Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci

eTwinning

Již od roku 2011 je naše škola zapojena do mezinárodního projektu eTwinning.  Mezi cílové aktivity patří využívání ICT a angličtiny, kde právě informační a komunikační technologie zkracují vzdálenosti a umožňují navázat kontakty s  jinými zeměmi.  Prostřednictvím ICT se žáci seznamují s kulturou zemí zapojených do projektu, zvyšují si povědomí o kulturní různorodosti.

 

Comenius

Ve školním roce 2012-2014 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu Comenius. Do projektu byly zapojeny školy z Bulharska, Španělska, Polska, Itálie a Turecka.  Cílem programu bylo rozvíjet porozumění mezi žáky z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí růst a pro aktivní účast v evropských záležitostech.


20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správn…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
09.02.2018
Hledáme pracovnici na úklid
Základní škola, Most, Obránců míru 2944, po (11.ZŠ Most) přijme pracovnici na pozici uklízečky, a to na plný (6-8 hod. a 12-18 hod. - dělená směna) úvazek, na dobu neurčitou. Bonusem jsou obědy dotované z FKSP a školní prostředí. Kontakt: 476 703 463, 476 703 517
31.01.2018
Projekt EDISON
Vážení rodiče, jak už jsme Vás informovali na třídních schůzkách, naše škola se ve dnech 28. 1. - 4. 2. 2018 na základě spolupráce se společností AIESEC zúčastní projektu Edison. V tyto dny k nám zavítá skupina šesti zahraničních stážistů z různých částí světa, aby se s našimi žáky vzájemně seznamo…
Zobrazit všechny novinky