Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Do školy s radostí! Základní škola s třídami s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

Kariérní poradce

Kariérové poradenství

Mgr. Dagmar Heinzlová

heinzlova@11zsmost.cz

Kariérový poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům. Pomáhá s výběrem střední školy nebo střední odborné školy.

Aktuální informace o konání Dnů otevřených dveří na středních školách jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do pavilonu C.

Přijímací řízení na SŠ školní rok 2017/2018

Přihlášky na školy s talentovými zkouškami se podávají do 30.11.2017. 

Na ostatní SŠ se podávají do 1.3.2018. Podání přihlášky se provádí zasláním na školu poštou či osobním předáním.

Každý žák může podat podle Zákona 472/2011 ze dne 20.12.2011 par. 60, odst. 7 pouze 2 přihlášky. Přihláška se podává po vyplnění rodiči, popř. lékařem a po potvrzení naší školou společně s přílohami (úspěchy žáka apod.).

Zápisový lístek, který žák obdrží do 1. 3. 2018, může uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.(par.60a odst. 7)

Přihlášky dostanou žáci v v týdnu od 5.2.2018, po doplnění nutných údajů předají přihlášky D. Heinzlové  nejpozději do 20.2.2018. Ta předloží přihlášky k podpisu řediteli školy, poté ji žákům vrátí a ti ji nejpozději do 1.3.2018 doručí na zvolené střední školy (osobně nebo doporučeně poštou).

Informace k PZ

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy zakončené maturitou (bez talentových zkoušek)  

12.4. 2018 (škola v prvním pořadí na přihláškách)

16.4.2018 (škola v druhém pořadí na přihláškách)

8.leté gymnázium     

13.4.2018  (první termín)

17.4.2018 (druhý termín)  

 V případě vážného důvodu náhradní termíny

 10.5.2018  a  11.5.2018

Vybíráme střední školu


21.02.2018
Ředitel
Vážení rodiče, reaguji na dotazy a reakce některých z Vás, ale i kolegyň a kolegů učitelů z jiných škol, a dokonce i na dotazy žáků naší školy. Tyto otázky mají stejný základ a podobnou formulaci: Co že jsem provedl jako ředitel 11. základní školy špatného, že jsem ze své funkce k 31. 7. 2018 odvol…
21.02.2018
46. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2018
Hlavní téma 46. ročníku soutěže je v letošním roce VODA (nad zlato). Na toto téma vytvářeli žáci svoje výtvarné práce, které budou naši školu v soutěži reprezentovat. Přejeme autorům hodně štěstí. HL
20.02.2018
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE KATEGORIE II.A 2.MÍSTO ELIŠKA MAŠKOVÁ 9.B. GRATULUJEME (HEI)
20.02.2018
Fyzioterapeut u nás
20. 2. 2018 k nám zavítal vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha, pan Mgr. David Vrbický, hlavní fyzioterapeut Českého olympijského týmu vodních sportů a fyzioterapeutka Bc. Ivana Emmerová. Tato návštěva byla součástí výuky zdravého životního stylu. Besedovalo se o správném držení t…
13.02.2018
Výtvarné práce leden - únor
Představujeme výtvarné práce žáků ve třídách i v areálu školy.
Zobrazit všechny novinky