Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Den prevence

Součástí Školního vzdělávacího programu je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 7. 5. 2019 proběhl na naší základní škole Den prevence.

Letos to byl čtvrtý ročník tohoto projektového dne a tentokrát byl určen pro všechny žáky druhého stupně.

Všechny třídy absolvovaly program rozložený do tří tematických bloků. První blok byl zaměřen na Etiku a Školní řád. Tento výchovný program měl za cíl zdokonalit a vylepšit chování a jednání žáků na půdě školy – nejen k dospělým, ale i ke svým vrstevníkům a spolužákům. Žáci byli zapojeni do modelových situací a praktických ukázek. Upřesnili si význam pojmu Etika, dozvěděli se o významu tzv. prvního dojmu, který si člověk vytvoří během šesti vteřin a v hlavě mu zůstane až půl roku. Děti procvičovaly nácvik pozdravů, oslovení, podání ruky, vcházení do místnosti, představování se. Ujasnily si pojmy jako „společensky významnější osoba“, ohleduplnost, úcta k lidem…

Druhý blok byl v režii party lidí z neziskového spolku Nové háro. Spolek pomáhá dětem v onkologické léčbě. Sbírá vlasy od dárců a vyrábí z nich paruky na míru pro děti a dospívající. Zakladatelkou spolku byla žákyně naší školy – Markétka Zagrapanová, která si prošla ztrátou vlasů kvůli svému onkologickému onemocnění, kterému v roce 2018 bohužel podlehla. Někteří žáci naší školy se rozhodli své vlasy poskytnout pro dobrou věc.

6. a 7. ročníky měly svůj třetí tematický blok zaměřený na návykové látky a poslání K – centra Most. Žáci si ujasnili pro koho je toto kontaktní centrum určené. Jaké vzdělání je třeba pro působení v této organizaci. S jakými klienty a situacemi se pracovníci K – centra setkali. Vymezili hlavní příčiny užívání návykových látek a především jejich důsledky. Na modelových situacích nacvičovali „jak říci NE“.

Žáci 8. a 9. ročníků svůj třetí tematický blok trávili velmi aktivně. Blok s názvem „Pojďme se hýbat“ byl v režii fitness trenéra, běžce maratonu a jeho partnerky, instruktorky HEAT programu a kondičního běhu. Žáci si pod odborným vedením vyzkoušeli držení těla při chůzi a v jednotlivých technikách běhu. Zaměřili se na pohyb nohou a rukou při běhu. Poměřili síly v člunkovém běhu a v kondičním posilování.

Příští Den prevence prožijí žáci prvního stupně.

 

Školní metodička prevence

Irena Fleissnerová

Den prevence 2019


Starší články:


15.05.2019
Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"
Dne 15. 5. 2019 proběhlo na Magistrátu města Most předávání cen výtvarné soutěže na téma „Požární ochrana očima dětí“. Eliška Havlůjová se umístila v kategorii 1. - 2. tříd na 1. místě, Linda Jílková se umístila na 2. místě. Obě jsou žákyně třídy I. B. Děvčata převzala diplom a ocenění z rukou vede…
11.05.2019
Mladý zdravotník
Žáci devátých ročníků se 6. května zúčastnili soutěže „Mladý zdravotník“. Při soutěži si ověřovali své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci. Ošetřovali otevřenou zlomeninu končetiny, vyzkoušeli si i další obvazovou techniku, tlakový obvaz při tepenné krvácení, resuscitovali a poskytovali prv…
10.05.2019
Vyhlášení ředitelského volna v době voleb
Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji z provozně technických důvodů (volby do Evropského parlamentu) na den 24. 5. 2019 ředitelské vol…
08.05.2019
Den prevence
Součástí Školního vzdělávacího programu je vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování. V úterý 7. 5. 2019 proběhl na naší základní škole Den prevence. Letos to byl čtvrtý ročník tohoto projektového dne a tentokrát byl určen pro všechny žáky druhého stupně. Všechny třídy absolvovaly program r…
06.05.2019
Korálek zpíval v Praze
Pěvecký sbor 11. ZŠ v Mostě obdržel pozvání mostecké senátorky Aleny Dernerové. Zvolila sbor jako kulturního reprezentanta města Most a pozvala jej, aby zazpíval v rámci  koncertů pod názvem Kulturní léto v senátu. Příprava vystoupení byla náročná, jednalo se o hodinový program ve Valdštejnské zahr…
Zobrazit všechny novinky