Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

KORÁLEK hostil pěvecký sbor z holandského Meppelu

Pěvecký sbor Korálek měl v tomto týdnu skvělou příležitost reprezentovat naše umění a dlouholetou práci během návštěvy holandského pěveckého sboru Viva la Musica.

Sbor sdružuje dívky ve věku od 12 let do 19 let, které mají zájem dále studovat hudbu. Pod vedením své sbormistryně Cecil pracují na svém repertoáru, ale především na technice zpěvu, a to velice soustředěně a intenzivně.

Naše děti měly možnost sledovat jejich práci při zkoušce a následném vystoupení na zámku v Litvínově. Tam jsme odjeli v neděli 21. října dopoledne. Po prohlídce areálu oba sbory nasedly do autobusů a byly odvezeny do německého Marienbergu. Od 14 hodin obě umělecká tělesa vystoupila s koncertním programem v muzeu koňského žentouru.

V úterý dopoledne navštívili Holanďané naši školu a absolvovali program projektu Den stromů a Dýňobraní. Program se jim velice líbil, nadšeně pracovali s našimi žáky. V pravé poledne je potom uvítal i náš pan ředitel a předal jim dárky od magistrátu města Most.

Odpoledne oba sbory odcestovaly do Teplic, kde ve velkém sále domu kultury zpívaly koncert ke 100. výročí vzniku Československa. Na koncertě spolupracovaly i tři pěvecké sbory ze ZŠ Maršovská z Teplic: Písklata, Poupata a Fontána. Byla to další příležitost porovnat své dovednosti a poznat práci jiných sborových těles.

Holandští hosté se večer srdečně loučili a děkovali za pohostinství, péči, pěkně vystavěný program a za možnost zazpívat si v našem regionu.

Sbormistryně Dana Hodačová a Libuše Kulíšková

Holandský sbor a Korálek


Starší články:


24.03.2019
Okresní kolo recitační soutěže 2019
Ve středu 20. března proběhlo v prostorách ZUŠ F. L. Gassmanna okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo osm žáků. Sofie Manencová z 5.C získala čestné uznání poroty za přirozený dětský projev. Blahopřejeme. (Fia)
19.03.2019
Zápis do prvních tříd
Vážení rodiče, zveme vás a vaše budoucí prvňáčky na zápis do 1. třídy, který se koná 4. a 5. dubna 2019 vždy od 14 do 17 hodin. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu …
18.03.2019
Podpora čtenářské gramotnosti – přírodní vědy
Žáci sedmých tříd se v prvním březnovém týdnu zapojili do projektu „Podpora čtenářské gramotnosti na Mostecku“. V hodinách přírodopisu pracovali s odbornou literaturou, kde vyhledávali, třídili a zpracovávali informace o savcích žijících v různých ekosystémech. Z atlasů, encyklopedií a další odborné…
18.03.2019
Práce s textem Hacknutá čeština
Žáci 7.B se během týdne podpory čtenářské gramotnosti měli možnost seznámit  s ukázkami zajímavé knihy, se kterou v hodině pracovali. Tou knihou byla Hacknutá čeština - Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny od Martina Kavky. Nejdřív jim byl objasněn výraz „neortodoxní“ a brzy dali objasnění za pravd…
08.03.2019
Týden s Harry Potterem
Tento týden jsme se velice bavili. Ocitli jsme se ve škole čar a kouzel, v Bradavicích. Nejdříve si každý jednotlivec vylosoval z moudrého klobouku danou kolej, podle ní jsme se rozdělili do skupin. Plnili jsme všelijaké úkoly, kreslili jsme erby jednotlivých kolejí, vymýšleli jsme si vlastní čarodě…
Zobrazit všechny novinky