Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Korálek

    Sbormistři     

Mgr. Dana Hodačová

hodacova@11zsmost.cz

Mgr. Libuše Kulíšková

kuliskova@11zsmost.cz

Mgr. Svatopluk Matějka

smatejka@11zsmost.cz

Bc. Karla Babjáková - klavír

 

Korálek vznikl na naší škole v roce 1990. Původně byl určen žákům, kteří navštěvovali  rozšířenou výuku hudební výchovy, v současnosti ve sboru mohou zpívat i šikovní žáci ze standardních tříd.

Korálek natočil dvě CD a kazetu vánočních písní. Pravidelně zpívá na různých akcích školy, zúčastňuje se festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Během doby svého působení ho mohli slyšet posluchači v Německu, ve Francii,v Anglii, na Ukrajině a v neposlední řadě i v Holandsku. Z těchto pěveckých akcí si pravidelně odváží ceny.

Protože účast na soutěžích je nezbytnou příležitostí k potřebné konfrontaci s jinými sbory, inspirací pro naši práci i možností objektivního hodnocení sboru odbornou porotou, přihlásili jsme Korálek do mezinárodní soutěže Iuventus in Praga Cantat, která se koná 20. 1. v Praze. Cesta a startovné bude hrazena ze spolkových financí.

Kalendář akcí sboru:

30.11. 16hod.(změna!) Muzeum - Vernisáž výstavy Kachlová kamna (cca 30 min., kostýmy)

1.12. 13hod. Astra - Rozsvícení vánočního stromku (20 min., civil)

2.12. 10.15 hod. Muzeum - Den sv. Mikuláše (20 min., kostýmy)

10.12. 19 hod. Staroměstské náměstí Praha (30 min. vystoupení na vánočních trzích, civil) odjezd od školy 15 hod., návrat do Mostu cca 21 hod.

17.12. 16hod. Městské divadlo - Vánoční koncert Korálku (20 min., kostýmy)

21.12. 16 hod. Marienberg - adventní trhy (cca 30 min. civil) odjezd od školy 14 hod. návrat cca v 19 hod.

20.1. 2018  Praha - sál Pražského Hlaholu-Mez. soutěž Iuventus in Praga cantat, odjezd 9.00 hod.,návrat cca 21 hod.

Podrobné informace dostanou členové sboru na zkouškách, případně napíšeme do ŽK.

                                                                                                                                                     sbormistři

Vážení rodiče Korálků,

POZOR ZMĚNA - Vánoční koncert 17.12. začne již v 16 hodin! Začátek jsme posunuli vzhledem k možné kolizi s vystoupením Krampus Show, která zahajuje na 1. náměstí v 18 hod.

     Protože účast na soutěžích je nezbytnou příležitostí k potřebné konfrontaci s jinými sbory, inspirací pro naši práci i možností objektivního hodnocení sboru odbornou porotou, hodláme Korálek přihlásit do mezinárodní soutěže Iuventus in Praga Cantat, která se koná 20. 1. v Praze. Kromě samotné soutěže v krásném secesním sále Pražského Hlaholu budeme mít možnost si zazpívat v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a zúčastnit se večerního koncertu vítězů s vyhodnocením sborů. Cesta a startovné bude hrazena ze spolkových financí.


Proběhlé akce:

V úterý 26.9. v 19 hod. si v Městské knihovně v Mostě zazpíval sbor Korálek jako předkapela špičkové newyorské rockové kapely Her & Kings County.

2.-7.10. Soustředění Korálku a Perličky ve ŠVP Sklárna

Platbu členského příspěvku lze uskutečnit dvěma způsoby:

  1. bezhotovostním převodem
  2. vkladem na běžný účet spolku

Postup:

  1. Člen spolku zadá jednorázový příkaz převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu spolku
  2. Složením hotovosti přímo na účet spolku na pokladně KB v Mostě

číslo účtu: 27-7668200207/0100, konst. symbol: 0558, var. symbol: 992016

je nutné uvést jméno dítěte a třídu!

Z dopisu rodičů: 

Dobrý den paní učitelko,
vzhledem k tomu,že dcera není schopna donést do školy sborové šaty,nezbývá mi nic jiného,než Vám je donést osobně.
Pokusím se Vás najít ve škole, popřípadě nechám šaty ve sborovně. Berte je jako sponzorský dar.
Mám velkou radost, že na sborový zpěv nezanevřela a pokračuje v něm i na gymnáziu. Takže Vám všem sbormistům velice děkuji za Vaši práci a péči,kterou jste jí devět let věnovali,nebylo to marné.Zároveň Vám přeji mnoho úspěchů,pevné nervy a hlavně ochotné rodiče,kteří ocení jak své děti,tak Vaší práci.Mně bylo ctí s Vámi spolupracovat.Ještě jednou moc děkuji Vám všem a přeji pěkný den,
s pozdravem Linhartová.


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky