Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Kariérní poradce

Kariérové poradenství

Mgr. Dagmar Heinzlová

heinzlova@11zsmost.cz

Kariérový poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům. Pomáhá s výběrem střední školy nebo střední odborné školy.

Aktuální informace o konání Dnů otevřených dveří na středních školách jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do pavilonu C.

Přijímací řízení na SŠ školní rok 2018/2019

Přihlášky na školy s talentovými zkouškami se podávají do 30.11.2018. 

Na ostatní SŠ se podávají do 1.3.2019. Podání přihlášky se provádí zasláním na školu poštou či osobním předáním.

Každý žák může podat podle Zákona 472/2011 ze dne 20.12.2011 par. 60, odst. 7 pouze 2 přihlášky. Přihláška se podává po vyplnění rodiči, popř. lékařem a po potvrzení naší školou společně s přílohami (úspěchy žáka apod.).

Zápisový lístek, který žák obdrží do 1. 3. 2019, může uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.(par.60a odst. 7)

Přihlášky dostanou žáci v týdnu od 4.2.2019, po doplnění nutných údajů předají přihlášky D. Heinzlové  nejpozději do 20.2.2019. Ta předloží přihlášky k podpisu řediteli školy, poté ji žákům vrátí a ti ji nejpozději do 1.3.2019 doručí na zvolené střední školy (osobně nebo doporučeně poštou).

Informace k PZ

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy zveřejníme včas.

Vybíráme střední školu


15.10.2018
Virtuální realita u nás na škole!
V pátek 12.10.se žáci šestých tříd zúčastnili akce, kterou pro ně připravilo Centrum virtuální reality BRIDGE VR Most. Postřehy a zážitky některých žáků: Píše se pátek, přesněji 12.10 a na naši školu přišli lidé, co provozují virtuální realitu. Tak jsme si jí šli vyzkoušet. I paní učitelka si jí v…
09.10.2018
Nenech to být NNTB
Naše škola je zapojená do projektu Nenech to být, který pomáhá v odhalování šikany na škole. Další informace, včetně příběhu oběti šikany, najdete na  www.nntb.cz O projektu:  „Primárně fungujeme jako elektronická schránka důvěry, která přeposílá anonymní vzkazy studentů vedení školy. Zároveň se s…
07.10.2018
Výtvarné práce září 2018
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
30.09.2018
Začínáme s výukou Dějepisu - Exkurze v městském archivu
27. 9. 2018 se všechny šesté třídy  vydaly na exkurzi do městského archivu. V rámci dějepisné výuky se seznámily s určením této instituce. „Archivem nás provázel pan archivář. Už víme, že tato budova je určená k uchovávání písemných pramenů. Viděli jsme spoustu listin, pergamenů. Listovali jsme kni…
26.09.2018
Evropský den jazyků
Dne 24. 9. měli žáci poprvé možnost se seznámit s projektem věnovaným Evropskému dni jazyků, který se tradičně koná 26.9. Žáci 6. až 9. ročníků se zapojili do různých soutěží, jejichž cílem bylo poznání zajímavostí evropských států a metropolí. Plnění úkolů, jako například skládání puzzle hlavních …
Zobrazit všechny novinky