Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Poděkování za spolupráci

Milé Nové háro,

dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem.

Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žáci se seznámili nejen s problematikou dětské onkologie, dozvěděli se o výrobě dětských paruk. Získali povědomí o tom, jak ovlivňuje toto onemocnění život dětí, kterým bez varování zasáhne do života. Zajímavé povídání, spojené s ukázkami bylo pro žáky i učitele velice poučné a nebylo poslední společnou akcí.

Jsme moc rádi, že jste přijali pozvání na naši Zahradní slavnost a společně se nám podařilo dál šířit Markétčin sen. Bylo až dojemné vidět, jak se malé i velké slečny a dámy s úsměvem svěřují šikovným rukám paní kadeřnice. Děkujeme také za to, že i ti, co již letní sestřih mají, měli možnost přispět zakoupením některého z produktů Vašeho merche. Bylo to krásné slunečné odpoledne plné radosti.

Přejeme Vám všem mnoho dalších úspěchů, krásné léto a těšíme se na další spolupráci.

Za celou naši školu

Mgr. Sarah Hrazdirová

zástupce ředitele školy

Nové háro


Starší články:


03.07.2019
Vyhodnocení soutěže ve sběru
 V letošním školním roce žáci naší školy nasbírali 60 tun starého papíru, umístili jsme se na 2. místě v krajské soutěži vyhlášené firmou Suroviny Švarc. Nejlepší "sběrači" z jednotlivých tříd byli odměněni hodnotnými cenami...
03.07.2019
Školní olympiáda
Dne 27. 6. 2019 všichni předváděli své dovednosti v oblasti sportování. Celé klání se neslo v duchu fair play a nejlepší sportovci byli ocenění sladkou odměnou. Na 1. stupni se na 3.místě umístila 5.C, na 2.místě byla 5.B a výhercem se stala 3.A. Žáci 2. stupně soutěžili ve vybíjené a fotbalu. V…
01.07.2019
Zahradní slavnost
Dne 11. 6. 2019 proběhla v areálu naší školy už tradiční Zahradní slavnost ....
30.06.2019
Poděkování za spolupráci
Milé Nové háro, dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za celoroční spolupráci, která je pro nás všechny velkou motivací a zároveň přínosem. Prezentace Vaší nové osvětové kampaně: „AŤ TO NENÍ TABU“, kterou jste poprvé představili žákům naší školy v rámci Dne prevence, splnila naše očekávání, žác…
26.06.2019
Přerušení činnosti školní družiny a jídelny
Vážení rodiče, podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 8, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, je v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. 2019 do  30. 8. 2019) přerušena činnost školní družiny a školní jídelny.   Blažej Grznár ředitel školy
Zobrazit všechny novinky