Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Korálek

        

Sbormistři

Mgr. Dana Hodačová

hodacova@11zsmost.cz

Mgr. Libuše Kulíšková

kuliskova@11zsmost.cz

Bc. Karla Babjáková - klavír

 

Korálek vznikl na naší škole v roce 1990. Původně byl určen žákům, kteří navštěvovali  rozšířenou výuku hudební výchovy, v současnosti ve sboru mohou zpívat i šikovní žáci ze standardních tříd.

Korálek natočil dvě CD a kazetu vánočních písní. Pravidelně zpívá na různých akcích školy, zúčastňuje se festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Během doby svého působení ho mohli slyšet posluchači v Německu, ve Francii,v Anglii, na Ukrajině a v neposlední řadě i v Holandsku. Z těchto pěveckých akcí si pravidelně odváží ceny.

Kalendář akcí sboru 2018/2019:

Korálek reprezentoval Most v rámci Muzejní noci v Marienbergu

Náš sbor Korálek zpíval při příležitosti svátku Museumsnacht. Žáci se sešli ještě během prázdninového volna v sobotu 25. srpna a odcestovali se sbormistry do Marienbergu. Tam měli možnost prohlédnout si zámek Wolkenstein a zúčastnit se koncertu a dílny s názvem Tak zní renesance.

Dále si prohlédli areál a muzeum Vápenky v Lengefeldu, kde byly ukryty za 2. světové války umělecké poklady z Drážďan.Večer od 19 hodin sbor prezentoval své umění v krátkém koncertu v Opevněném kostele v Lauterbachu. Posluchači odměnili účinkující upřímným potleskem.Večer v Zöblitz po prohlídce Muzea serpentinitu ještě všichni vyslechli koncert pěveckého kvarteta A-Capella-Quartet. 

Návrat byl v pozdních nočních hodinách, ale program se všem účastníkům líbil.

Děkujeme žákům i rodičům, kteří spolupracovali a umožnili tak realizaci tohoto projektu.

za sbormistry      Libuše Kulíšková

Platbu členského příspěvku lze uskutečnit dvěma způsoby:

  1. bezhotovostním převodem
  2. vkladem na běžný účet spolku

Postup:

  1. Člen spolku zadá jednorázový příkaz převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu spolku
  2. Složením hotovosti přímo na účet spolku na pokladně KB v Mostě

číslo účtu: 27-7668200207/0100, konst. symbol: 0558, var. symbol: 992016

je nutné uvést jméno dítěte a třídu!

Muzejní noc v Marienbergu


22.02.2019
Volná pracovní místa
Přijmeme pedagoga 2. stupně ZŠ se zaměřením na informatiku a/nebo pracovní činnosti na dobu určitou po dobu nepřítomnosti jiného pedagoga. Doba pracovního poměru od 26. 2. 2019 na přibližně 1,5 až 2 měsíce (tzn. přibližně do konce dubna 2019) . V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonním …
07.02.2019
Den otevřených dveří - jarní
Vážení rodiče, zveme vás a vaše budoucí prvňáčky na exkurzi po naší škole. "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", tentokrát pod názvem JARNÍ ŠKOLNÍ PUTOVÁNÍ, které se bude konat 7. března od 16 do 18 hodin. Budete mít možnost prohlédnout si všechny prostory školy a vyzkoušet si činnosti, které budou školáky prováz…
07.02.2019
Olympiáda v anglickém jazyce
29.1. a 30.1. se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V okresním kole nás bude reprezentovat Adriana Boháčová z 9.B a Jakub Nechanický ze 7.A. Držme jim palce.
05.02.2019
Ornita - přednáška
Dnes přijeli do naší školy lektoři společnosti Ornita s programem Ptáci na obzoru. Program byl zaměřen na dravé ptáky žijící v naší přírodě. Žáci byli seznámeni s vlivy lidské činnosti na naši krajinu a život volně žijících ptáků. Byly nám sděleny možné nástrahy, se kterými se ptáci v naší volné pří…
03.02.2019
Olympiáda v českém jazyce
V lednu proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kde nejlepší řešitelé školních kol mohli porovnat úroveň svého jazykového a slohového projevu s ostatními. Naši školu skvěle reprezentovali žáci: Jan Černý (9.A) získal 6. místo a Rostislav Lacek (8.B) skončil na 11. místě. Blahopřejeme! (F…
Zobrazit všechny novinky