Z názorů žáků: 

Žáci 7. B si dne 15. 1. 2018 vyslechli přednášku pana Větrovce z Městské policie Most o vandalismu. Přednášející nás poučil, že slovo vandalismus vzniklo od slova vandal. Vandalové byli původně členové ničivých loupeživých kmenů.

Dále jsme se dozvěděli, že pokud někdo bezdůvodně způsobí škodu více než 5000 na majetku, který mu nepatří, dopouští se trestného činu. Pokud někdo svým jednáním, byť z nedbalosti způsobí zranění, které se bude hojit déle než sedm dní, je to také trestný čin.

Myslím si, že přednáška byla velmi poučná a získali jsme informace, které jsme dříve neznali.

Kateřina Dominiková

Vandalismus 6. ročníky

Vandalismus 7. B

Závislosti 7.B


Starší články:


15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
30.09.2018
Začínáme s výukou Dějepisu - Exkurze v městském archivu
27. 9. 2018 se všechny šesté třídy  vydaly na exkurzi do městského archivu. V rámci dějepisné výuky se seznámily s určením této instituce. „Archivem nás provázel pan archivář. Už víme, že tato budova je určená k uchovávání písemných pramenů. Viděli jsme spoustu listin, pergamenů. Listovali jsme kni…
26.09.2018
Evropský den jazyků
Dne 24. 9. měli žáci poprvé možnost se seznámit s projektem věnovaným Evropskému dni jazyků, který se tradičně koná 26.9. Žáci 6. až 9. ročníků se zapojili do různých soutěží, jejichž cílem bylo poznání zajímavostí evropských států a metropolí. Plnění úkolů, jako například skládání puzzle hlavních …
Zobrazit všechny novinky