Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Perlička stříbrná

Dne 2. 12. se dětský pěvecký sbor Perlička (přípravný sbor Korálku) z 11. základní školy v Mostě zúčastnil prestižního Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze.

Akce se zúčastnilo celkem 21 sborů a byla to tělesa nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Itálie, Norska a z Jihoafrické republiky. Vítězem kategorie dětských sborů se stal sbor Vivace z Lotyšska, který zároveň získal Cenu Petra Ebena.

Perlička se takové významné soutěže zúčastnila poprvé, a přesto naši zpěváci předvedli vynikající výkon. Ten ocenila i odborná mezinárodní porota, když o nás mimo jiné napsala tyto věty do celkového hodnocení: „Děti jsou na velmi dobré cestě stát se kvalitními hudebníky, je to sbor dobře vedených zpěváků..." Tato slova chvály nás velmi potěšila a dodala nám novou energii a motivaci do další společné práce. Děti získaly bohaté zkušenosti, seznámily se s novým prostředím z hlediska vystupování, přivezly si spoustu nových společných zážitků. Ty měly nejen ze samotného soutěžního klání, ale i ze svého koncertování na Staroměstském náměstí, kde byly také přítomny slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Zajímavé bylo pro nás i večerní vyhodnocení celé soutěže, kde jsme mohli sledovat výkony vítězných sborů a od poroty převzít krásné stříbrné pásmo v kategorii dětských sborů.

 

Sbormistryně Hana Jíchová

 


Starší články:


23.04.2018
Ředitelské volno
Vážení rodiče, v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že na den 7. 5. 2018 je z technických důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu, obědy žáků stravujících se ve školní jídelně jsou odhlášeny. Mgr. Sva…
23.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
23.04.2018
Den Země
Den Země se slaví v mnoha zemích 22. dubna. My jsme si k oslavám svátku naší Země stanovili čtvrtek 19. dubna a udělali jsme dobře. Počasí nám velmi přálo. Ráno se děti z prvního stupně sešly v amfiteátru, aby společně zahájily oslavy dnešního dne. Pak se organizátoři z 5. ročníků odebrali na Šibení…
22.04.2018
Okresní kolo Štafetového poháru 2018
Ve čtvrtek 19. dubna se výběr žáků ze 3.-5. ročníků zúčastnil okresního kola Štafetového poháru 2018 na atletickém stadioně ve Velebudicích. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa či s rozeběhem, štafeta 8x100m a 8x200m. V hodech a skocích se naši žáci umisťovali jako j…
17.04.2018
Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019
Seznam přijatých žáků v PDF
Zobrazit všechny novinky