Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

27. leden – Mezinárodní den památky obětí holocaustu

I v tomto školním roce probíhá na naší škole, v rámci dějepisné výuky, projekt s velmi citlivou tematikou holocaustu. Žáci získali informace o této mezní události 20. století, pracovali s různými zdroji informací. 

Součástí projektu se stal i výukový pořad věnovaný zachránci 669 židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů. Pořad věnovaný N. Wintonovi

 23. 1. čekal oba deváté ročníky tříhodinový blok prezentací, zvukových nahrávek, nástěnných obrazů, map, dokumentů k této problematice.

 Názory, postřehy žáků 9.A + 9.B:

 Fialová, Fuňáková

Dnešní dopoledne bylo pro nás všechny hodně užitečné. Paní učitelka si pro nás připravila prezentaci, kde jsme se dozvěděli spoustu důležitých informací. Vše nám přiblížily i nástěnné obrazy, dobové fotky a úryvek z dokumentu. Myslím, že pro hodně z nás to byl silný emocionální zážitek. I přesto se v dnešní době objevují lidé, kteří tyto hrozné činy obdivují. Proto je důležité to, že se o tom takto otevřeně učíme, protože svět by se mohl poučit a vynasnažit se, aby se tyto události už nikdy neopakovaly.

Řeháčková, Žilková, Lancová

Dozvěděli jsme se, jak byla tato doba hrozná a co si lidé museli prožít. V dnešní době si tohle utrpení ani neumíme pomalu představit, ale když se vžijeme do situace, běhá nám mráz po zádech.

Popovičová, Smetanová, Bittnerová

Způsob, jakým Němci zacházeli s Židy a jinými rasami obecně, námi otřásl. Po zhlédnutí prezentace a různých dokumentů jsme o daném tématu diskutovali.

Pešek, Křivanec, Kazlitin, Andreev

Projektový den probíhal v klidné atmosféře. Přiměl nás zamyslet se. Náplň byla plná nových informací. 

Vzhledem k rostoucímu extremismu v naší společnosti je toto téma stále aktuální. Připomenutí této etapy dějin umožňuje vést žáky k utváření jejich správného postoje k negativním jevům ve společnosti.


Starší články:


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky