Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Projekt OP VVV

Po dobu následujících dvou let se naše škola bude účastnit projektu OP VVV. V tomto období nabízíme všem žákům školy velké množství tzv. doučovacích kroužků v různých předmětech, vyzkoušíme si tzv. teambuildingovou výuku, podpoříme rozvoj čtenářské gramotnosti zavedením čtenářského klubu a většina vyučujících se bude dále vzdělávat především v oblasti matematické a jazykové gramotnosti.

Čtenářský klub

Ve čtenářském klubu budeme zábavnou formou procvičovat techniku čtení, budeme hrát hry na rozvoj slovní zásoby, seznámíme se s dětskými knihami, prozkoumáme školní knihovnu, budeme pracovat s textem. Čtenářský klub je volnočasová aktivita, která vede k rozvoji čtenářské gramotnosti. Klub se bude konat každé úterý od 13.30 do 15.00 v období od září do ledna. Pokud jeden čtenářský klub odpadne, následující týden se uskuteční 2x. Ve čtenářském klubu budeme zábavnou formou procvičovat techniku čtení, budeme hrát hry na rozvoj slovní zásoby, seznámíme se s dětskými knihami, budeme pracovat s textem.

Těším se na první setkání 11. září 2018.

Mgr. Dana Langová

   


15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
30.09.2018
Začínáme s výukou Dějepisu - Exkurze v městském archivu
27. 9. 2018 se všechny šesté třídy  vydaly na exkurzi do městského archivu. V rámci dějepisné výuky se seznámily s určením této instituce. „Archivem nás provázel pan archivář. Už víme, že tato budova je určená k uchovávání písemných pramenů. Viděli jsme spoustu listin, pergamenů. Listovali jsme kni…
26.09.2018
Evropský den jazyků
Dne 24. 9. měli žáci poprvé možnost se seznámit s projektem věnovaným Evropskému dni jazyků, který se tradičně koná 26.9. Žáci 6. až 9. ročníků se zapojili do různých soutěží, jejichž cílem bylo poznání zajímavostí evropských států a metropolí. Plnění úkolů, jako například skládání puzzle hlavních …
Zobrazit všechny novinky