Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Perlička

Sbormistryně:

Mgr. Hana Jíchová

jichova@11zsmost.cz

Mgr. Barbora Kameníková

kamenikovab@11zsmost.cz

každé úterý a čtvrtek

od 12.40 - 13.25

Perličku založila paní Jaromíra Merhautová, jako přípravný sbor pro Korálek, v rámci projektu rozšířené hudební výchovy. Dnes ho navštěvují i někteří šikovní žáci ze standardních tříd či tříd s rozšířenou výtvarnou výchovou. Členové sboru absolvují začátkem školního roku týdenní soustředění mimo města Most a dle potřeby během roku i víkendová soustředění.

Repertoár tvoří nejen české lidové písně v různých úpravách, především od Milana Uherka, Josefa Říhy aj., nebo umělé písně z dílny Zbyňka Císaře, Přemysla Kočího, Jana Vičara, Emila Hradeckého nebo Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka aj., ale žáci se už také seznamují s hudbou jiných národů a učí se písně v cizím jazyce, například v angličtině (Hallelujah, The Lion Sleeps Tonight) nebo ve španělštině (Un poquito cantas).

Sbor zpívá na pravidelných vánočních a jarních koncertech naší školy a na různých akcích školy (Vítání prvňáčků při zahájení školního roku, na Zahradní slavnosti atd.). Zpěváčci rádi zpívají pro děti z dětských domovů, mateřských škol, v předvánočním čase vystupují i pro potěšení seniorů v domovech důchodců či v jejich klubech.

V letošním školním roce se sbor chystá v jarních měsících na koncertní zájezd formou výměnného pobytu do Červeného Kostelce u Náchoda, kde děti budou spát v rodinách zpěváčků z místního pěveckého sboru, který následný měsíc přicestuje zase k nám. Děti tak poznají jiný kraj, jiné prostředí a získají nové kamarády.

Reakce na vystoupení Perličky v úterý 21. 3. v rámci oslavy Dne učitelů

Mostecký klub seniorů č. 2 ( většinou bývalí učitelé ) děkují dětem z pěveckého sboru Perlička, Mgr. Haně Jíchové a Mgr. Barboře Kameníkové za krásné vystoupení ke Dni učitelů na schůzce klubu. Děti svým zpěvem všechny potěšily. Posluchači ocenili jejich pěvecké umění a perfektní chování. Sbor Perlička vzorně reprezentoval 11. ZŠ. Dětem i jejich sbormistrům přejeme mnoho úspěchů a radostí v další činnosti. 

Reakce na vystoupení Perličky v MŠ Fibichova 8. 12. 2015: 

Dobrý den, pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat za perfektně připravené a zvládnuté vystoupení dětí Vaší školy u nás na mateřské škole Fibicha. Pásmo, které si školní děti pro naše děti z mateřské školy připravily, bylo opravdu takové pohlazení po duši. Krásné zastavení v předvánočním shonu , zpívání samotných dětí i společné bylo úžasné. Poděkování prosím předejte oběma p. učitelkám a také dětem – zaslouží si to.

Děkuji za spolupráci a hezký adventní čas přeji

Brožková

  

Koncertní zájezd Perličky

Krajská postupová soutěž dětských sborů v Litoměřicích

Krajská soutěž dětských pěveckých sborů v Chlumci

Perlička na soustředění

Vystoupení Perličky v Klubu seniorů


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky