Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

27. leden – Mezinárodní den památky obětí holocaustu

I v tomto školním roce probíhá na naší škole, v rámci dějepisné výuky, projekt s velmi citlivou tematikou holocaustu. Žáci získali informace o této mezní události 20. století, pracovali s různými zdroji informací. 

Součástí projektu se stal i výukový pořad věnovaný zachránci 669 židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů. Pořad věnovaný N. Wintonovi

 23. 1. čekal oba deváté ročníky tříhodinový blok prezentací, zvukových nahrávek, nástěnných obrazů, map, dokumentů k této problematice.

 Názory, postřehy žáků 9.A + 9.B:

 Fialová, Fuňáková

Dnešní dopoledne bylo pro nás všechny hodně užitečné. Paní učitelka si pro nás připravila prezentaci, kde jsme se dozvěděli spoustu důležitých informací. Vše nám přiblížily i nástěnné obrazy, dobové fotky a úryvek z dokumentu. Myslím, že pro hodně z nás to byl silný emocionální zážitek. I přesto se v dnešní době objevují lidé, kteří tyto hrozné činy obdivují. Proto je důležité to, že se o tom takto otevřeně učíme, protože svět by se mohl poučit a vynasnažit se, aby se tyto události už nikdy neopakovaly.

Řeháčková, Žilková, Lancová

Dozvěděli jsme se, jak byla tato doba hrozná a co si lidé museli prožít. V dnešní době si tohle utrpení ani neumíme pomalu představit, ale když se vžijeme do situace, běhá nám mráz po zádech.

Popovičová, Smetanová, Bittnerová

Způsob, jakým Němci zacházeli s Židy a jinými rasami obecně, námi otřásl. Po zhlédnutí prezentace a různých dokumentů jsme o daném tématu diskutovali.

Pešek, Křivanec, Kazlitin, Andreev

Projektový den probíhal v klidné atmosféře. Přiměl nás zamyslet se. Náplň byla plná nových informací. 

Vzhledem k rostoucímu extremismu v naší společnosti je toto téma stále aktuální. Připomenutí této etapy dějin umožňuje vést žáky k utváření jejich správného postoje k negativním jevům ve společnosti.


Starší články:


23.04.2018
Ředitelské volno
Vážení rodiče, v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §24, odstavec 2, Vám oznamuji, že na den 7. 5. 2018 je z technických důvodů vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu, obědy žáků stravujících se ve školní jídelně jsou odhlášeny. Mgr. Sva…
23.04.2018
Stavební úpravy před školou
Vážení rodiče, dnes byla započata na prostranství před hlavním vstupem do školního areálu stavební úprava v rámci akce osvětlení přechodů pro chodce. Námi nejčastěji používaný přechod pro pěší - pro naše žáky - bude tedy rekonstruován: vozovka zúžena, opraveny obrubníky, vyasfaltovány plochy, zábra…
23.04.2018
Den Země
Den Země se slaví v mnoha zemích 22. dubna. My jsme si k oslavám svátku naší Země stanovili čtvrtek 19. dubna a udělali jsme dobře. Počasí nám velmi přálo. Ráno se děti z prvního stupně sešly v amfiteátru, aby společně zahájily oslavy dnešního dne. Pak se organizátoři z 5. ročníků odebrali na Šibení…
22.04.2018
Okresní kolo Štafetového poháru 2018
Ve čtvrtek 19. dubna se výběr žáků ze 3.-5. ročníků zúčastnil okresního kola Štafetového poháru 2018 na atletickém stadioně ve Velebudicích. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa či s rozeběhem, štafeta 8x100m a 8x200m. V hodech a skocích se naši žáci umisťovali jako j…
17.04.2018
Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019
Seznam přijatých žáků v PDF
Zobrazit všechny novinky