Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Cross running school

Dne 5.4.2018 na naší škole proběhla soutěž CROSS RUNNING SCHOOL pro žáky 5. a 6. ročníků. Jednalo se o soutěž zaměřenou na využití znalosti angličtiny v praxi. Pro velký počet soutěžících byli žáci rozděleni do tří kategorií, kdy každá kategorie měla svou trasu, na které musela smíšená družstva páťáků a šesťáků hledat dané úkoly. Veškeré pokyny k nalezení úkolů byly samozřejmě v angličtině. Po krátké přestávce na svačinu se soutěžící vrhli do řešení jednotlivých úkolů, kde už hrál svou roli kromě správnosti řešení i čas, za který se družstvu podařilo úkol správně dokončit.

Vítězové soutěže budou reprezentovat naší školu 24.4.2018 v Litvínově. Přestože do Litvínova pojede pouze osm žáků naší školy, je potřeba říci, že zvítězili ti, kterým se soutěž povedlo dokončit a kterým se hlavně soupeření se svými spolužáky líbilo - to znamená všichni!


Starší články:


23.04.2018
Ředitelské volno
Vážení rodiče, v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že na den 7. 5. 2018 je z technických důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu, obědy žáků stravujících se ve školní jídelně jsou odhlášeny. Mgr. Sva…
23.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
23.04.2018
Den Země
Den Země se slaví v mnoha zemích 22. dubna. My jsme si k oslavám svátku naší Země stanovili čtvrtek 19. dubna a udělali jsme dobře. Počasí nám velmi přálo. Ráno se děti z prvního stupně sešly v amfiteátru, aby společně zahájily oslavy dnešního dne. Pak se organizátoři z 5. ročníků odebrali na Šibení…
22.04.2018
Okresní kolo Štafetového poháru 2018
Ve čtvrtek 19. dubna se výběr žáků ze 3.-5. ročníků zúčastnil okresního kola Štafetového poháru 2018 na atletickém stadioně ve Velebudicích. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa či s rozeběhem, štafeta 8x100m a 8x200m. V hodech a skocích se naši žáci umisťovali jako j…
17.04.2018
Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019
Seznam přijatých žáků v PDF
Zobrazit všechny novinky