Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Prevence na naší škole

Již několik let naše škola pravidelně spolupracuje v oblasti prevence (Minimálního preventivního plánu) s městskou policií. V rámci této spolupráce preventisté městské policie nabízí a realizují besedy a přednášky ve všech ročnících prvního i druhého stupně naší školy.

Témata a zaměření těchto besed jsou „šitá“ na aktuální problémy v jednotlivých ročnících, např. na problematiku záškoláctví, skrytého záškoláctví, trestní odpovědnosti dětí a mládeže, dopravní bezpečnosti dětí.

Výstupy z besed a přednášek se objeví v „kalendáři prevence“, který během celého školního roku třídní kolektivy vytvářejí. Zážitky, názory, pocity z besed mohou třídní učitelé se svými žáky probrat i v rámci nově zavedených třídnických hodin, které jsou důležitou podpůrnou částí Minimálního preventivního plánu.

Celoroční preventivní činnost vyvrcholí projektovým Dnem prevence, jehož třetí ročník se bude letos konat.

Školní metodik prevence I.Fleissnerová

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ – VANDALISMUS 

Pro žáky šestých tříd byla na 17. ledna připravena beseda s p. Větrovcem z Městské policie Most na téma Vandalismus. Žáci měli základní informace z hodin Výchovy k občanství, tudíž dokázali o této problematice diskutovat. Společně rozebrali, co považují za vandalismus a co naopak vandalismem nenazýváme. Jmenovali konkrétní projevy vandalského chování, proč se vandalové takových činů vůbec dopouštějí, co je k tomu vede. Dověděli se, jakým způsobem se vandalismus trestá, v čem je nepřijatelný pro společnost, vyslechli konkrétní kazuistiky a sami navrhovali možná řešení vandalismu v našem městě.

Fia

Přednáška Městské policie Most 15. 1. 2018

Z názorů žáků: 

Žáci 7. B si dne 15. 1. 2018 vyslechli přednášku pana Větrovce z Městské policie Most o vandalismu. Přednášející nás poučil, že slovo vandalismus vzniklo od slova vandal. Vandalové byli původně členové ničivých loupeživých kmenů.

Dále jsme se dozvěděli, že pokud někdo bezdůvodně způsobí škodu více než 5000 na majetku, který mu nepatří, dopouští se trestného činu. Pokud někdo svým jednáním, byť z nedbalosti způsobí zranění, které se bude hojit déle než sedm dní, je to také trestný čin.

Myslím si, že přednáška byla velmi poučná a získali jsme informace, které jsme dříve neznali.

Kateřina Dominiková

Vandalismus 6. ročníky

Vandalismus 7. B

Závislosti 7.B


Starší články:


15.08.2018
Nabídka pracovního místa - školní asistent
Hledáme na pozici školního asistenta nového pracovníka/ pracovnici. Kontakt na pana ředitele: reditel@11zsmost.cz Kvalifikační požadavek: SŠ pedagogického směru, popř SŠ nebo SOU s ukončeným kurzem asistenta pedagoga Nástup: 3.9.2018.
30.06.2018
Prázdniny
Přejeme všem krásné prázdniny .... a těšíme se v příštím školním roce
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky