Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

27. leden – Mezinárodní den památky obětí holocaustu

I v tomto školním roce probíhá na naší škole, v rámci dějepisné výuky, projekt s velmi citlivou tematikou holocaustu. Žáci získali informace o této mezní události 20. století, pracovali s různými zdroji informací. 

Součástí projektu se stal i výukový pořad věnovaný zachránci 669 židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů. Pořad věnovaný N. Wintonovi

 23. 1. čekal oba deváté ročníky tříhodinový blok prezentací, zvukových nahrávek, nástěnných obrazů, map, dokumentů k této problematice.

 Názory, postřehy žáků 9.A + 9.B:

 Fialová, Fuňáková

Dnešní dopoledne bylo pro nás všechny hodně užitečné. Paní učitelka si pro nás připravila prezentaci, kde jsme se dozvěděli spoustu důležitých informací. Vše nám přiblížily i nástěnné obrazy, dobové fotky a úryvek z dokumentu. Myslím, že pro hodně z nás to byl silný emocionální zážitek. I přesto se v dnešní době objevují lidé, kteří tyto hrozné činy obdivují. Proto je důležité to, že se o tom takto otevřeně učíme, protože svět by se mohl poučit a vynasnažit se, aby se tyto události už nikdy neopakovaly.

Řeháčková, Žilková, Lancová

Dozvěděli jsme se, jak byla tato doba hrozná a co si lidé museli prožít. V dnešní době si tohle utrpení ani neumíme pomalu představit, ale když se vžijeme do situace, běhá nám mráz po zádech.

Popovičová, Smetanová, Bittnerová

Způsob, jakým Němci zacházeli s Židy a jinými rasami obecně, námi otřásl. Po zhlédnutí prezentace a různých dokumentů jsme o daném tématu diskutovali.

Pešek, Křivanec, Kazlitin, Andreev

Projektový den probíhal v klidné atmosféře. Přiměl nás zamyslet se. Náplň byla plná nových informací. 

Vzhledem k rostoucímu extremismu v naší společnosti je toto téma stále aktuální. Připomenutí této etapy dějin umožňuje vést žáky k utváření jejich správného postoje k negativním jevům ve společnosti.


Starší články:


04.09.2018
Vítání prvňáčků
3. září 2018 se  na naší 11. základní škole konalo tradiční vítání prvňáčků. Pro prvňáky to byl přelomový den, který přinesl zásadní změnu do jejich životů. Nastalo jim období povinností, ale také seznámení s novými kamarády a získávání nových informací, prožitků .... U správního pavilonu čekaly …
31.08.2018
Dopravní značka K+R
Od září ji nově najdete u školy Značka KISS & RIDE označuje parkovací místo pro krátké zastavení osobních vozidel. V Mostě je instalována již několik let v prostoru před vlakovým nádražím, na jaře se objevila na dvou místech pro parkování rodičů u 10. Základní školy v ulicích Zdeňka Štěpánka a Zahr…
27.06.2018
Školní olympiáda
Konec školního roku jsme jako obvykle slavili i sportovně. Žáci 1. stupně zastupující různé evropské státy byli na úterní školní olympiádu dobře připraveni. Bylo pro ně připraveno celkem 17 stanovišť, na kterých museli prokázat své dovednosti a také zručnost. 5 disciplín bylo bodovaných a tam se dět…
26.06.2018
Hravý architekt
Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol. Byl založen v roce 2013 jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Dnes už ale tvoří samostatnou jednotku. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět…
24.06.2018
PUTOVNÍ VÝSTAVA „100 let od vzniku samostatného Československa“
Žáci 8. B navštívili výstavu v místním muzeu věnovanou 100. výročí vzniku Československa. Výstava na 16 panelech, které byly připravovány téměř 3 měsíce, mapuje především situaci vzniku Československa u nás, v Ústeckém kraji. Na konci 1. světové války, kdy všude panovala bída, nedostatek potravin, e…
Zobrazit všechny novinky