Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Cross running school

Dne 5.4.2018 na naší škole proběhla soutěž CROSS RUNNING SCHOOL pro žáky 5. a 6. ročníků. Jednalo se o soutěž zaměřenou na využití znalosti angličtiny v praxi. Pro velký počet soutěžících byli žáci rozděleni do tří kategorií, kdy každá kategorie měla svou trasu, na které musela smíšená družstva páťáků a šesťáků hledat dané úkoly. Veškeré pokyny k nalezení úkolů byly samozřejmě v angličtině. Po krátké přestávce na svačinu se soutěžící vrhli do řešení jednotlivých úkolů, kde už hrál svou roli kromě správnosti řešení i čas, za který se družstvu podařilo úkol správně dokončit.

Vítězové soutěže budou reprezentovat naší školu 24.4.2018 v Litvínově. Přestože do Litvínova pojede pouze osm žáků naší školy, je potřeba říci, že zvítězili ti, kterým se soutěž povedlo dokončit a kterým se hlavně soupeření se svými spolužáky líbilo - to znamená všichni!


Starší články:


19.06.2018
Zahradní slavnost 2018
Dne 14. 6. v areálu naší 11. základní školy proběhla už tradiční akce - Zahradní slavnost. Letos však tak úplně tradiční nebyla. Čím se od předchozích lišila? Tady je několik postřehů těch nejpovolanějších, organizátorů této akce, našich deváťáků:
11.06.2018
Workshop Starší kamarád
Žáci 6.B a 7.B se zúčastnili workshopu v rámci projektu Starší kamarád. 28. 5. 2018 se sedmáci přesunuli do ZUŠ a zkusili si vytvořit grafiku s námětem žaluzie. Práce dětí můžete obdivovat na Zahradní slavnosti. 4. 6. 2018 se do ZUŠ podívali i žáci 6.B, zpracovávali téma čára, snažili se dostat ur…
07.06.2018
Třídnické hodiny
V úterý 4.6.2018 měla třída 8.B program s lektorem CEDU (Centrum pro demokratické učení) Petrem Burešem. Program v délce tří hodin byl zaměřený na vzájemné hlubší poznání mezi žáky třídy, na pojmenování chování, které třídu těší, netěší a co by mělo přijít nového. Žáci také popisovali své obavy a oč…
06.06.2018
Týden Celé Česko čte dětem
V pondělí 4.6. se v rámci projektu Celé Česko čte dětem vydali žáci 9.A do 2.B. Četli dětem pohádky a společně probrali, co je na pohádkách tak úžasného, že je čtou celé generace a nikdy se nám neomrzí. Druháci byli velmi pozornými posluchači a deváťáci si zase mohli vyzkoušet čtení před jiným publi…
05.06.2018
Vystoupení Perličky na zámku Valdštejnů v Litvínově
Na Den dětí 1. června vystoupil dětský pěvecký sbor PERLIČKA na benefičním koncertě Mgr. Lucie Kaftanové s názvem Piánko pro Jeřabinku na zámku Valdštejnů v Litvínově. Na hostování nás pozvala naše bývalá asistentka pedagoga Hana Dlubalová, jež předvedla klavírní vystoupení s malými muzikanty ze Zák…
Zobrazit všechny novinky