Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Prevence na naší škole

Již několik let naše škola pravidelně spolupracuje v oblasti prevence (Minimálního preventivního plánu) s městskou policií. V rámci této spolupráce preventisté městské policie nabízí a realizují besedy a přednášky ve všech ročnících prvního i druhého stupně naší školy.

Témata a zaměření těchto besed jsou „šitá“ na aktuální problémy v jednotlivých ročnících, např. na problematiku záškoláctví, skrytého záškoláctví, trestní odpovědnosti dětí a mládeže, dopravní bezpečnosti dětí.

Výstupy z besed a přednášek se objeví v „kalendáři prevence“, který během celého školního roku třídní kolektivy vytvářejí. Zážitky, názory, pocity z besed mohou třídní učitelé se svými žáky probrat i v rámci nově zavedených třídnických hodin, které jsou důležitou podpůrnou částí Minimálního preventivního plánu.

Celoroční preventivní činnost vyvrcholí projektovým Dnem prevence, jehož třetí ročník se bude letos konat.

Školní metodik prevence I.Fleissnerová

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ – VANDALISMUS 

Pro žáky šestých tříd byla na 17. ledna připravena beseda s p. Větrovcem z Městské policie Most na téma Vandalismus. Žáci měli základní informace z hodin Výchovy k občanství, tudíž dokázali o této problematice diskutovat. Společně rozebrali, co považují za vandalismus a co naopak vandalismem nenazýváme. Jmenovali konkrétní projevy vandalského chování, proč se vandalové takových činů vůbec dopouštějí, co je k tomu vede. Dověděli se, jakým způsobem se vandalismus trestá, v čem je nepřijatelný pro společnost, vyslechli konkrétní kazuistiky a sami navrhovali možná řešení vandalismu v našem městě.

Fia

Přednáška Městské policie Most 15. 1. 2018

Z názorů žáků: 

Žáci 7. B si dne 15. 1. 2018 vyslechli přednášku pana Větrovce z Městské policie Most o vandalismu. Přednášející nás poučil, že slovo vandalismus vzniklo od slova vandal. Vandalové byli původně členové ničivých loupeživých kmenů.

Dále jsme se dozvěděli, že pokud někdo bezdůvodně způsobí škodu více než 5000 na majetku, který mu nepatří, dopouští se trestného činu. Pokud někdo svým jednáním, byť z nedbalosti způsobí zranění, které se bude hojit déle než sedm dní, je to také trestný čin.

Myslím si, že přednáška byla velmi poučná a získali jsme informace, které jsme dříve neznali.

Kateřina Dominiková

Vandalismus 6. ročníky

Vandalismus 7. B

Závislosti 7.B


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky