Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Perlička

Sbormistryně:

Mgr. Hana Jíchová

jichova@11zsmost.cz

Mgr. Barbora Kameníková

kamenikovab@11zsmost.cz

každé úterý a čtvrtek

od 12.40 - 13.25

Perličku založila paní Jaromíra Merhautová, jako přípravný sbor pro Korálek, v rámci projektu rozšířené hudební výchovy. Dnes ho navštěvují i někteří šikovní žáci ze standardních tříd či tříd s rozšířenou výtvarnou výchovou. Členové sboru absolvují začátkem školního roku týdenní soustředění mimo města Most a dle potřeby během roku i víkendová soustředění.

Repertoár tvoří nejen české lidové písně v různých úpravách, především od Milana Uherka, Josefa Říhy aj., nebo umělé písně z dílny Zbyňka Císaře, Přemysla Kočího, Jana Vičara, Emila Hradeckého nebo Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka aj., ale žáci se už také seznamují s hudbou jiných národů a učí se písně v cizím jazyce, například v angličtině (Hallelujah, The Lion Sleeps Tonight) nebo ve španělštině (Un poquito cantas).

Sbor zpívá na pravidelných vánočních a jarních koncertech naší školy a na různých akcích školy (Vítání prvňáčků při zahájení školního roku, na Zahradní slavnosti atd.). Zpěváčci rádi zpívají pro děti z dětských domovů, mateřských škol, v předvánočním čase vystupují i pro potěšení seniorů v domovech důchodců či v jejich klubech.

V letošním školním roce se sbor chystá v jarních měsících na koncertní zájezd formou výměnného pobytu do Červeného Kostelce u Náchoda, kde děti budou spát v rodinách zpěváčků z místního pěveckého sboru, který následný měsíc přicestuje zase k nám. Děti tak poznají jiný kraj, jiné prostředí a získají nové kamarády.

Vystoupení PERLIČKY na zámku Valdštejnů v Litvínově

Na Den dětí 1. června vystoupil dětský pěvecký sbor PERLIČKA na benefičním koncertě Mgr. Lucie Kaftanové s názvem Piánko pro Jeřabinku na zámku Valdštejnů v Litvínově. Jako hosta nás pozvala naše bývalá asistentka pedagoga Hana Dlubalová, jež předvedla klavírní vystoupení s malými muzikanty ze Základní a Mateřské školy Jeřabinka v Litvínově v Hamru, pracující na principech waldorfské pedagogiky.

Perlička měla v publiku velký úspěch, zvláště s oblíbenou písní The Lion Sleeps Tonight z filmu Lví král. Výdělek ze vstupného putoval na potřebné materiály a pomůcky pro děti MŠ Jeřabinka.

Sbormistryně Hana Jíchová

Reakce na vystoupení Perličky v úterý 21. 3. v rámci oslavy Dne učitelů

Mostecký klub seniorů č. 2 ( většinou bývalí učitelé ) děkují dětem z pěveckého sboru Perlička, Mgr. Haně Jíchové a Mgr. Barboře Kameníkové za krásné vystoupení ke Dni učitelů na schůzce klubu. Děti svým zpěvem všechny potěšily. Posluchači ocenili jejich pěvecké umění a perfektní chování. Sbor Perlička vzorně reprezentoval 11. ZŠ. Dětem i jejich sbormistrům přejeme mnoho úspěchů a radostí v další činnosti. 

Reakce na vystoupení Perličky v MŠ Fibichova 8. 12. 2015: 

Dobrý den, pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat za perfektně připravené a zvládnuté vystoupení dětí Vaší školy u nás na mateřské škole Fibicha. Pásmo, které si školní děti pro naše děti z mateřské školy připravily, bylo opravdu takové pohlazení po duši. Krásné zastavení v předvánočním shonu , zpívání samotných dětí i společné bylo úžasné. Poděkování prosím předejte oběma p. učitelkám a také dětem – zaslouží si to.

Děkuji za spolupráci a hezký adventní čas přeji

Brožková

  

Koncertní zájezd Perličky

Krajská postupová soutěž dětských sborů v Litoměřicích

Krajská soutěž dětských pěveckých sborů v Chlumci

Perlička na soustředění

Perlička na zámku u Valdštejnů

Vystoupení Perličky v Klubu seniorů


19.06.2018
Zahradní slavnost 2018
Dne 14. 6. v areálu naší 11. základní školy proběhla už tradiční akce - Zahradní slavnost. Letos však tak úplně tradiční nebyla. Čím se od předchozích lišila? Tady je několik postřehů těch nejpovolanějších, organizátorů této akce, našich deváťáků:
11.06.2018
Workshop Starší kamarád
Žáci 6.B a 7.B se zúčastnili workshopu v rámci projektu Starší kamarád. 28. 5. 2018 se sedmáci přesunuli do ZUŠ a zkusili si vytvořit grafiku s námětem žaluzie. Práce dětí můžete obdivovat na Zahradní slavnosti. 4. 6. 2018 se do ZUŠ podívali i žáci 6.B, zpracovávali téma čára, snažili se dostat ur…
07.06.2018
Třídnické hodiny
V úterý 4.6.2018 měla třída 8.B program s lektorem CEDU (Centrum pro demokratické učení) Petrem Burešem. Program v délce tří hodin byl zaměřený na vzájemné hlubší poznání mezi žáky třídy, na pojmenování chování, které třídu těší, netěší a co by mělo přijít nového. Žáci také popisovali své obavy a oč…
06.06.2018
Týden Celé Česko čte dětem
V pondělí 4.6. se v rámci projektu Celé Česko čte dětem vydali žáci 9.A do 2.B. Četli dětem pohádky a společně probrali, co je na pohádkách tak úžasného, že je čtou celé generace a nikdy se nám neomrzí. Druháci byli velmi pozornými posluchači a deváťáci si zase mohli vyzkoušet čtení před jiným publi…
05.06.2018
Vystoupení Perličky na zámku Valdštejnů v Litvínově
Na Den dětí 1. června vystoupil dětský pěvecký sbor PERLIČKA na benefičním koncertě Mgr. Lucie Kaftanové s názvem Piánko pro Jeřabinku na zámku Valdštejnů v Litvínově. Na hostování nás pozvala naše bývalá asistentka pedagoga Hana Dlubalová, jež předvedla klavírní vystoupení s malými muzikanty ze Zák…
Zobrazit všechny novinky