Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Korálek

    Sbormistři     

Mgr. Dana Hodačová

hodacova@11zsmost.cz

Mgr. Libuše Kulíšková

kuliskova@11zsmost.cz

Mgr. Svatopluk Matějka

smatejka@11zsmost.cz

Bc. Karla Babjáková - klavír

 

Korálek vznikl na naší škole v roce 1990. Původně byl určen žákům, kteří navštěvovali  rozšířenou výuku hudební výchovy, v současnosti ve sboru mohou zpívat i šikovní žáci ze standardních tříd.

Korálek natočil dvě CD a kazetu vánočních písní. Pravidelně zpívá na různých akcích školy, zúčastňuje se festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Během doby svého působení ho mohli slyšet posluchači v Německu, ve Francii,v Anglii, na Ukrajině a v neposlední řadě i v Holandsku. Z těchto pěveckých akcí si pravidelně odváží ceny.

Protože účast na soutěžích je nezbytnou příležitostí k potřebné konfrontaci s jinými sbory, inspirací pro naši práci i možností objektivního hodnocení sboru odbornou porotou, přihlásili jsme Korálek do mezinárodní soutěže Iuventus in Praga Cantat, která se koná 20. 1. v Praze. Cesta a startovné bude hrazena ze spolkových financí.

Kalendář akcí sboru:

23.3.2018 -    Soutěž pěveckých sborů v Litoměřicích

3.5.2018   -    Jarní koncert Korálku, Perličky a Kamínku v ZUŠ     -    od 18 hod.

Proběhlé akce:

30.11. 16hod.(změna!) Muzeum - Vernisáž výstavy Kachlová kamna (cca 30 min., kostýmy)

1.12. 13hod. Astra - Rozsvícení vánočního stromku (20 min., civil)

2.12. 10.15 hod. Muzeum - Den sv. Mikuláše (20 min., kostýmy)

10.12. 19 hod. Staroměstské náměstí Praha (30 min. vystoupení na vánočních trzích, civil) odjezd od školy 15 hod., návrat do Mostu cca 21 hod.

17.12. 16hod. Městské divadlo - Vánoční koncert Korálku (20 min., kostýmy)

21.12. 16 hod. Marienberg - adventní trhy (cca 30 min. civil) odjezd od školy 14 hod. návrat cca v 19 hod.

20.1. 2018  Praha - sál Pražského Hlaholu-Mez. soutěž Iuventus in Praga cantat, odjezd 9.00 hod.,návrat cca 21 hod.

Podrobné informace dostanou členové sboru na zkouškách, případně napíšeme do ŽK.

                                                                                                                                                     sbormistři

Vážení rodiče Korálků,

POZOR ZMĚNA - Vánoční koncert 17.12. začne již v 16 hodin! Začátek jsme posunuli vzhledem k možné kolizi s vystoupením Krampus Show, která zahajuje na 1. náměstí v 18 hod.

     Protože účast na soutěžích je nezbytnou příležitostí k potřebné konfrontaci s jinými sbory, inspirací pro naši práci i možností objektivního hodnocení sboru odbornou porotou, hodláme Korálek přihlásit do mezinárodní soutěže Iuventus in Praga Cantat, která se koná 20. 1. v Praze. Kromě samotné soutěže v krásném secesním sále Pražského Hlaholu budeme mít možnost si zazpívat v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a zúčastnit se večerního koncertu vítězů s vyhodnocením sborů. Cesta a startovné bude hrazena ze spolkových financí.

V úterý 26.9. v 19 hod. si v Městské knihovně v Mostě zazpíval sbor Korálek jako předkapela špičkové newyorské rockové kapely Her & Kings County.

2.-7.10. Soustředění Korálku a Perličky ve ŠVP Sklárna

Platbu členského příspěvku lze uskutečnit dvěma způsoby:

  1. bezhotovostním převodem
  2. vkladem na běžný účet spolku

Postup:

  1. Člen spolku zadá jednorázový příkaz převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu spolku
  2. Složením hotovosti přímo na účet spolku na pokladně KB v Mostě

číslo účtu: 27-7668200207/0100, konst. symbol: 0558, var. symbol: 992016

je nutné uvést jméno dítěte a třídu!

Z dopisu rodičů: 

Dobrý den paní učitelko,
vzhledem k tomu,že dcera není schopna donést do školy sborové šaty,nezbývá mi nic jiného,než Vám je donést osobně.
Pokusím se Vás najít ve škole, popřípadě nechám šaty ve sborovně. Berte je jako sponzorský dar.
Mám velkou radost, že na sborový zpěv nezanevřela a pokračuje v něm i na gymnáziu. Takže Vám všem sbormistům velice děkuji za Vaši práci a péči,kterou jste jí devět let věnovali,nebylo to marné.Zároveň Vám přeji mnoho úspěchů,pevné nervy a hlavně ochotné rodiče,kteří ocení jak své děti,tak Vaší práci.Mně bylo ctí s Vámi spolupracovat.Ještě jednou moc děkuji Vám všem a přeji pěkný den,
s pozdravem Linhartová.


19.06.2018
Zahradní slavnost 2018
Dne 14. 6. v areálu naší 11. základní školy proběhla už tradiční akce - Zahradní slavnost. Letos však tak úplně tradiční nebyla. Čím se od předchozích lišila? Tady je několik postřehů těch nejpovolanějších, organizátorů této akce, našich deváťáků:
11.06.2018
Workshop Starší kamarád
Žáci 6.B a 7.B se zúčastnili workshopu v rámci projektu Starší kamarád. 28. 5. 2018 se sedmáci přesunuli do ZUŠ a zkusili si vytvořit grafiku s námětem žaluzie. Práce dětí můžete obdivovat na Zahradní slavnosti. 4. 6. 2018 se do ZUŠ podívali i žáci 6.B, zpracovávali téma čára, snažili se dostat ur…
07.06.2018
Třídnické hodiny
V úterý 4.6.2018 měla třída 8.B program s lektorem CEDU (Centrum pro demokratické učení) Petrem Burešem. Program v délce tří hodin byl zaměřený na vzájemné hlubší poznání mezi žáky třídy, na pojmenování chování, které třídu těší, netěší a co by mělo přijít nového. Žáci také popisovali své obavy a oč…
06.06.2018
Týden Celé Česko čte dětem
V pondělí 4.6. se v rámci projektu Celé Česko čte dětem vydali žáci 9.A do 2.B. Četli dětem pohádky a společně probrali, co je na pohádkách tak úžasného, že je čtou celé generace a nikdy se nám neomrzí. Druháci byli velmi pozornými posluchači a deváťáci si zase mohli vyzkoušet čtení před jiným publi…
05.06.2018
Vystoupení Perličky na zámku Valdštejnů v Litvínově
Na Den dětí 1. června vystoupil dětský pěvecký sbor PERLIČKA na benefičním koncertě Mgr. Lucie Kaftanové s názvem Piánko pro Jeřabinku na zámku Valdštejnů v Litvínově. Na hostování nás pozvala naše bývalá asistentka pedagoga Hana Dlubalová, jež předvedla klavírní vystoupení s malými muzikanty ze Zák…
Zobrazit všechny novinky