Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Novinky

Den otevřených dveří na Educhemu

02.11.2018 - Ve středu 31.10 měli žáci možnost navštívit Den otevřených dveří na střední škole Educhem, která nabízí obory zaměřené na chemii, informatiku a robotiku. Během 90-ti minutového programu byli rozděleni do skupin a měli možnost vidět nebo si vyzkoušet zajímavé pokusy z oblasti chemie, fyziky i programování. Sladkou tečkou nakonec … Celý článek

Prezentace zástupců středních škol

01.11.2018 - 1.11.2018 se uskutečnila akce "Prezentace středních škol",která byla opět úspěšná. Jako každý každý rok se sešli žáci a rodiče se zástupci středních škol a získali tak spoustu informací o možnostech studia po základní škole. Dagmar Heinzlová-kariérní poradce školy… Celý článek

Za T. G. Masarykem v Lánech

01.11.2018 - V rámci dějepisné výuky a u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa se žáci 9. ročníků vydali do Lán. Navštívili místní muzeum TGM, zapálili svíčku na hrobu našeho „Tatíčka“ a viděli pamětní síň první předsedkyně československého červeného kříže Alice Masarykové. (FL)… Celý článek

Halloween

31.10.2018 - Dne 31.10. se v tělocvičně konal Halloween, který připravily páté třídy pro děti z prvního stupně. Děti plnily soutěže na stanovištích, všichni se moc při soutěžích bavili. (Matěj H. 5.B) Třídy 5.A, B, C připravily zábavná stanoviště, kde děti plnily úkoly a za splnění dostaly na kartičku obrázek. Po dokončení všech úkolů na vš… Celý článek

Narozeniny naší republiky

26.10.2018 - Proslov ředitele školy a česká hymna zahájily oslavu narozenin vážené staré dámy – naší REPUBLIKY. Všichni gratulanti = žáci, kteří chtěli naší REPUBLICE popřát k jejím 100. letům, ozdobili svůj oděv historickými barvami českého soustátí-trikolorou. K životnímu jubileu byla napsána přání, pohlednice. Žáci si povídali o tom, co d… Celý článek

KORÁLEK hostil pěvecký sbor z holandského Meppelu

26.10.2018 - Pěvecký sbor Korálek měl v tomto týdnu skvělou příležitost reprezentovat naše umění a dlouholetou práci během návštěvy holandského pěveckého sboru Viva la Musica. Sbor sdružuje dívky ve věku od 12 let do 19 let, které mají zájem dále studovat hudbu. Pod vedením své sbormistryně Cecil pracují na svém repertoáru, ale především na… Celý článek

Přírodovědný klokan

24.10.2018 - Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili soutěže „ Přírodovědný klokan“. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Otázky z oblasti přírodních věd řešilo celkem 11 žáků. Nejlepší… Celý článek

Den stromů

23.10.2018 - Tento den se na naší škole už tradičně věnujeme projektovému vyučování. Žáci prvního stupně byli ve svých třídách a věnovali se tématům ochrany přírody, poznávali stromy, zdobili dýně, procházeli stezku, na které použili znalosti z oblasti botaniky a biologie. Žáci třetích tříd vyrazili se svými učiteli na výlet do muzea. Na dru… Celý článek

1 2 3 4 5

06.12.2018
Quizlet
„Kdybys místo mobilu a počítače seděl nad učebnicí, tak jsi geniální.“  V každé rodině věta podobného duchu určitě zazněla. Pokrok ovšem nelze zastavit a moderní technologie nám pomáhají každý den.  Současná generace si už svůj život bez mobilu neumí představit. Potkat mladého člověka na ulici s kni…
05.12.2018
Přišel čert a Mikuláš, přinesl nám zimní čas
Do školy přišel Mikuláš a ve třídách rozdával nadílku hodným dětem. Akce se 9.A povedla a všem dětem se líbila. Děti obdržely oplatky, ovoce či bonbony.
03.12.2018
Exkurze do Techmania science center Plzeň
V pátek 23. 11. 2018 proběhla praktická exkurze, kterou si pro žáky 6. C připravili žáci ze SŠT Most z projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 Expozice pokrývala většinu odvětví fyziky a zasahovala i do dalších oborů. Věnovala se …
29.11.2018
Aliens Save the Planet
Ve čtvrtek 22.11. měli žáci šestého až osmého ročníku možnost zhlédnout anglické divadelní představení Aliens Save the Planet. Mezi hlavní pozitiva bezpochybně patřilo vtáhnutí žáků do děje. Měli tak možnost nebýt jen pasivními konzumenty, ale aktivními tvůrci celého příběhu. Mimozemšťané jsou zde …
28.11.2018
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
V pátek 23. listopadu proběhlo školní kolo OČJ. Zúčastnilo se 14 žáků osmých a devátých tříd. Žáci měli možnost porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Do okresního kola postupují dva nejúspěšnější řešitelé – Jan Černý z 9.A a Rostislav Lacek z 8.B. Blahopřejeme a přej…
Zobrazit všechny novinky