Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Perlička stříbrná

Dne 2. 12. se dětský pěvecký sbor Perlička (přípravný sbor Korálku) z 11. základní školy v Mostě zúčastnil prestižního Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze.

Akce se zúčastnilo celkem 21 sborů a byla to tělesa nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Itálie, Norska a z Jihoafrické republiky. Vítězem kategorie dětských sborů se stal sbor Vivace z Lotyšska, který zároveň získal Cenu Petra Ebena.

Perlička se takové významné soutěže zúčastnila poprvé, a přesto naši zpěváci předvedli vynikající výkon. Ten ocenila i odborná mezinárodní porota, když o nás mimo jiné napsala tyto věty do celkového hodnocení: „Děti jsou na velmi dobré cestě stát se kvalitními hudebníky, je to sbor dobře vedených zpěváků..." Tato slova chvály nás velmi potěšila a dodala nám novou energii a motivaci do další společné práce. Děti získaly bohaté zkušenosti, seznámily se s novým prostředím z hlediska vystupování, přivezly si spoustu nových společných zážitků. Ty měly nejen ze samotného soutěžního klání, ale i ze svého koncertování na Staroměstském náměstí, kde byly také přítomny slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Zajímavé bylo pro nás i večerní vyhodnocení celé soutěže, kde jsme mohli sledovat výkony vítězných sborů a od poroty převzít krásné stříbrné pásmo v kategorii dětských sborů.

 

Sbormistryně Hana Jíchová

 


Starší články:


16.01.2018
Projekt EDISON
Vážení rodiče, jak už jsme Vás informovali na třídních schůzkách, naše škola se ve dnech 28. 1. - 4. 2. 2018 na základě spolupráce se společností AIESEC zúčastní projektu Edison. V tyto dny k nám zavítá skupina šesti zahraničních stážistů z různých částí světa, aby se s našimi žáky vzájemně seznamo…
13.01.2018
Prevence na naší škole
Již několik let naše škola pravidelně spolupracuje v oblasti prevence (Minimálního preventivního plánu) s městskou policií. V rámci této spolupráce preventisté městské policie nabízí a realizují besedy a přednášky ve všech ročnících prvního i druhého stupně naší školy. Témata a zaměření těchto bese…
11.01.2018
Vikingové na naší škole
Dne 11.1. 2018 se na 11. ZŠ konala přednáška. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, např. že Vikingové nebývali neupravení a smradlaví lidé, byli čistotní. Do přednášky byly zařazeny i ukázky, do kterých se zapojili i žáci. Jedna ukázka obsahovala například to, jak Vikingové bojovali. Druhá uk…
21.12.2017
Vánoce na statku
Ve čtvrtek 21.12. navštívili žáci 1.A a všichni druháci vánočně vyzdobený Cífkův statek ve skanzenu v Třebízi. Byly jim tu  předvedeny zvyky  a připomenuty některé svátky, které doprovází adventní období. Viděli, jak se celé hospodářství připravuje na Štědrý den. Hospodář děti pozval do síně a do še…
21.12.2017
Návštěva dětí z MŠ u nás ve škole
18. a 19. 12. nás ve druhých třídách navštívily děti z mateřské školky Hutnická. Pohádkové hádanky, čtení, vyhledávání obrázků a společné psaní se všem  líbilo. Pracovali jsme i ve skupinkách a předškoláčci si na chvilku v našich lavicích vyzkoušeli pocity opravdových školáků. A že je před Vánoci, z…
Zobrazit všechny novinky