Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Korálek

        

Sbormistři

Mgr. Dana Hodačová

hodacova@11zsmost.cz

Mgr. Libuše Kulíšková

kuliskova@11zsmost.cz

Bc. Karla Babjáková - klavír

 

Korálek vznikl na naší škole v roce 1990. Původně byl určen žákům, kteří navštěvovali  rozšířenou výuku hudební výchovy, v současnosti ve sboru mohou zpívat i šikovní žáci ze standardních tříd.

Korálek natočil dvě CD a kazetu vánočních písní. Pravidelně zpívá na různých akcích školy, zúčastňuje se festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Během doby svého působení ho mohli slyšet posluchači v Německu, ve Francii,v Anglii, na Ukrajině a v neposlední řadě i v Holandsku. Z těchto pěveckých akcí si pravidelně odváží ceny.

Kalendář akcí sboru 2018/2019:

Korálek reprezentoval Most v rámci Muzejní noci v Marienbergu

Náš sbor Korálek zpíval při příležitosti svátku Museumsnacht. Žáci se sešli ještě během prázdninového volna v sobotu 25. srpna a odcestovali se sbormistry do Marienbergu. Tam měli možnost prohlédnout si zámek Wolkenstein a zúčastnit se koncertu a dílny s názvem Tak zní renesance.

Dále si prohlédli areál a muzeum Vápenky v Lengefeldu, kde byly ukryty za 2. světové války umělecké poklady z Drážďan.Večer od 19 hodin sbor prezentoval své umění v krátkém koncertu v Opevněném kostele v Lauterbachu. Posluchači odměnili účinkující upřímným potleskem.Večer v Zöblitz po prohlídce Muzea serpentinitu ještě všichni vyslechli koncert pěveckého kvarteta A-Capella-Quartet. 

Návrat byl v pozdních nočních hodinách, ale program se všem účastníkům líbil.

Děkujeme žákům i rodičům, kteří spolupracovali a umožnili tak realizaci tohoto projektu.

za sbormistry      Libuše Kulíšková

Platbu členského příspěvku lze uskutečnit dvěma způsoby:

  1. bezhotovostním převodem
  2. vkladem na běžný účet spolku

Postup:

  1. Člen spolku zadá jednorázový příkaz převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu spolku
  2. Složením hotovosti přímo na účet spolku na pokladně KB v Mostě

číslo účtu: 27-7668200207/0100, konst. symbol: 0558, var. symbol: 992016

je nutné uvést jméno dítěte a třídu!

Muzejní noc v Marienbergu


15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
30.09.2018
Začínáme s výukou Dějepisu - Exkurze v městském archivu
27. 9. 2018 se všechny šesté třídy  vydaly na exkurzi do městského archivu. V rámci dějepisné výuky se seznámily s určením této instituce. „Archivem nás provázel pan archivář. Už víme, že tato budova je určená k uchovávání písemných pramenů. Viděli jsme spoustu listin, pergamenů. Listovali jsme kni…
26.09.2018
Evropský den jazyků
Dne 24. 9. měli žáci poprvé možnost se seznámit s projektem věnovaným Evropskému dni jazyků, který se tradičně koná 26.9. Žáci 6. až 9. ročníků se zapojili do různých soutěží, jejichž cílem bylo poznání zajímavostí evropských států a metropolí. Plnění úkolů, jako například skládání puzzle hlavních …
Zobrazit všechny novinky